Märkätilojen lattiavalut

Tässä ratkaisussa kuvataan käsin tehtävät ja pumppaamalla toteutettavat märkätilojen kaatolattiavalut sekä kaato- ja viimeistelykorjaukset.

Märkätilojen lattiavalut

Märkätilojen lattiavalut voidaan toteuttaa joko kelluvana pintavaluna tai pohjaan kiinnitulevana lattiarakenteena. Pohjaan kiinnitulevan pintavalun aluslattiarakenne puhdistetaan, imuroidaan ja pohjustetaan ennen pintavalua. Alustaan kiinnitulevan kaatolattiavalun minimipaksuus määräytyy käytettävän tasoitteen mukaisesti.

Kelluva pintavalu raudoitetaan (esim. raudoitusverkko 5-150) ja valun minimipaksuus tulee olla vähintään 50 mm. Kelluvan pintavalun alla tulee käyttää diffuusioavointa erotuskangasta, josta lattiatasoitteessa oleva vesi ei pääse läpi. Kelluva lattiavalu tulee erottaa pystyrakenteista reunanauhalla. Erotuskankaan ja reunanauhan tulee muodostaa tiivis yhtenäinen valukaukalo, jolloin lattiatasoitteen kosteus ei siirry ympäröiviin rakenteisiin.

Kaikki Fescon lattiatasoitteet ja -massat soveltuvat käytettäväksi lattialämmityskohteissa. Tuotteita voidaan käyttää sekä vesikiertoisten että sähköisten lattialämmitysjärjestelmien kanssa. Kelluvissa lattiavaluissa lattialämmitysputket tai -kaapelit asennetaan raudoitukseen kiinni. Alustaan kiinni tulevien kaatovalujen lattialämmitysjärjestelmä asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

Kaikki Fescon-lattiatasoitteet ovat CE-merkittyjä sekä M1-päästöluokituksen mukaisia. Flow-tuotteet ovat matala-alkalisia ja ne suojaavat pintarakenteita alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta.

Pumpattavat lattiavalut

Lattiabetoni LB 7 on pumpattava sekä käsin levitettävä, kuituvahvistettu, nopeasti kuivuva lattiabetoni märkätilojen kaatolattiavaluihin. Tuotteella saavutetaan yhdellä työvaiheella suoraan vedeneristettävä pinta. Lattiabetoni LB 7 on vedeneristettävissä 2-4 vuorokauden kuluttua ja se soveltuukin erinomaisesti kohteisiin, joissa kaatolattiavalut on saatava nopeasti seuraavan työvaiheen käyttöön. Lattiavalujen kerrospaksuus tulee olla 30 - 150 mm välillä.

Lattiabetoni LB 7 on työstöominaisuuksiltaan notkeampaa verrattuna maakosteatyyppisiin lattiamassoihin. Suuremman vesimäärän ansiosta se on kevyempää työstää ja omaa paremman täyttökyvyn, jolloin vältetään ”rotankolot”, ja saavutetaan varmemmin suoraan vedeneristettävä pinta.

Käsin työstettävät lattiavalut

Lattiamassa LM 6000 on nopeasti kovettuva ja kuivuva, käsin työstettävä, sementtipohjainen maakosteana levitettävä lattiamassa. Käytettäessä LM 6000:sta saadaan yhdellä työvaiheella suoritettua märkätilojen kaatolattiavalut sekä valmis vedeneristettävissä oleva pinta seuraavan työvaiheen käyttöön. Valmis kaatolattiavalu on vedeneristettävissä 24 tunnin kuluttua (+20 °C / RH 50 %).

Lattiamassa soveltuu käytettäväksi kerrospaksuuksilla 10 – 250 mm. Käsin levitettävä LM 6000 -lattiamassa on oiva kuivatuote työmaalla myös isompien roilojen ja kolojen täyttöön nopean kuivumisen ansiosta. Lattiamassa on ylitasoitettavissa Fescon käsitasoitteilla, esim. FlowPlan.

Lattialämmitystasoite LL 5500 soveltuu erityisesti kaatolattiavaluihin kohteissa, joissa käytetään lattialämmitysjärjestelmää. Tuotteena se on käsin levitettävä ja nopeasti kuivuva, kuituvahvistettu sementtipohjainen lattiatasoite. Lattialämmitystasoitetta käytetään kerrospaksuuksilla 10 – 80 mm. LL 5500 kuivuu vedeneristettäväksi n. 1 vrk / 10 mm (+20 °C, RH 50 %).

Karkea Lattiatasoite LM 5000 on sementtipohjainen märkätilojen kaatolattiatasoite kerrospaksuuksille 5 – 80 mm. LM 5000 soveltuu käytettäväksi myös märkätilalattioiden oikaisutasoitteena. Valettu tai oikaistu lattia on vedeneristettävissä n. 1 vrk / 10 mm (+20 °C, RH 50 %).

Kaato- ja lattiakorjaukset

Hieno Lattiatasoite LT 4000 on helposti tasoittuva kaatokorjauksiin kehitetty hieno lattiatasoite kerrospaksuuksille 3 – 30 mm. LT 4000 soveltuu käytettäväksi kaatokorjaustasoitteena. Tuotteella pystyy toteuttamaan myös kallistusvalut kaatotekniikalla. LT 4000 kuivuminen noudattaa tuttua kaavaa: n. 1 vrk / 10 mm (+20 °C, RH 50 %).

Fescorapid on monipuolinen korjausmassa lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Pastamaisen koostumuksen ansiosta tuote on helposti työstettävä ja se on myös vähäpölyinen. Fescorapidilla voidaan tehdä märkätilojen pieniä kallistusvalukorjauksia ja ylitasoituksia. Tuote soveltuu kerrospaksuuksille 2 – 20 mm ja on kaikilla kerrospaksuuksilla päällystettävissä n. 2 h (+20 °C, RH 50 %).

Fescofine on märkätilojen kaatokorjausten sekä lattia-, seinä-, ja kattopintojen pienten korjaustöiden todellinen moniottelija. Tuotteen maksimiraekoko 0,1 mm mahdollistaa pikasilotukseen 0 mm kerrospaksuudesta alkaen aina 5 mm saakka. Kolopaikkauksissa tuote taipuu maksimissaan 10 mm saakka. Fescofine omaa pastamaisen koostumuksen ja on siten helposti työstettävä viimeistelytasoite ja päällystyskelpoinen n. 2 h (+20 °C, RH 50 %) kuluttua.

Molemmat tuotteet, Fescorapid ja Fescofine, soveltuvat betonisten lattia-, seinä- ja kattopintojen korjaukseen sekä sisä- että ulkokäyttöön.


Työvaiheet


Olosuhteet pumppaustyön aikana

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotelehdestä.
 • Työtilan tulee olla kauttaaltaan suojattu tuulelta, vedolta, auringolta ja sateelta.
 • Valutyön aikana sisä- ja aluslattiarakenteen lämpötilan tulee olla +10…+25 °C sekä sisäilman suhteellisen kosteuden oltava > 40 % RH.
 • Lattiatasoitteen ja -massan kuivumisaikaan ja lujuudenkehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti työmaan olosuhteet, ilmanvaihto ja lattiatasoitteissa käytetty vesimäärä.
 • Valu-urakoitsijalta tulee varmistaa työolosuhteiden soveltuvuus valutöihin. Säiliöautopumppausta ei suositella < -25°C.

Olosuhteet pumppaustyön jälkeen

 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta valutyön jälkeen.
 • Lattiatasoitteiden ja -massojen hyvät kuivumisolosuhteet edellyttävät, että sisäilman suhteellinen kosteus on alle 50 % RH ja lämpötila yli +20 °C. Huonot olosuhteet hidastavat käytetyn tuotteen lujuusominaisuuksien kehittymistä ja pidentävät kuivumisaikaa.
 • Paksumpia märkätilojen kaatolattiavaluja tehtäessä kuivumista voi nopeuttaa pinnan hionnalla, koska se vähentää lattiatasoitepinnan vesihöyryn vastusta.
 • Lattiavalua ei tule jättää ilman pinnoitusta yli 3 kk:n ajaksi halkeama- ja irtoamisriskin vuoksi.

------------------------------------------------

Alustan käsittely - Alustaan kiinni tuleva

 • Aluslattiarakenteen lämpötila on > +10 °C ja suhteellinen kosteus < 95 % RH. Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiavalun kuivumiseen.
 • Aluslattiarakenteen epätasaisuudet voidaan täyttää valun yhteydessä käytettävällä lattiamassalla kerrosvahvuudet huomioon ottaen. 
 • Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu. Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti lattiatasoitteen ja alustan välisen tartunnan varmistamiseksi.
 • Alustan tulee olla liikkumaton, kantokykyinen ja vetolujuuden tulee olla tuotekortin vaatimuksen mukainen.
 • Mahdolliset vuotokohdat on kitattu.

Tartuntapohjusteen levitys

 • Pohjustus tehdään FlowPrimerin tai Fescon Tartuntapohjusteen tuotekorttien ohjeiden mukaisesti.
 • Erittäin kuivien aluslattiarakenteiden kohdalla tulee varmistaa ettei massassa oleva vesi imeydy alustaan liian nopeasti. Tällöin alusta pohjustetaan kahteen kertaan; ensimmäinen keta ohennettuna 1:5 vedellä ja toinen kerta suhteessa 1:3

Alustan käsittely - Kelluva

 • Kelluva pintavalu tulee irrottaa aluslattiasta tai eristeestä Fescon Erotuskankaalla ja pystyrakenteista Fescon Reunanauhalla. Kelluvaa lattiarakennetta ei pohjusteta.
 • Kelluvan pintavalun alle tuleva erotuskangas tulee olla asennettu tiiviisti ja saumat teipattu siten ettei vuotoja synny. Reunanauhan limitysmuovin tulee kiinnittyä koko matkalta käytettyyn erotuskankaaseen tai askeläänieristeeseen.
 • Aluslattiarakenteessa olevat epätasaisuudet voidaan tarvittaessa täyttää ennen erotuskankaan tai eristeen asennusta Fescon LT 4000:lla tai Flow FS:lla.
 • Kelluva pintavalu raudoitetaan (esim. raudoitusverkko 5-150) ja valun minimipaksuus tulee olla vähintään 50 mm.
 • Aluslattiarakenteen lämpötila on > +10 °C ja suhteellinen kosteus < 95 % RH. Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiavalun kuivumiseen.
 • Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu.
 • Alustan tulee olla liikkumaton ja kantokykyinen.

------------------------------------------------

Lattian valaminen

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotekortista.
 • Valu-urakoitsijalta tulee varmistaa minimikerrospaksuudet.
 • Käytetty lattiatasoite tai -massa sekoitetaan tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Ohjevesimäärästä poikkeaminen heikentää tuotteen lujuusarvoja, lisää erottumisriskiä ja vaikuttaa kuivumisaikaan sekä heikentää työstettävyyttä.
 • Lattiatasoite tai -massa sekoitetaan huolellisesti ja riittävän pitkään, jotta siitä tulee tasainen massa (esim. porakonevispilällä, automaatti- tai putkisekoittajalla).
 • Lattiatasoite tai -massa levitetään pumppaamalla tai käsin alustalle, tiivistetään ja oikaistaan linjarilla. Valettu pinta hierretään tarvittaessa käyttökohteen edellyttämään laatutasoon (esim. polyuretaanihiertimellä ja/tai teräslastalla liippaamalla).
 • Työaika on esitetty tuotekortissa.
 • Kuivunut tasoite tai massa poistetaan mekaanisesti.
 • Mikäli hierron yhteydessä sementtiliimaa on erottunut lattiavalun pintaan, tulee pinta hioa timanttilaikalla ennen vedeneristystä. 


Kaatokorjaukset, vedeneristys

 • Märkätilojen kaatolattiavalut voidaan ylitasoittaa tai kaatokorjata käyttötarkoituksen mukaisilla Fescon-lattiatasoitteilla.
 • Kaikki Fescon lattiatasoitteet ja -massat voidaan vedeneristää sertifioiduilla Fescon-vedeneristysjärjestelmillä.
 • Ennen vedeneristystöitä tulee varmistua lattiarakenteen kosteuden olevan käytetyn vedeneristeen ohjeiden mukainen.
 • Lattiatasoitteen tai -massan saavutettua vedeneristeen vaatima kuivuusaste lattiavalu vedeneristetään.
 • Lisätietoja vedeneristämisestä Fescon vedeneristysratkaisut -osiosta.

Sokos Hotel Presidentti Helsinki

 • Pumpattavat kaatolattiat
 • Korjauskohde

Hotelli Aviapolis Vantaa

 • Pumpattavat kaatolattiat

Märkätilojen lattiamassojen edut

 • Nopeasti vedeneristettävissä
 • Kaikki tuotteet soveltuvat suoraan vedeneristettäväksi
 • Soveltuvat käytettäväksi uudis- ja saneerauskohteissa
 • Lattiabetoni LB 7 soveltuu myös pumpattavaksi
Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme