Fescosan-Fasadfärg

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescosan-fasadfärgens är starkt vattenavvisande, mycket högklassig fasadfärg med utmärkt täckförmåga. Torkar snabbt till regntät även i svåra väderförhållanden, god färgbeständighet. Mikroporös och koldioxidgenomsläpplig, väder- och alkalibeständig. Smutsavvisande och självrengörande likt bioniska mekanismer (vätskeavvisande, pärleffekt). Fescosan-fasadfärgens skydd förebygger och förhindrar alg- och svampväxt på den behandlade ytan. 

 • Vattenlöslig
 • Främjar bortsköljning av smuts vid regn, starkt vattenavvisande
 • Diffusionsöppen, CO2-genomsläpplig
 • God väder- och slagregnsbeständighet, inte för horisontella ytor
 • Tål mekanisk påfrestning väl
 • God täckförmåga, utmärkt färgklarhet och ljustålighet
 • Alkalibeständig, därför oförtvålbar
 • Innehåller mögel- och algbekämpningsmedel

Användningsområden

 • Betongytor
 • Rena tegelytor
 • Hållbara mineraliska och organiska rappnings- och målningsytor
 • För utomhusbruk
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841760708 Fescosan-Fasadfärg 235 vit 76070 12,5 l
Fescosan-Fasadfärg HR 2 Fescon färger 50320 12,5 l
Fescosan-Fasadfärg HR 2 andra färger 50321 12,5 l
Betongytor underlag

Ta bort dåligt fästande och flagnande ytbeläggningar eller målfärger från betongytor, exempelvis genom våtsandblästring. Avlägsna skadad betong genom pikhuggning, blästring eller fräsning, beroende på skadans art och omfattning. Forma gropar och rengör rostat stål till grad St 2 eller ersätts med nya. Borsta stålet med Fesco Inslamningsbruk och fyll hål med Fescon Reparationsbruk. Jämna vid behov ytorna med Fescon Avjämningsbruk. 

Rugga nya betongytor och rengör från cementlim exempelvis genom våtsandblästring eller stålborstning. Ytbehandlingarna kan även utföras i samband med elementtillverkning. Nya betongytor kan målas tidigast efter en uppvärmningssäsong

Rappningsytor underlag

Ta bort dåligt fästande och flagnande ytbeläggningar eller målfärger från rappningsytor. Rappningsskikt som lossnat från underlaget tas ända ner till ett intakt rappningslager. Anpassa metoden att reparera rappningen efter skadornas djup och omfattning. Ytrappningens struktur formas för att matcha den ursprungliga rappningsytan. Beakta de gamla rappningarnas konsistens i arbetet. Låt djupa rappningsplatser och nya rappningsytor torka tillräckligt före målning. Riktvärde 2 dagar / rappad millimeter, beroende på förhållandena. Förbehandling och målning av asbesthaltiga underlag ska följa myndighetsföreskrifternas skyddsåtgärder.

Provmålning

Provmåla innan du inleder arbetet för att säkerställa rätt färgton.

Grundmålning och grundning

Vid grundmålning kan målfärgen förtunnas med högst 5 % vatten. Obs. färgblandningen måste användas inom 24 timmar efter blandning. För extremt absorberande underlag kan det vara nödvändigt att använda Fescon Silikonhartsprimer.

Ytmålning

Ytmåla med outspädd Fescosan-fasadfärg. Underlaget måste vara torrt och rent. Under målningsarbetet och medan målfärgen torkar måste lufttemperaturen vara minst + 5 °C och den relativa luftfuktigheten vara högst 80 %. Applicera färgen med pensel, roller eller luftfri spruta. Munstycksstorlek 0,021“–0,027 ”. Måla enhetliga ytor fortlöpande. Det är skäl att reservera färg för att kunna måla enhetliga ytor med målfärg från samma tillverkningsparti. Dölj arbetsfogar i hörn, dilatationsfogar och exempelvis bakom rännor. Om du måste använda färg från olika tillverkningspartier kan du använda en 1:1 blandning av gamla och nya färgpartier vid övergången. Starka och klara färgtoner kan kräva ett extra färglager. Rengör verktygen med vatten.

Smutsade ytor kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna eventuella skadade ställen och laga hål. Ommåla med Fescosan-fasadfärg. För rengjorda ytor räcker en behandlingsgång. För skadade ställen där färg har tagits bort eller hål har lappats krävs även grundning med utspädd Fescosan-fasadfärg.

Observera

En produkt som förvarats vid låga temperaturer måste värmas till en temperatur på ca +20°C före användning. Luften och det behandlade underlaget bör hålla en temperatur på över +5°C under hela torkperioden (3 dagar). Hög luftfuktighet, låg temperatur och låg ventilation förlänger härdnings- och torktiden. Skyddas mot regn.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 0,2 l /skikt/slät yta/m2

Konsisten flytande
Färg de flesta färger, inklusive starka nyanser
Förpackningsstorlek 12,5 l
Lagring

Måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än +25°C. Tolv månaders hållbarhet i oöppnad originalbehållare

Tillräcklighet

S1 < 100µm (fin)

Täthet

n. 1,55 kg/l

Användningstemperatur

+5°C …+25°C

Torktid

yttorr ca 6 h, kan målas över 10 h, genomtorr ca 3 dagar.

Vattenångans genomträngningsförmåga

sd-värde [m]: V1 (hög) < 0,05 m

Kapillär vatteninträngning

W-värde: W3 (låg) < 0,04 kg/m2h0.5

Luftens relativa fuktighet mindre än 80 %
Förtunning vatten
Transport varm transport
Kan nyanseras kan färgas
Nyansens hållbarhet

A1 (enligt BFS-bulletin 26)

Glans

G3 matt

VOC-halt

< 40 g/l  (EU-gränsvärde A/c: 40 g/l)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.