Kalkbruk K100/1200

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Kalkstensbruk är ett luftinträngt, kalkstensbaserat torrbruk som kan blandas med vatten och cement på arbetsplatsen till ett kalkcementbruk med god arbetbarhet. Med Fescons speciella tillverkningsmetod får bruket samma goda egenskaperna som hos traditionellt våtbruk. Den maximala kornstorleken är 0,6–4,0 mm. Det färdiga våta bruket är lämpligt som fäst- eller fyllnadsbruk beroende på mängden cement. Kan appliceras mekaniskt och manuellt. 

  • Lägg till vatten och cement enligt anvisningarna
  • God arbetbarhet
  • Extremt väderbeständigt
  • Kan pumpas
  • Diffusionsöppet

Användningsområden

  • Bränt tegel
  • Kalkcementputs
  • Kahi-tegel
  • Isoleringsputs
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841339010 Kalkbruk K100/1200 0,6 mm 33901 800 kg
6416841339102 Kalkbruk K100/1200 1,5 mm 33910 1000 kg
6416841339119 Kalkbruk K100/1200 4 mm 33911 1000 kg
Underlaget

Tegelytan och ytan som ska repareras måste vara rena och oskadade. Ta bort salt, damm, rost och kompakt cementpasta, t.ex. genom vattensandblästring. En torr yta kan vätas vid behov, men bibehåll underlagets absorptionsförmåga. Välj kvalitet på bruket efter underlagets styrka. För djupare lagningar rekommenderar vi att man använder grovt, så kallad manuellt bruk. Låt lagningarna härda åtminstone ett par dagar innan hela ytan putsas.

Tillblandning

Se påsen och arbetsanvisningarna för information om hur mycket cement och vatten som ska tillsättas. Tillsätt cement i en liten mängd vatten och blanda till en massa, dosera den korrekta mängden grundbruk som volymfraktioner, tillsätt rätt mängd vatten och blanda i en frifallsblandare under cirka 10-15 minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt. Det färdiga kalkcementbruket är arbetbart i ca 2–3 timmar. Lägsta användningstemperatur +5°C.

Arbetsinstruktioner

Slamma eller spruta fästbruket nära underlaget så att det fyller 90–95% av underlaget. Fästbruket måste få härda minst en dag före fyllning. För på bruket med murslev eller pump. Lämplig tjocklek för ett skikt fyllnadsmassa är ca 15 mm. Om skikttjockleken överstiger 20 mm, ska fyllnadsmassan föras på i flera skikt så att det föregående skiktet hinner torka i en eller två dagar innan nästa skikt appliceras. I torr miljö måste underlaget fuktas. Dra av fyllnadsbruket med en bräda. Du kan även försiktigt glätta ytan med ett träredskap för att jämna av den.

Härdning

Kom ihåg att vid behov efterbehandla den färdiga ytan, exempelvis genom att spreja det med vatten.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

3–6 kg/m² (vidhäftning)
ca 30 kg/m² (fyllning till ca 15 mm skikt)

Vattenbehov 140–180 l / 1000 kg
Färdig massa ca 600 l / 1000 kg
Bindemedel kalk (efter tillsats även cement)
Stommaterial natursand
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm, 1,2 mm och 4,0 mm

Förpackningsstorlek 800 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

tillsätt luftningsmedel vid behov

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2–3 h efter tillsats av cement
Tryckhållfasthet

efter tillsatsen av cement (i volymdelar):

1:4 ca 20/80

1:5 ca 35/65

1:8 ca 50/50  

1:10 ca 60/40

Brandbeständighet A1 (ej brännbart)
Köldtålighet böj- och tryckhållfasthet minskar inte efter 200 smält-/fryscykler
Vattenbindningsförmåga 80–90 %
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.