Våt murbruk

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescons våta murbruk är ett kalkbaserat torrbruk, varav man färdigställer vått murbruk på arbetsplatsen. Med Fescons speciella beredningsmetod får man de goda egenskaperna hos traditionell våtbruk. Maximal kornstorlek är 0,6-4,0 mm. Det färdiga våta murbruket är lämpligt för användning vid fästning, fyllning och ytrappning beroende på mängden cement. Lämplig för maskin-och handrappning. 

  • Tillsätt vatten och cement enligt instruktionerna
  • Goda bearbetningsegenskaper
  • Mycket bra väderbeständighet
  • Pumpningsbart
  • Struktur som andas

Användningsområden

  • Bränd tegel
  • Kalkcementrappning
  • Kahi-tegel
  • Siporex (gasbetong)
  • Isoleringsrappning
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841339010 Kalkbruk K100/1200 0,6 mm 33901 800 kg
6416841339102 Kalkbruk K100/1200 1,5 mm 33910 1000 kg
6416841339119 Kalkbruk K100/1200 4 mm 33911 1000 kg
Underlaget

Tegelytan och rappningsytan som skall repareras måste vara intakt och ren. Salt, damm, rost och tätt cementlim ska avlägsnas t. ex. med vattensandblästring. Den torra ytan ska vid behov ännu vätas. Underlagets uppsugningsförmåga ska ändå bestå.

Tillblandning

Fescons våta murbruk tillverkas på arbetsplatsen med siloutrustning.

Rappningsbruksilon (torrbruk) placeras bredvid tillagningsbehållaren så att silons utmatningsände är vid behållarens öppning. Sensorn installeras på önskad höjd i behållaren (styr silon att automatiskt tillverka det nya murbruket).

Silon fylls med utvalt kalkbrukspulver och kalkbruket börjar förberedas för bearbetning.

Till exempel kan nästa dags behov av bruk förberedas för mognad. Silon tillverkar ny murbruk hela tiden utgående från förbrukningen. På så sätt hinner kalkbruket alltid mogna även om åtgången skulle vara större.

Från behållarens utmatningsände portioneras önskad mängd färdigt kalkbruk i planblandaren. När nivån av bruk sjunker till sensorns nedre gräns styrs silon att förbereda nytt kalkbruk vid sensorns övre gräns.

Arbetsinstruktioner

Fästbruket slås eller sprutas tätt på underlaget så att det fyller 90-95 % av botten. Fästbruket ska hårdna åtminstone 1 dygn innan fyllnadsrappning görs. Fyllnadsrappningen utförs med en rappningsslev eller -pump. En lämplig styrka på ett fyllnadsrappningsskikt är ca 15 mm. Ifall skikttjockleken överstiger 20 mm görs arbete i flera skikt så att det föregående lagret har hunnit torka i 1-2 dygn innan du gör ett nytt lager. Under torra förhållanden ska underlaget fuktas. Fyllnadsrappningen jämnas med en bräda. Även en försiktig träslipning för att jämna ut ytan kan utföras.

Härdning

Kom ihåg att vid behov efterbehandla den färdiga rappningsytan, t. ex. genom bevattning.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

3-6 kg/m² (fästning)
ca 30 kg/m² (fyllning ca 15 mm skikt)

Vattenbehov 140-180 l / 1000 kg
Färdig massa ca. 600 l / 1000 kg
Bindemedel kalk (efter tillsats också cement)
Stommaterial natursand
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm, 1,5 mm ja 4,0 mm

Förpackningsstorlek 800 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

vid behov tillsätts luftporspreparat

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 - 3 h cementtillägg
Tryckhållfasthet

murbrukets hållfasthet efter att cementen tillsatts (i volymdelar) motsvarar följande KS-bruk:

1:4 ca. KS 20/80

1:5 ca. KS 35/65

1:8 ca. KS 50/50

1:10 ca. KS 60/40

Brandbeständighet A1
Köldtålighet bocknings- och tryckhållfastheten sjunker inte efter 200 upptinings-frysningscykler
Vattenbindningsförmåga 80 - 90 %