Skyddsfärg

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Skyddsfärg är en vattenlöslig akrylatfärg som skyddar betongytor från karbonatisering. 

  • Förhindrar koldioxid från att tränga in i betongen
  • Förhindrar fukt från att tränga in i betongen
  • Diffusionsöppet
  • Kan strykas ut och sprutas på

Användningsområden

  • Betongytor
  • Ytor behandlade med cementbaserad avjämnings- eller efterbehandlingsbruk
  • Lämplig för användning i marina och industriella miljöer

 

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841761002 Skyddsfärg 76100 18 l
Skyddsfärg HR 1 Fescon färger 50300 18 l
Skyddsfärg HR 2 andra färger 50301 18 l
Underlaget

Ta bort gamla ytskikt och färg genom till exempel vattensandblästring. Rugga också upp de nya betongytorna och rengör dem från cementpasta genom t.ex. vattensandblästring eller stålborstning. Nya betongytor kan målas efter minst en eldningssäsong. Vattensandblästrade ytor måste avjämnas med ett lämpligt Fescon-puts. Ta bort skadad betong genom, beroende på typen av skada och dess omfattning, mejsling, vattensandblästring eller fräsning. Forma hålrummen och rengör rostiga armeringsjärn till grad St 2 eller ersätt med nya armeringsjärn. Påför Fescon Fästbruk på järnen och reparera hål med Fescon Reparationsbruk. Ytbehandla reparerade ytor.

Tillblandning

Blanda färgen omsorgsfullt innan den används. Som grundning kan färgen förtunnas med 5–10 % vatten, vid behov.

Arbetsinstruktioner

Gör en testmålning innan arbetet påbörjas för att säkerställa att kulören är rätt. Måla två gånger med hjälp av spruta eller roller. Underlaget måste vara torrt, lufttemperaturen ska minst vara +5 °C och den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 80 %. Sammanhängande ytor måste behandlas i ett svep. Se till att du har tillräckligt mycket färg från samma tillverkningsparti när sammanhängande ytor ska målas. Skarvar kan döljas i hörn, expansionsfogar eller t.ex. bakom stuprör. När färgen har torkat tillräckligt för att kännas torr vid beröring kan det andra skiktet målas. Rengör verktygen med vatten.

Underhållsinstruktioner

En smutsig yta som behandlats med Fescon Skyddsfärg kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Måla om med Fescon Skyddsfärg. En behandling räcker normalt till en rengjord yta som är fri från skador. Skadade områden där ytskiktet tagits bort eller där hål fyllts igen kräver två eller fler behandlingar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

0,2 – 0,5 kg/m², 2 påföringar

Konsisten flytande
Färg ljusa kulörer från Fescons färgkarta
Förpackningsstorlek 18 l
Lagring

färg måste skyddas mot frost

Täthet

ca 1,4–1,6 kg/l

Fastämnesvolym ca 45%
Användningstemperatur

+5°C...+35°C

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 N/mm2

Vidhäftningshållfasthet vid dragning > 1,5 MPa
Koldioxids diffusionsmotstånd

S d,CO2> 225 m, med torrfilmstjocklek 150 pm (normalt två strykningar)

Vattenångans motstånd

S d,H2O <0,5 m, med torrfilmstjocklek 150 pm

Förtunning vatten
Glans

6 (RT-klassificering), matt