Putsbruk KS 50/50

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Putsbruk KS 50/50 är ett luftinträngt, kalkcementbaserat torrbruk. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm eller 1,2 mm. Putsbruk KS 50/50 är lämpligt som vidhäftnings-, fyllnings- och ytbehandlingsbruk

  • Extremt väderbeständigt
  • En tillförlitlig och långvarig lösning
  • Appliceras med spruta eller för hand
  • Andas
  • Utmärkt bearbetningsförmåga

Användningsområden

  • Bränt tegel och sandkalksten
  • Kalkcementputs
  • Lättklinkerbetong och lättbetong
  • Traditionell puts (t.ex. fiberputs)
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841560575 Putsbruk KS 50/50 1,2 mm 56057 25 kg
6416841360571 Putsbruk KS 50/50 1,2 mm 36057 1000 kg
6416841530578 Putsbruk KS 50/50 3 mm 53057 25 kg
6416841330574 Putsbruk KS 50/50 3 mm 33057 1000 kg
Underlaget

Fästbruket (Fescon KS 10/90 eller KS 35/65) måste härda minst en dag före fyllning. Vät vid behov underlaget innan fyllnadsmassan förs på.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i minst tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt, Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca två till tre timmar.

Arbetsinstruktioner

För på bruket med murslev eller pump. Ett skikt fyllnadsmassa bör vara ca 15 mm tjockt. Om skikttjockleken överstiger 20 mm, ska fyllnadsmassan föras på i flera skikt så att det föregående skiktet hinner torka i en eller två dagar innan nästa skikt förs på. I torra miljöer måste underlaget vätas innan ett nytt putsskikt förs på. Dra av fyllnadsbruket med en bräda. Du kan även försiktigt glätta ytan med ett träredskap för att jämna av den. Åtgången av torrbruk med en skikttjocklek på 15 mm
är ca 30 kg/m². Lägsta arbetstemperatur är +5°C och rekommenderad temperatur är +10°C...+20°C. Det rekommenderas inte att använda putsbruk i direkt solljus eller blåsigt väder. Putsnät minskar risken för sprickbildning orsakad av torkande murbruk. Nätet bör särskilt användas vid gränsytor mellan olika material, vid sprickor i gammalt murverk, som förstärkning av springor och hörn samt för putsning av olika typer av tegelytor (lättbetong, lättgrus, betong). Den rätta placeringen av nätet i putsen är 1/3 av ytan, men minst halvvägs utanför.

Härdning

Återfyllningen måste följas upp med vattenbevattning under minst tre dygn. Efterbehandlingen måste påbörjas så tidigt som möjligt för att förhindra sprickor i det nya murbruket. Vid torra eller blåsiga förhållanden bör efterbehandlingen påbörjas så snart bruket är tillräckligt bundet för att tåla bevattning. Även vidhäftningsputsbruk bör också efterbehandlas med vattenbevattning vid behov.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 30 kg/m² med 15 mm skikttjocklek

Vattenbehov 4,0 - 5,0 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Maximal kornstorlek

1,2 mm eller 3,0 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Täthet

1,8 kg/dm³

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid 2-3 h
Lufthalt ca 15 %
Köldtålighet böj- och tryckhållfasthet minskar inte efter 200 smält-/fryscykler
Dilation/konsistens

Hägermann 170 mm

Vattenbindningsförmåga 80–90 %
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.