Putsbruk KS 35/65

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon KS 35/65 är ett luftinträngt, kalkcementbaserat torrbruk. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm. KS 35/65 används som fäst- eller fyllnadsbruk. 

  • En tillförlitlig och långvarig lösning
  • Mycket god väderbeständighet
  • Appliceras med spruta eller för hand

Användningsområden

  • Bränt tegel och sandkalksten
  • Kalkcementputs
  • Lättviktsgrusbetong
  • Lättbetong
  • Betongblock
  • Isoleringsputs
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530561 Putsbruk KS 35/65 3 mm 53056 25 kg
6416841330567 Putsbruk KS 35/65 3 mm 33056 1000 kg
Underlaget

Tegelytan och ytan som ska repareras måste vara rena och oskadade. Ta bort salt, damm, rost och kompakt cementpasta, t.ex. genom vattensandblästring. Den torra ytan ska alltid fuktas tills färgen på ytan är mörkare. Underlagets uppsugningsförmåga måste dock bibehållas och inga vattenpölar får bildas. Den typ av fyllningsputsbruk som används för fyllningar bör väljas utifrån underlagets hållfasthet. Fyllningarna bör härda i minst några dygn innan ytskiktet läggs på.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt. Det färdiga putsbruket är arbetbart i två till tre timmar. Lägsta användningstemperatur +5°C.

Arbetsanvisningar

Slamma eller spruta fästbruket nära underlaget så att det fyller 90–95% av underlaget. Fästbruket måste få härda minst en dag före fyllning. Fyllnadsmedlet kan slammas för hand eller sprutas. En lämplig tjocklek för ett skiktfyllning är ca 15 mm. Om skikttjockleken överstiger 20 mm utförs arbetet i flera skikt, så att det föregående skiktet har haft 1–2 dagar på sig att torka innan det nya skiktet läggs på. Putsen måste efterbehandlas och underlaget måste fuktas innan ett nytt lager puts läggs på. Fyllningen jämnas ut med en bräda, och en försiktig trägnuggning kan också göras för att jämna ut ytan.

Torrbrukets åtgång är ca 30 kg/m² vid en skikttjocklek på 15 mm. Lägsta arbetstemperatur är +5°C och rekommenderad temperatur är +10°...+20°C. Det rekommenderas inte att använda putsbruk i direkt solljus eller blåsigt väder. Putsnät minskar risken för sprickbildning orsakad av torkande murbruk. Nätet bör särskilt användas vid gränsytor mellan olika material, vid sprickor i gammalt murverk, som förstärkning av springor och hörn samt för putsning av olika typer av tegelytor (lättbetong, lättgrus, betong). Den rätta placeringen av nätet i putsen är 1/3 av ytan, men minst halvvägs utanför.

Efterbehandling

Återfyllningen måste följas upp med vattenbevattning under minst tre dygn. Efterbehandlingen måste påbörjas så tidigt som möjligt för att förhindra sprickor i det nya murbruket. Vid torra eller blåsiga förhållanden bör efterbehandlingen påbörjas så snart bruket är tillräckligt bundet för att tåla beva

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

6 - 10 kg/m²/mm (vidhäftning)
15 - 30 kg/m²/mm (fyllning)

Vattenbehov 3,5–4,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Täthet

1,8 kg/m3

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid ca 2–3 h
Brandbeständighet A1
Lufthalt ca 16 %
Köldtålighet böj- och tryckhållfasthet minskar inte efter 200 smält-/fryscykler
Dilation/konsistens

Hägermann 170 mm

Vattenbindningsförmåga 80–90 %