Putsbruk KS 10/90

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Putsbruk KS 10/90 är ett luftinträngt, kalkcementbaserat torrbruk med bindemedel. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm. Används som fästbruk. 

  • Extremt väderbeständigt
  • Diffusionsöppet
  • Appliceras med spruta eller för hand

Minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäckar.

Användningsområden

  • Bränt tegel
  • Kalkcementputs
  • Betongytor
  • Blockytor
  • Betongblocksyta
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530554 Putsbruk KS 10/90 3 mm 53055 25 kg
6416841330550 Putsbruk KS 10/90 3 mm 33055 1000 kg
Underlaget

Underlaget och putsytan som skall repareras måste vara intakta och rena. Salt, damm, rost och cementlim bör avlägsnas, t.ex. med vattensandblästring. Den torra ytan ska alltid fuktas tills färgen på ytan är mörkare. Underlagets uppsugningsförmåga måste dock bibehållas och inga vattenpölar får bildas. Kvaliteten på fyllningsputsbruket bör väljas utifrån underlagets hållfasthet. Fyllningarna måste härda i minst 24 timmar innan ytskiktet läggs på.

Tillblandning

Kontrollera vattenbehovet på påsen. Tillsätt den torra blandningen till vattnet och blanda med en betongblandare (betongblandare) i ca 10 minuter. Med en tvångsblandare (bruksblandare) och en borrblandare räcker det med 2–3 minuters blandning. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt. Det färdiga putsbruket är arbetbart i två till tre timmar.

Arbetsinstruktioner

Det vidhäftande bruket slammas för hand eller sprutas tätt på underlaget och fyller 90–95% av basen. Åtgång är 3–6 kg/m2. Fästbruket måste få härda minst en dag före fyllning. Den lägsta användningstemperaturen är +5°C.

Härdning

Därefter vattnas det vidhäftande bruket med vatten under 1–3 dagar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

3–6 kg/m² (vidhäftning)

Vattenbehov 3,5–4,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Täthet

1,84 kg/dm³

Brukstid 2–3 h
Brandbeständighet A1
Lufthalt ca ca 16 %
Köldtålighet böj- och tryckhållfasthet minskar inte efter 200 smält-/fryscykler
Dilation/konsistens

Hägermann 170 mm

Vattenbindningsförmåga 80–90 %
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.