Putsbruk HD KS 20/80 fiber

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Kalkcementbruk HD KS 20/80 är ett luftinträngt, fiberförstärkt kalkcementbaserat torrbruk med låg vattenabsorption. Maximal kornstorlek 3 mm (kornstorlek 1,2 mm kan beställas). 

  • Extremt väderbeständigt
  • Påförs med spruta eller hand appliceras
  • Diffusionsöppet

Användningsområden

  • Fescoterm tjockputsisoleringssystem för puts av elementfogar
  • Fescoterm tjockputsisoleringssystem för fyllningsputs av elementfogar
  • Tjockputs samt tjockputsisoleringssystem som utförs på plats
  • Justering av puts inomhus och utomhus
  • Fyllning av tjocka ramverk
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841572011 Putsbruk HD KS 20/80 3 mm fiber 57201 25 kg
6416841372017 Putsbruk HD KS 20/80 3 mm fiber 37201 1000 kg
Tillblandning

Blanda i ca tio minuter med betongblandare. Två till tre minuter räcker om en blandarstav används. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Se till att vattenmängden inte blir för hög när en automatisk blandare används.

Arbetsinstruktioner

Ytan och lufttemperaturen ska vara minst +5°C vid beläggningen samt minst 3 dygn efter beläggningen. Rekommenderat förhållande för beläggningen är en temperatur på +10°C…+20°C samt vindstilla och molnigt uppehållsväder. Påför bruket med murslev eller pump. Lämplig tjocklek för ett skikt fyllnadsmassa är ca 15 mm. Om skikttjockleken överstiger 20 mm, ska fyllnadsmassan föras på i flera skikt så att det föregående skiktet hinner torka i en eller två dagar innan nästa skikt appliceras. Det går också att försiktigt träslipa ytan jämn. Putsning rekommenderas inte i direkt solljus eller i blåsigt väder. Putsnät minskar risken för sprickbildning när putsen torkar. Nät bör särskilt användas vid gränspunkterna för olika material, vid sprickor i en gammal tegelvägg, som förstärkning av öppningar och hörn samt för putsning av olika blockytor (siporex, lättbetong, betong). Rätt placering av nätet vid putsning är 1/3 från ytan, men minst halvvägs på yttersidan. I torra miljöer måste underlaget vätas innan ett nytt putsskikt förs på.

Härdning

Efterbehandlingen sker ska den putsning ytan skyddas med plastfilm eller duschas med vatten (vattnet får inte rinna) i minst en till tre dagar. När temperaturen är:
+20°C, skydda färskt den nyputsade från regn och starkt solljus i en dag
+10°C, skydda färskt den nyputsade från regn i tre dagar
+5°C, skydda färskt den nyputsade från regn i sju dagar

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1,4 kg / 1 mm skikt

Vattenbehov ca 4,2 l/25 kg
Färdig massa 12–13 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm (1,2 mm)

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Täthet

1,5 kg/l

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1–2 h
Vidhäftningshållfasthet

>0,15 N/mm2

Brandbeständighet A1 (ej brännbart)
Lufthalt ca 15%
Köldtålighet frosttåligt
Kapillär vatteninträngning

W2 (EN 998-1:2010)