Pinnoituskohteiden lattiatasoitukset

Tässä ratkaisussa kuvataan epoksi- ja polyuretaanipinnoitteiden alle soveltuvat lattiatasoitteet.

Fescon pinnoituskohteiden lattiavalut

1. Ontelolaatta | 2. Flow Primer tai Fescon Tartuntapohjuste | 3. Flow CS / FlowPlan | 4. Pinnoite

Lattiatasoite valitaan pinnoitteen vaatimuksen mukaisesti. Pinnoitteet vaativat aluslattiarakenteiltaan korkeita lujuusominaisuuksia. Yleisimmin tartuntavetolujuus alustaansa on 1,5 N/mm2 (MPa) sekä puristuslujuusvaatimus C30. Nämä vaatimukset tulee ottaa huomioon Fescon Flow -lattiatasoitetta valittaessa. Flow CS -pumppulattiatasoite täyttää pinnoitteiden lujuusvaatimukset ja onkin oiva lattiatasoite pinnoitteiden alla. Käsinlevitykseen voidaan käyttää FlowPlan -lattiatasoitetta tai Fescorapid -korjausmassaa.

Kohteessa käytettävän pinnoitteen ominaisuuksien soveltuvuus käytettävään lattiatasoitteeseen tulee varmistaa ennen lattiatasoitustyön suorittamista. Pumpatessa lattiatasoitteita tulee minimikerrosvahvuus varmistaa lattiatasoiteurakoitsijalta.

Valitse oikea tuote kohteeseesi

Flow CS -lattiatasoite on korkeat lujuusominaisuudet omaava pumpputasoite. Flow CS:n C30 puristuslujuus sekä 2,0 N/mm2 (MPa) pintavetolujuus mahdollistaa tuotteen käytön yleisempien pinnoitteiden alustana. Tasoitteen kerrospaksuudet voivat olla 5-30 mm:n välillä.

FlowPlan -lattiatasoite on korkeat lujuusominaisuudet omaava tasoite. Tuotetta on saatavilla pikkusäkeissä, joka mahdollistaa helpon lattiatasoituksen pienissäkin kohteissa. FlowPlan -lattiatasoitteen 0,3 mm maksimiraekoko mahdollistaa ohuemmat lattiatasoitekerrospaksuudet ja se soveltuu korkeaa lujuutta vaativien pinnoitteiden alustaksi yli 3 mm:n kerrospaksuudella.

Tuotenimi

Kerrospaksuus
(mm)

Maksimiraekoko (mm)

Lujuusluokka

Tartuntalujuus
(MPa)

Pintavetolujuus
(MPa)

Flow CS

5 - 30
(osittelu max. 50mm)

0,6

C30

1,5

2,0

FlowPlan

1-15
(osittelu max. 20mm)

0,3

C30

1,5

1,5

Työvaiheet


Olosuhteet pumppaustyön aikana

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotelehdestä.
 • Työtilan tulee olla kauttaaltaan suojattu tuulelta, vedolta, auringolta ja sateelta.
 • Lattiatyön aikana sisä- ja aluslattiarakenteen lämpötilan tulee olla +10…+25 °C sekä sisäilman suhteellisen kosteuden oltava > 40 % RH.
 • Lattiatasoitteen kuivumisaikaan ja lujuudenkehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti työmaan olosuhteet, ilmanvaihto ja lattiatasoitteissa käytetty vesimäärä.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa työolosuhteiden soveltuvuus lattiatasoitetöihin. Säiliöautopumppausta ei suositella < -25°C.

Olosuhteet pumppaustyön jälkeen

 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta lattiatasoitetyön jälkeen.
 • Lattiatasoitteen hyvät kuivumisolosuhteet edellyttävät, että sisäilman suhteellinen kosteus on alle 50 % RH ja lämpötila yli 20 °C. Huonot olosuhteet hidastavat lattiatasoitteiden lujuusominaisuuksien kehittymistä ja pidentävät kuivumisaikaa.
 • Tarvittaessa tasoitelattian kuivumista voi nopeuttaa pinnan hionnalla, koska se vähentää lattiatasoitepinnan vesihöyryn vastusta.
 • Lattian kuormitettavuus arvioidaan työmaakohtaisesti lattiatasoiteurakoitsijan kanssa.
 • Lattiatasoitetta ei tule jättää ilman pinnoitusta yli 3 kk:n ajaksi halkeama- ja irtoamisriskin vuoksi.

Alustan käsittely

 • Aluslattiarakenteen lämpötila on > +10 °C ja suhteellinen kosteus < 95 % RH. Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumiseen.
 • Tarvittaessa epätasaisuudet voidaan täyttää ennen lattiatasoitetyötä Fescon LT 4000:lla tai Flow FS:lla.
 • Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu. Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti lattiatasoitteen ja alustan välisen tartunnan varmistamiseksi.
 • Alustan tulee olla liikkumaton, kantokykyinen ja vetolujuuden tulee olla tuotekortin vaatimuksen mukainen.
 • Mahdolliset vuotokohdat on kitattu.

Tartuntapohjusteen levitys

 • Pohjustus tehdään Flow Primerin tai Fescon Tartuntapohjusteen tuotekorttien ohjeiden mukaisesti.
 • Imemättömien pintojen (esim. keraamiset laatat, epoksi, metallipinnat) esikäsittely Tartuntapohjuste PLUS tuotekortin ohjeen mukaisesti.
 • Erittäin kuivien aluslattiarakenteiden kohdalla tulee varmistaa, ettei massassa oleva vesi imeydy alustaan liian nopeasti. Tällöin alusta pohjustetaan kahteen kertaan; ensimmäinen kerta ohennettuna 1:5 vedellä ja toinen kerta suhteessa 1:3.

Lattiatasoitteen käyttö

 • Lattian kuormitettavuus arvioidaan työmaakohtaisesti lattiatasoiteurakoitsijan kanssa.
 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotekortista.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa minimikerrospaksuudet.
 • Lattiatasoite sekoitetaan tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Ohjevesimäärästä poikkeaminen heikentää lattiatasoitteen lujuusarvoja, lisää erottumisriskiä ja vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumisaikaan sekä heikentää työstettävyyttä.
 • Tasoite sekoitetaan huolellisesti ja riittävän pitkään, jotta siitä tulee tasainen massa (esim. porakonevispilällä, automaatti- tai putkisekoittajalla).
 • Tasoite levitetään teräslastalla tai pumpataan tasoitettavalle pinnalle.
 • Työaika on esitetty tuotekortissa.
 • Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti.

Päällystys

 • Ennen lattian päällystämistä tulee varmistaa, että lattiatasoite täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan pinnoitteen valmistajan ja RYL:n vaatimukset pinnoitettavalta alustalta koko rakenne huomioiden.
 • Lattiatasoitteen päälle asennettavan pinnoitteen soveltuvuus tulee varmistaa kyseisen tuotteen tuotekortista.
 • Ennen pinnoitteen asentamista tulee varmistua lattiarakenteen kosteuden olevan käytetyn tuotteen ohjeiden mukainen.
 • Lattiatasoitteen saavutettua päällysteen vaatiman kuivuusasteen lattia päällystetään tai jälkihoito aloitetaan.

Flow -tuotteiden ominaisuudet

 • Korkeat lujuusominaisuudet mahdollistavat käytön pinnoitteiden aluslattiarakenteena
 • Pumpattavia ja käsin levitettäviä
 • CE- ja M1 -hyväksytyt tuotteet
Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme