Märkälaastijärjestelmä

Perinteistä märkälaastia nykyaikaisin menetelmin 


Perinteistä märkälaastia käytetään nykyisinkin varsin paljon korjausrakentamisessa. Nykyinen vanha toimintamalli märkälaastin käytössä on työmaalla tilaa vievä ja työläs, joten tilalle piti saada tehokkaampi menetelmä - samoin laatuvaatimuksin. Asiakkailta tulleiden ehdotusten pohjalta Fescon alkoi kehittää työvaiheita nopeuttavaa sekä helpottavaa ratkaisua. Toiveina oli myös kyetä valmistamaan märkälaastia työmaaolosuhteissa. Menetelmä on kehitetty ja siitä on jätetty patenttihakemus.

Tarvittava kalusto

Järjestelmän käyttöön tarvitset siilon sekä märkälaastisammion. Tutustu Fesconin työmaakalustoihin.

Laitteen sammiossa olevaa märkää kalkkilaastia työstetään sekoittimien avulla haluttuun käyttöikään ja käyttöolomuotoon ja sen jälkeen siirretään ruuvikuljettimen avulla tasosekoittajaan.

Sammion mitat: paino 870 kg, tilavuus 1,9 m3 ja ulkomitat 1,6 x 2,6 m.

Käyttöönotto

Tarkista laitteen kunto ennen käyttöönottoa ja varmista että vaadittavat suojukset ovat kiinnitettyinä.

 • Vie sekoitin rakennuskohteeseen ja sijoita ison laastisäiliön/siilon viereen. Käytä laitteen nostotyössä merkittyjä nostopisteitä.
 • Asenna sekoitinsammio tukevalle pohjalle pystysuoraan. Asiakas vastaa, että siilon perustus kantaa sekoittimen ja siinä säilytettävän laastin kuorma. Huomioi maaston kantavuus, ennen laastin lisäystä koneeseen. Lisää sekoittimen kunnon tarkastus työmaan viikoittaiseen työturvallisuustarkastuskierrokseen.
 • Tarkasta, että toimitettu sekoitinsammio ja sen sähkölaitteet ovat asianmukaisessa kunnossa.
 • Tarkasta, että lavat pyörivät oikein pain. Sekoitusasennossa lavat pyörivät vastapäivään. Purkuasennossa lavat pyörivät myötä päivään.
 • Asenna sekoittimeen erilliset pintavahdit täyttöä varten.
 • Suojaa sammion täyttöaukko suoralta sateelta ja auringonpaisteelta
 • Kytke sähkö sekoittimeen erillisellä kaapelilla. Kaapeli kytketään ohjainkaapin sivuun, jossa on erillinen päävirtakytkin

Huomioi erityisesti seuraavat asiat:

 • Varmista talviaikana ettei sekoitinta ole asennettu routivalle pohjalle. Varmista myös talviaikana ettei laasti pääse jäätymään.
 • Tarkista aina etteivät runsaat sateet aiheuta maan valumista pois sekoittimen jalkojen alta.
 • Sekoitinta saa siirtää vain tyhjänä!

Sekoittimen ja siilon käyttö

Laite toimitetaan työmaalle niin, että ruuvin ja sekoittajan pistokkeet ovat kiinnitettyinä. Käyttäjän tehtäväksi jää virtapistokkeen kiinnittäminen käyttöpaneeliin.

 • Käyttäjä kääntää päävirtakytkimestä virrat laitteeseen, jolloin sekoittajan ja ruuvin moottorit voidaan käynnistää käyttöpaneelin painikkeista. Moottorien ollessa käynnissä käynnistys- ja pysäytysnappien välissä palaa valo, joka ilmaisee että laite on käynnissä.
 • Sekoittajan käynnistyksessä on noin 10 sekunnin viive, koska se on kytketty taajuusmuuttajaan. • Sekoittajan suunnanvaihtokytkimellä voidaan kääntää lapojen pyörimissuunta. Lapojen pyörimissuunta voidaan tarkistaa visuaalisesti katsomalla mihin suuntaan lavat pyörivät säiliössä. Ruuvin pyörimissuunta voidaan tarkistaa ruuvin moottorin akselista (purkuputken päästä). Pyöritä ruuvia myötäpäivään, kun laastia puretaan säiliöstä ja vastapäivään ruuvin pesun aikana. Tarkista pyörimissuunnat, kun käytät laitetta.
 • Suunnanvaihtokytkimissä ei ole merkintöjä pyörimissuunnista, koska pyörimissuunta riippuu työmaan liitännöistä. Eri työmaalla pyörimissuunta voi olla eri vaikka kytkin olisi samassa asennossa.
 • Sekoittajan lapojen pyörimisnopeutta voidaan säätää sekoittajan pyörimisnopeuden säätimestä.
 • Hätäseis-painike pysäyttää molemmat moottorit. Vapauta hätäseis-painike uudelleen käynnistystä varten, kun vaara- tai rikkoutumistilanne on selvitetty.

Fescon kuivalaastisiilosta siirretään automaattisekoittimella valmiiksi sekoitettua kalkkihiekkalaastia sammioon, jossa sitä kypsennetään sekoitinlapojen avulla, kunnes se on oikeanlaatuista.

 1. Avaa suojaverkon luukut ja syötä siilosta kalkkihiekkalaastia sekoittimen sammioon ohjainkaapin kytkimellä. Yhdellä napin painalluksella siilosta tulee sekoitusruuvin kautta maksimissaan kolmen minuutin ajan laastia sammioon. Pintavahti pysäyttää täytön, eikä ylitäyttöä pääse syntymään. Huolehdi, ettei ylitäyttöä synny, jos pintavahteja ei ole käytössä. Täytä sammio siten, että sammioon on suora näköyhteys. Pyöritä sekoitinlapoja täytön yhteydessä ”sekoitusasennossa”, ohjauskaapin kannessa olevaa kytkintä kääntämällä.
 2. Jätä seos tekeytymään sammioon minimissään kolmeksi (3) tunniksi, kun tarvittava määrä (max. 2 kuutiota) on syötetty.
 3. Avaa käsin mekaaninen sulkuluukku, kun kypsennetty laasti on valmis. Käynnistä ohjainkaapista siirtoruuvi, joka siirtää laastin purkuaukon kautta erilliseen säiliöön. Pyöritä sekoitinlapoja tyhjennyksen yhteydessä ”tyhjennysasennossa”, ohjauskaapin kannessa olevaa kytkintä kääntämällä.
 4. Pysäytä laite ohjainkaapin ruuvin ohjainkytkimestä.

Ongelmatilanteet

 • Laite ei käynnisty: Tarkista virran saanti. Tarkista automaattisulakkeiden toiminta.
 • Sekoitin ei pyöri: Tarkista virran saanti. Tarkista onko säiliössä ylimääräisiä esineitä.
 • Ruuvi ei pyöri: Tarkista virran saanti. Tarkasta onko siirtoruuvissa ylimääräisiä esineitä.
 • Tukkeutuminen: Lisää vettä ja sekoita laastia ajoittain, jos laastia joudutaan pitämään pitkän aikaa sammiossa.
 • Ruuvin tukoksen purkaminen:
 1. Sulje luukku.
 2. Aukaise tyhjennysaukon kansi.
 3. Juoksuta vettä ruuvin yläventtiilistä ja tarvittaessa pyöritä taaksepäin.

Sekoitinta ei saa pyörittää puhdistuksen yhteydessä.

Fesconin siilohuolto puh. 040 3222 851

Huolto ja puhdistus

Huolto päivittäin:

Siirtoruuvi: Pese siirtoruuvi. Sulje ensin siilon syöttöluukku ja aukaise tyhjennysaukon kansi. Pyöritä ruuvia takaperin ja kytke pesuvesi ruuvin yläpään vesiliittimeen. Pyöritä ruuvia, kunnes vesi on puhdasta

Viikoittain:

Sammio: Pese sammio. Puhdista sekoitussäiliö vedellä. Poista vesi aukaisemalla mekaaninen luukku purkausputken alaosassa.
Navat ja pääakseli: Voitele navat ja pääakseli.  
Sekoitin: Tarkasta sekoittimen kunto.


Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.


Katso tarkemmat ohjeet ja toimitusehdot:

Märkälaastijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje >>

 
Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

Menetelmä käytännössä


Fescon märkälaasti valmistetaan työmaalla siilokalustolla sekä sitä varten kehitetyllä kypsytyssammiolla. Suursäkkisiilo asennetaan kypsennyssammion viereen siten, että siilon purkupää on  sammion aukon kohdalla. Tuntoanturi asennetaan halutulle korkeudelle sammioon, joka ohjaa siiloa valmistamaan automaattisesti uutta laastia kypsymään.

Siilo täytetään valitulla kalkkihiekkalaastijauholla suursäkeistä, jonka jälkeen kalkkilaastin valmistus kypsymistä varten voidaan aloittaa. Automaattisiilon ruuvissa sekoitetaan kuivalaastiin haluttu määrä vettä. Laasti voidaan tehdä kypsymään esimerkiksi seuraavan aamun tarvetta oleva määrä.Siilon olessa toisessa päässä kuin sekoitin niin kalkkilaasti ehtii aina kypsymään sammiossa, vaikka menekki olisi suurempikin.

Kun laastipinta laskee sammiossa tuntoanturin alarajalle, se ohjaa siilon valmistamaan uutta kalkkilaastia tuntoanturin ylärajalle. Sammiossa on koko ajan kypsymässä uutta käyttökelpoista laastia.

Sammion purkupäästä annostellaan ruuvikuljettimella sekoittimeen haluttu määrä valmista kalkkihiekkalaastia. Sekoittimena voidaan käyttää tasosekoitinta tai betonimyllyä. Tässä vaiheessa laastiin sekoitetaan tarvittava määrä sementtiä, hydraulista kalkkia tms. sideainetta sekä tarkastetaan että laasti on sopivan notkeaa. Sekoittimesta laasti siirtyy seinälle tavallisen paksurappauspumpun letkua pitkin valmiina rappauslaastina.

Työvaiheita

Fescon rappausverkko paksurappaukseen Fescon rappausverkko paksurappaukseen
Fescon rappausverkko paksurappaukseen Fescon rappausverkko paksurappaukseen
Laastin annostelua Laastin annostelua
Märkälaastin sekoitus Märkälaastin sekoitus
Märkälaastin ruiskutus Märkälaastin ruiskutus
Tartuntarappaus Tartuntarappaus
Tartunta - ja täyttörappaus Tartuntarappaus vasemmalla, täyttörappaus oikealla seinällä
Fescon märkälaastisammio Fescon märkälaastisammio
Leppäsuonkatu Helsinki Fescon Julkisivusaneeraus Fesconin märkälaastijärjestelmällä ja Kiviväri KS:llä
Fescon kiviväri KS Pinta maalattu Fesconin kalkkisementtimaali Kiviväri KS:llä


Perinteinen vanha märkälaastimenetelmä 


Vanhimmat rappaukset on tehty perinteisellä märkälaastilla, mikä valmistetaan kalkkihiekkalaastin pohjalta. Märkälaastissa käytetään sideaineena kalkkia, joka kypsytetään veden kanssa. Tämä on märkälaastin valmistuksen tärkein työvaihe. Vanhimmissa märkälaasteissa sideaineena käytettiin hydraulista kalkkia, mutta se on nykyisin korvattu pääosin sementillä. Märkälaastia käytettiin laajasti rappauksissa aina 60- ja 70 -luvuille asti. Sen jälkeen yleistyi kuivarappauslaastit. Märkälaastin etuna kuivarappauslaasteihin on valmistuksessa käytettävän kalkin imeyttäminen, jonka ansiosta valmiin massan työstäminen on helppoa.

Perinteisesti valmistettu märkälaasti tuodaan työmaalle betoniautolla valmiina seoksena, josta se  tyhjennetään erilliselle vaihtolavalle. Tämän jälkeen seos lapioidaan betonimyllyyn, johon lisätään sideaineena toimiva sementti. Työ on hidasta ja se sisältää paljon käsin tehtävää raskasta lapiointityötä.

Leppäsuonkatu 9 Helsinki

Julkisivukorjaus toteutettiin paksurappauksena märkälaastia käyttäen.

Kurjenlinna As Oy Turku

Julkisivukorjaus toteutettiin paksurappauksena märkälaastia käyttäen.

Ressun lukio Helsinki

 • Fescon märkälaasti

Steniuksentie 22 Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivukorjaus

Pikalähetintie 18 Helsinki

Julkisivukorjaus tehtiin paksurappauksena märkälaastia käyttäen. 

Märkälaastijärjestelmän edut:

 • Laasti on tasalaatuista, samoin valmis pinta
 • Nopea valmistaa laastia aina tarpeen mukaan
 • Ympäristö pysyy siistinä
 • Sopii myös pieniin tiloihin, kuten kaupunkiympäristöön
 • Työergonomia paranee lapioimisen vähenemisen vuoksi
 • Työvaiheet nopeutuvat ja helpottuvat
 • Uusi menetelmä puolittaa laastinsekoituksessa tarvittavan henkilötyömäärän
 • Merkittäviä etuja ja säästöjä työmaahankkeissa (Aikataulut ja logistiikkakustannukset)
 • Vähentää kuljetuskustannuksia sekä päästöjä; laastissa käytettävä vesi lisätään vasta työmaalla

Fescon siilohuolto puh. 040 3222 851

Kysy lisää myynnistä

Keijo Neffling

Tuotepäällikkö
Alue 1
Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet
Kysy lisätietoa
Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme