Fescon Vedeneriste WS -järjestelmä

Vedeneriste WS on yksikomponenttinen nopeasti kuivuva, telattava ja ruiskutettava vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Alustan esikäsittely tehdään Fescon Tartuntapohjuste KP:llä ohjeen mukaisesti.

Vedeneriste WS soveltuu vedeneristeeksi silloin, kun pinnoitteeksi tulee keraamiset laatat. Soveltuu betoni-, kevytbetoni-, kipsilevy- ja tasoitealustoille. Ei sovellu ulkokäyttöön eikä tiloihin, jotka ovat jatkuvassa vesirasituksessa kuten uima-altaat. Ei saa jäätyä kuivanakaan, esim. ulkosaunat.

Ratkaisu, kun käytät Vedeneriste WS -järjestelmää

Märkätilojen vedeneristys

Seinän vedeneristys

1. Märkätilatasoite WTT

2. Tartuntapohjuste KP

3. Vedeneriste WS x 2 krs.

4. Saneerauslaasti (VSL, SSL Lite, SS2)

5. Vedeneristysnauha (VE-N, FS-N, Vedeneristysnauha kuitu)


Lattian vedeneristys

6. Lattiamassa LM 6000, Lattiabetoni LB 7

7. Tartuntapohjuste

8. Flowplan

9. Tartuntapohjuste KP

10. Vedeneriste WS x 2 krs.

11. Saneerauslaasti (VSL, SSL Lite, SS2)

Vedeneristyksen työvaiheet


Ennen työn aloitusta

Alustana voi olla betoni, sementtipohjainen tasoite tai märkätiloihin soveltuva rakennuslevy. 

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettava mekaanisesti Vedeneriste WS:n ja alustan välisen tartunnan varmistamiseksi. Epätasaiset lattiat tasoitetaan Fescon –lattiatasoitteilla ja seinät märkätiloihin soveltuvalla Fescon –seinätasoitteella, esim. Märkätilatasoite WTT. Käytetty lattia- ja seinätasoite määräytyy kohteen ja kerrospaksuuksien mukaisesti.

 • Pohjusteena käytetään Tartuntapohjuste KP:tä
 • Työskentelylämpötila: 10-25°C
 • Betonialustan kosteus: max. 90 % Rh
 • Vedeneriste WS levitetään aina kahteen kertaan
 • Materiaalimenekki seinät ja lattia: n. 0,7 l / m2 (min. 1,0 kg / m2
 • Kalvopaksuus: min. 0,5 mm (sekä seinä, että lattia)


Läpivientilaipat

Läpivientilaippojen soveltuvuudet eri viemäriputkikokoihin.

 • Läpivientilaippa VE-L 70 / FS-L 70 -> Viemäriputki 110 mm
 • Läpivientilaippa VE-L 55 / FS-L 55 -> Viemäriputki 75 mm
 • Läpivientilaippa VE-L 40 / FS-N 40 -> Viemäriputki 50 mm, hanakulmarasia
 • Läpivientilaippa VE-L 23 / FS-N 23 -> Viemäriputki 32 mm

 

1. Seinien primerointi

Pohjustus tehdään Fescon Tartuntapohjuste KP:lla tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Fescon Tartuntapohjuste KP levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla. Tartuntapohjuste KP:n on oltava kuiva ennen Vedeneriste WS:n levitystä. Kuivumisaika on 1-4 h riippuen olosuhteista.

Sekoitussuhde
Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Tartuntapohjuste KP:tä, 3 osaa vettä. 
Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsipohjaiset rakennuslevyt: Ei ohenneta.

Seinien primerointi Tartuntapohjuste KP:llä Seinät primeroidaan Tartuntapohjuste KP:llä

2. Seinien vedeneristys nurkat | kulmat | liitokset

Levitä Vedeneriste WS pystynurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin ja läpivienteihin. Käytetyt vedeneristystarvikkeet kiinnitetään märkään vedeneristeeseen. Levitä vedeneriste kauttaaltaan vahvikkeiden päälle pensselillä tai telalla. Huolehdi, että vahvikkeet ovat täysin kiinnittyneet alla olevaan vedeneristekerrokseen, eikä irtonaisia kohtia jää. Vahvikkeiden tulee olla kahden eri vedeneristekerroksen välissä sekä toisiinsa limittyneinä kaikissa jatkoskohdissa vähintään 50 mm.

Seinissä käytettävät vahvikkeet:

 • Vedeneristystarvikkeet VE- ja FS-sarja
 • Vedeneristysnauha 0,15 x 25 m kuitu
Vedeneristysnauhan asentaminen Vedeneristysnauha kiinnitetään märkään vedeneristeeseen
Vedeneristysnauhan asentaminen Levitä vedeneriste kauttaaltaan vahvikkeen päälle pensselillä tai telalla
Läpivientien vedeneristys Vahvikkeiden tulee olla täysin kiinnittyneet alla olevaan vedeneristekerrokseen
Läpivientien vedeneristys Vahvikkeiden tulee olla kahden vedeneristyskerroksen välissä

3. Seinien vedeneristys - 1. vedeneristyskerros

Levitä Vedeneriste WS:ää ensimmäinen kerros koko eristettävälle seinäalueelle. Huomioi, että seinän ja lattian välinen liitoskohta käsitellään vedeneristeellä ja vahvikenauhalla vasta lattian vedeneristämisen yhteydessä. Vedeneriste WS muuttaa väriään kuivuessaan tummemmaksi.

Vedeneristeen levitys telalla Levitä vedeneristeen ensimmäinen kerros koko eristettävälle alueelle


4. Seinien vedeneristys - 2. vedeneristyskerros

Ensimmäisen käsittelykerran jälkeen toinen kerros voidaan levittää noin 2 – 3 h jälkeen. Pintojen tulee olla kuivia ennen seuraavaa käsittelykertaa. Laatoita seinät ennen lattian vedeneristystä. Seinän alimmainen laatoitusrivi laatoitetaan lattialaatoituksen yhteydessä.

Seinän vedeneristys Toinen kerros voidaan levittää noin 2-3 h kuluttua


5. Lattian primerointi

Aloita lattian vedeneristäminen pohjustuksella. 

Lattian pohjustus tehdään Fescon Tartuntapohjuste KP:lla tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Fescon Tartuntapohjuste KP levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla. Tartuntapohjuste KP:n on oltava kuiva ennen Vedeneriste WS:n levitystä, kuivumisaika 1-4 h riippuen olosuhteista.

Sekoitussuhde
Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Tartuntapohjuste KP:tä, 3 osaa vettä. 
Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsipohjaiset rakennuslevyt: Ei ohenneta.

Lattian primerointi Tartuntapohjuste KP:llä Tartuntapohjuste KP harjataan ohueksi tasaiseksi kerrokseksi


6. Lattian primerointi - nurkat | kulmat | liitokset

Levitä Vedeneriste WS nurkkiin, kulmiin ja läpivienteihin. Vedeneristystarvikkeet kiinnitetään märkään vedeneristeeseen. Levitä vedeneriste kauttaaltaan vahvikkeiden päälle pensselillä tai telalla. Huolehdi, että vahvikkeet ovat täysin kiinnittyneet alla olevaan vedeneristekerrokseen, eikä irtonaisia kohtia jää. Vahvikkeiden tulee olla kahden eri vedeneristekerroksen välissä sekä toisiinsa limittyneinä kaikissa jatkoskohdissa vähintään 50 mm.

Lattiassa käytettävät vahvikkeet:

 • Kaivolaippa KL-B
 • Vedeneristystarvikkeet VE- ja FS -sarja
 • Vedeneristysnauha 0,15 x 25 m kuitu
Sisäkulmien vedeneristys Levitä vedeneriste kulmaan
Sisäkulmakappaleiden asentaminen Vahvikkeiden tulee olla täysin kiinnittyneet alla olevaan vedeneristeeseen
Seinän rajakohtien vedeneristys Levitä vedeneriste rajakohtiin
Vedeneristysnauhan asentaminen Kiinnitä nauha huolellisesti märkään vedeneristeeseen
Vedeneristysnauhan asentaminen Levitä vedeneriste kauttaaltaan nauhan päälle

7. Kaivolaipan asennus - 1. vedeneristyskerros

Kaivolaippa KL-B asennetaan kuivuneeseen tartuntapohjusteeseen.

Asenna lattiakaivon päälle Kaivolaippa KL-B. Poista aluksi kaivolaipan kaksiosaisesta suojapaperista toinen puoli ja kiinnitä puolittain kaivon päälle. Irrota toinen suojapaperi ja käännä kaivolaipan toinen puoli kaivon päälle. Kaivon tulee peittyä kokonaisuudessaan kaivolaipan alle. Varmista, että kaivolaippa on täysin kiinnittynyt alustaan. Levitä vedeneristettä kauttaaltaan Kaivolaippa KL-B:n päälle. Kaivolaipan alle ei tule levittää vedeneristettä. 

Levitä Vedeneriste WS:ää ensimmäinen kerros koko eristettävälle lattia-alueelle. Ensimmäisen käsittelykerran annetaan kuivua n. 2 – 3 h ennen lattiakaivon kiristysrenkaan asentamista sekä toista käsittelykertaa.

Kaivolaipan asentaminen Kaivolaippa KL-B:n asennus
Kaivolaipan vedeneristys Levitä vedeneriste kauttaaltaan kaivolaipan päälle
Lattian vedeneristys Levitä vedeneriste muulle lattiapinnalle

8. Kiristysrenkaan asennus

Aloita leikkaamalla lattiakaivon kohdalle kaivonvalmistajan ohjeiden mukainen reikä. Taita ja kiristä Kaivolaippa KL-B kiristysrenkaalla kaivon sisäreunoille tasaisesti painaen. Kaivolaipan tulee yltää paikalleen asennetun kiristysrenkaan alapintaan asti. Ylimääräiset osat leikataan pois kiristysrenkaan alapinnasta.

Lattiakaivon kiinnitysrenkaan asentaminen Leikkaa kaivovalmistajan ohjeiden mukainen reikä
Lattiakaivon kiinnitysrenkaan asentaminen Taita ja kiristä kaivolaippa kiristysrenkaalla
Lattiakaivon kiinnitysrenkaan asentaminen Asenna kiristysrengas tasaisesti painamalla

9. Lattian vedeneristys - 2. vedeneristyskerros

Levitä Vedeneriste WS koko eristettävälle lattia-alueelle toiseen kertaan. Toinen vedeneristekerros viedään kaivon kohdalla kiristysrenkaan yläreunaan asti.  

Käsittele myös kiristysrenkaan ja kaivolaipan välinen liitoskohta yläpuolelta. Lattiakaivon sisäpuolelle ei laiteta vedeneristettä.

Valmiin vedeneristetyn lattiapinnan päällä tulee välttää tarpeetonta liikkumista.

Lattialaatoitus voidaan aloittaa n. 5 h kuluttua toisen levityskerran jälkeen. Laattojen kiinnityslaastiksi valitaan Fescon saneerauslaasti VSL, ILLSS2 tai SSL Lite käytettävän laatan ja kohteen mukaisesti. Laatoitus voidaan saumata Fescon Laattasaumalaasti SML:llä sekä Fescon Saniteettisilikonilla käytetyn saneerauslaastin kuivumisajan mukaisesti.

Lattian vedeneristys Vedeneristyskerros tulee kaivon kohdalla kiristysrenkaan yläreunaan asti
Lattiakaivon vedeneristys Fescon Vedeneriste WS Levitä toinen kerros vedeneristettä koko eristettävälle alueelle

Edut:

 • Helposti levittyvä ja nopeasti kuivuva
 • Riittävä kuivakalvopaksuus helposti kahdella käsittelykerralla
 • Erittäin elastinen
 • Sopii myös ruiskutukseen
 • M1 ja EC1 luokiteltu

Muistathan meidän märkätilakoulutuksemme!

Lue lisää koulutuksistamme >> 

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme