Voimalaitosratkaisut

Voimalaitosten petimateriaalit

Fescon Oy panostaa vahvasti voimalaitosasiakkaiden palvelemiseen sekä ympäristöasioihin. Fescon patentoi vuonna 2020 leijupetikattilan käyttömenetelmän sekä petimateriaalin, joka on kiteytettyä kvartsivapaata masuunikuonaa eli Granulia. Granuli on täysin suomalainen ja valmistetaan terästeollisuuden sivutuotteesta Raahen tehtaalla. Granulin käyttöön siirtyminen siis säästää mm. luonnonvaroja. Voimalaitokset painivat monenlaisten haasteiden kanssa kuten energiatehokkuuden, ympäristöasioiden, kustannusten kuin myös tuottavuuden kanssa. Toiminnassa on siis otettava huomioon monia asioita. Yksi varsin ongelmallinen on petihiekan sintraantuminen, joka voi aiheutua monesta eri syystä. Tällöin on tärkeää päästä juurisyihin käsiksi. Fescon tarjoaa petimateriaalin analysointia ja seurantaa ratkaisuna näihin haasteisiin.

Leijupetikattilan käyttömenetelmän käyttöönotto tuo valtavasti etuja

Leijupetikattilan käyttömenetelmässä sekä leijupetikattilassa käytetään petimateriaalina kiteytettyä, kvartsivapaata masuunikuonaa eli Granulia. Keksintö kattaa polttomenetelmän ja -laitteiston leijupolton tehostamiseksi. Menetelmässä on myös seula käyttökelpoisen leijupetimateriaalin erottamiseksi polttolaitoksen tuhkasta ja palauttamiseksi takaisin leijupetiin. Leijupolttoa käytetään energian tuottamiseen niin voimalaitoksissa kuin teollisuudessa. Leijupoltosta on tullut eräs tärkeimmistä menetelmistä tuottaa energiaa kiinteistä polttoaineista ympäristöystävällisesti.

Masuunikuonan käytössä on merkittävät hyödyt. Luonnonhiekka voi sisältää mm. kvartsin haitallista kidemuotoa kristobaliitia, jolla on asbestin kaltaisia haittavaikutuksia. Masuunikuonassa tämä on puhdas nolla, koska se ei sisällä kvartsia. Menetelmä vähentää myös merkittävästi leijupetimateriaalin vaihtotarvetta, jopa 80 %, verrattuna tavanomaiseen hiekkapetiin. Vaihtotarpeen väheneminen säästää myös samassa suhteessa kuljetus-, käsittely-, jäte- ja myös jäteverokustannuksia. Näin ollen ilmansaasteetkin vähenevät. Granulilla on korkea lämmönkestokyky, joten se mahdollistaa korkean palamislämpötilan sekä parantaa siten palamista ja vähentää siinä muodostuvia päästöjä. Lisäksi menetelmä säästää leijupetikattilan vaihtotarvetta.

Granulia käytetään uudelleen erinomaisen kierrätysmenelmän ansiosta, jossa pohjatuhkan seasta seulotaan uudelleen käytettäväksi tietyn kokoiset masuunikuonapartikkelit. Koko pedin sintraantumariski pienenee, sillä masuunikuona ei esimerkiksi reagoi puu- ja biomassan sisältämien alkalien kalium ja natrium kanssa. Kattilan kuluminen vähenee, koska masuunikuonan kuluttavuus on materiaalista riippuen 15-25 % pienempi kuin hiekalla.

Ympäristölle merkittävää on, että tuote on tehty terästeollisuuden sivutuotteesta, sillä voi vähentää polttoprosessin päästöjä ja sen menekki on perinteistä hiekkaa pienempi. Polton pohjatuhkaa on myös mahdollista käyttää esimerkiksi tienpohjien rakennusmateriaalina.

Lue lisää patentoidusta menetelmästä >>


Petimateriaaleja asiakkaiden tarpeisiin

Fesconin tuottama korkealaatuinen, tarkkuusseulottu hiekka on vuosien ajan osoittanut suorituskykynsä valtaosassa Suomen leijupetikattiloita. Panostamme voimakkaasti tuotekehitykseen petimateriaalien osalta ja teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten, kattilavalmistajien ja asiakkaidemme kanssa kehittääksemme erikoistuotteita polttoprosesseihin, joissa polttoaineiden ominaisuudet asettavat erityisvaatimuksia käytettävälle petimateriaalille. Tuotekehityksen tuloksena on syntynyt mm. GR-Granuli erikoispetimateriaali.

Kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli on valmistettu terästeollisuuden sivutuotteesta Luonnonhiekka voi sisältää mm. kvartsin haitallista kidemuotoa kristobaliitia, jolla on asbestin kaltaisia haittavaikutuksia. Masuunikuonassa tämä on puhdas nolla, koska se ei sisällä kvartsia. Menetelmä vähentää myös merkittävästi leijupetimateriaalin vaihtotarvetta, jopa 80 %, verrattuna tavanomaiseen hiekkapetiin. Vaihtotarpeen väheneminen säästää myös samassa suhteessa kuljetus-, käsittely-, jäte- ja myös jäteverokustannuksia. Näin ollen ilmansaasteetkin vähenevät. Granulilla on korkea lämmönkestokyky, joten se mahdollistaa korkean palamislämpötilan sekä parantaa siten palamista ja vähentää siinä muodostuvia päästöjä. Lisäksi menetelmä säästää leijupetikattilan vaihtotarvetta. 

Granulia voidaan käyttää uudelleen erinomaisen kierrätysmenelmän ansiosta, jossa pohjatuhkan seasta seulotaan uudelleen käytettäväksi tietyn kokoiset masuunikuonapartikkelit. Koko pedin sintraantumariski pienenee, sillä masuunikuona ei esimerkiksi reagoi puu- ja biomassan sisältämien alkalien kalium ja natrium kanssa. Kattilan kuluminen vähenee, koska masuunikuonan kuluttavuus on materiaalista riippuen 15-25 % pienempi kuin hiekalla.

Ympäristölle merkittävää on, että tuote on tehty terästeollisuuden sivutuotteesta, sillä voi vähentää polttoprosessin päästöjäja sen menekki on perinteistä hiekkaa pienempi. Polton pohjatuhkaa on myös mahdollista käyttää esimerkiksi tienpohjien rakennusmateriaalina.  

Granulin lisäksi tarjoamme tarkkuusseulottuja petihiekkoja normaaliin kattilaolosuhteisiin.

Petimateriaalin seurannasta ja analysoinnista merkittävät kustannussäästöt

Leijupetikattilan käyttömenetelmän, leijupetikattilan sekä oikean petimateriaalin valinnalla pääsee jo pitkälle. Jos järjestelmästä halutaan ottaa täysi hyöty irti, on syytä ottaa käyttöön petimateriaalin seuranta ja analysointi. Näillä toimenpiteillä voi säästää merkittäviä summia. Yleisimpänä haasteena poltossa esiintyy petimateriaalin sintraantumista, joka voi johtua mm. tuhkan kerääntymisestä petiin tai polttoaineen mukana tulevista epäpuhtauksista. Luonnonhiekkasintraantumien ja kerrostumien pääasiallinen syy on hiekan sisältämän kavartsin alkalireaktio. Ennen ratkaisevia toimenpiteitä on tarpeen selvittää ilmiön perimmäinen juurisyy. Tähän päästään käsiksi seuraamalla petimateriaalia, ottamalla näytteitä ja analysoimalla ne. Elektronimikroskooppisilla poikkileiketutkimuksilla voidaan selvittää juurisyy mm. kerrostumien muodostumisiin ja sintraantumisilmiön aiheuttajaan. Osa ilmiöistä edellyttää välittömiä toimenpiteitä, kun taas osa ei aiheuta mitään huolta.

Yksi ajankohtaisia asioita on voimalaitosten turpeen käyttö energiantuotannossa. Uusia vaihtoehtoisia polttoaineita etsiessä on tärkeää seurata pedin sintraantumisriskiä, sillä turpeesta luopuminen lisää erilaisten puuperäisten biomassojen osuutta polttoaineessa. Siirtymävaiheessa pedin kunnon seuranta on tärkeää, jotta tarvittaessa voidaan vaihtaa sopivampi petimateriaali biomassalle.
 

Petimateriaalin seuranta on vaivatonta ottaa käyttöön

Ennen petimateriaalin laadunvalvonnan käyttöönottoa, käydään tarkasti läpi nykytilanne, haasteet ja näiden perusteella voidaan määritellä seurattavat alkoritmit. Samalla määritellään myös näytteenoton seurantaväli.

Käytännössä asiakas hoitaa näytteenoton suunnitellusti ja toimittaa ne Fesconin laboratorioon tutkittavaksi, jossa ne analysoidaan, jonka jälkeen asiakkaalle annetaan lausunto korjaavine toimenpiteineen.

Lue lisää petimateriaalin seurannasta ja analysoinnista >>

 

Kokonaisvaltaista palvelua voimalaitoksille

Leijupetikattilamenetelmien, petimateriaalien sekä niiden tutkimuksien lisäksi tarjoamme asiakkaillemme myös vuosiseisakkeihin liitettyjä laajempia tuhka- ja kerrostumatutkimuksia mm. haitta-aineiden ja korroosion hallintaan, seulontaratkaisuja, ekonomaiserin kerrostuma- ja savukaasupesurien tukostutkimuksia. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalvelua erilaisiin voimalaitoksen kehityshankkeisiin ja häiriötilanteisiin. Autamme osaltamme asiakkaitamme saavuttamaan parhaan mahdollisen tekniikan, BAT (Best Available Technology) käyttöönsä. Fescon Oy:n hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa petimateriaaliksi eri luonnonhiekkapetimateriaaleja sekä masuunikuonasta tehtyä Granulia.

Palvelut:

  • Leijupetikattilan käyttömenetelmät
  • Leijupetimateriaalit
  • Petimateriaalin analysoinnit
  • Vuosiseisakkeihin liittyvät tuhka- ja kerrostumatutkimukset
  • Asiantuntijapalvelut kehityshankkeisiin ja häiriötilanteisiin

Kysy lisää myynnistä

Tapio Klasila

Teknologiajohtaja
Koko Suomi
Voimalaitosmateriaalit ja teknologiapalvelut

Eero Majanen

Liiketoimintajohtaja
Hiekat, puhallus- ja voimalaitosmateriaalit
Kysy lisätietoa
Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme