Suursäkkisiilo automaattisekoittimella

Suursäkkisiilot on varustettu automaattisella sekoittajalla, jonka sekoitusteho on 2,4 mvalmista laastia tunnissa. Kuivalaastin varastointikapasiteetti 10 t tai 14 t. Siilojen talvivarustukseen kuuluu etukatos, suojapressut tai vanerit, vedenlämmitin, sähköliitännät valaistukselle ja lämmitykselle.

Asennus

Tarkasta, että toimitettu siilo, sekoitin ja sen sähkölaitteet ovat ehjät. Siilo tulee asentaa tukevalle pohjalle pystysuoraan. Asiakas vastaa, että siilon perustus kantaa siilon ja siinä säilytettävän laastin kuorman. Siilon kunnon tarkastus tulee lisätä työmaan viikoittaiseen työturvallisuustarkastuskierrokseen.

Huomioi erityisesti seuraavat asiat:

 • Varmistu talviaikana ettei siiloa ole asennettu routivalle pohjalle
 • Tarkista aina, etteivät runsaat sateet aiheuta maan valumista pois siilon jalkojen alta
 • Siiloa saa siirtää vain tyhjänä

Siilon täyttäminen

Avaa siilon kansi ja laske suursäkki varovasti repijän päälle. Älä laske säkin koko painoa terän ja putoamissuojaverkon varaan. Varo, ettei rikkoutuneen säkin paloja pääsee verkon läpi siiloon, ne voivat aiheuttaa automaattisekoittimen tukkeutumisen. Siilon täyttöön tarvitaan työmaalta vastaanottaja siilon päälle avaamaan siilon kansi ja huolehtimaan, että säkki tyhjentyy siiloon kunnolla ja henkilön tulee myös tarkistaa, että siilon kansi suljetaan kunnolla täytön jälkeen. Siilon kansi tulee sulkea niin, ettei kovakaan tuuli pääse nostamaan kantta auki.

Sekoittimen ja siilon käyttö

 • Siilo tulee ajaa tyhjiin 2 viikon välein. Tällä estetään ns. ”kamien” synty, jotka tukkivat siilon alapään.
 • Automaattisekoittimen ruuvin märkäpää on puhdistettava päivittäin ja ruuvin kuivapää on puhdistettava viikoittain
 • Sekoituslavan päätylaakerit on rasvattava kerran viikossa
 • Talvella vedenlämmitin ja ohjauskeskus on tyhjennettävä vedestä ennen kuin lämmitys siilon sisällä kytketään pois, eikä niitä saa päästää jäätymään !
 • Automaattisekoittimen käyttö on esitetty erillisessä automaattisekoittimen ohjeessa. Huomioi erityisesti talvikäytön opastus.

Ongelmatilanteet

Lue läpi sekoittimen vianmääritystaulukko. Yleisimmät viat:

1. Sekoitin ei käynnisty

 • Tarkasta mittaamalla onko kaikki voimavirran vaiheet kunnossa (valokynällä tarkastus ei riitä).
 • Ohjausyksikön vikavirtasuoja on lauennut, kuittaus valkoisissa yksiköissä pääkytkimestä ja sinisissä yksiköissä muovikannen alta start-nappulasta

2. Laastia ei tule sekoittimesta

 • Tarkista sekoittimen pyörimissuunta, onko voimavirran vaiheet oikein päin? Muuta tarvittaessa voimavirran sähköpistokkeen sisältä.  

 3. Laastin laatu vaihtelee

 • Vedentuloa ei ole säädetty oikein tai sitä muutetaan jatkuvasti eri henkilöiden taholta
 • Veden paine ei riitä, paineen tulisi olla 3 bar:ia. Tarkista, että vesiletku ei ole taitoksissa. Letkun tulee olla mahdollisimman lyhyt, eikä se saa olla haaroitettu muuta käyttöä varten. Mikäli nämä toimenpiteet eivät riitä, tarvitaan paineenkorotuspumppu, jonka hankinta ja asennus kuuluu asiakkaalle.
 • Mikäli ongelma ei ratkea ota yhteys Fesconin siilohuoltoon puh. 040 3222 851. Huollon työmaakäynneistä veloitetaan mikäli vika johtuu tilaajan virheellisestä käyttötavasta tai toiminnasta, sähköasennuksesta tai puutteellisesta vedenpaineesta  
   

Siilon palautus ja puhdistus

 • Kuorma-autolla tulee olla esteetön pääsy siilolle, varaa vähintään 3 m leveä väylä
 • Siilotoimituksen eri osat (sekoitin, ruuvit, rasvaprässi jne.) tulee olla noutoa varten kerättynä yhteen paikkaan ja siilolle tulee olla esteetön pääsy. Sekoitin tulee puhdistaa käyttöohjeiden mukaisesti.
 • Siilo on ehdottomasti TYHJENNETTÄVÄ ennen palautusta. Tyhjentämättömästä siilosta aiheutuvat kustannukset peritään asiakkaalta.

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.

Katso tarkemmat ohjeet:

Suursäkkisiilo automaattisekoittimella käyttöohje >>


Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

Fescon siilohuolto puh. 040 3222 851

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme