Silikonhartsytbeläggning MC

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Silikonhartsytbeläggning MC är en extremt väderbeständig, mycket vattenresistent och slitstark beläggning för både inom- och utomhusbruk. Baseras på den senaste bindemedelstekniken och fyllnadsmassor i kombination med en ny typ av granulat. Fescon Silikonhartsytbeläggning MC ger ett permanent ytskikt på ny puts, betong och fibercement och gamla beläggningar som sitter fast ordentligt. 

 • Vattenlöslig
 • Kornstorlek 1,5 mm, 2,0 mm eller 3,0 mm
 • Hög diffusion, CO2-genomsläpplig
 • God väderbeständighet
 • Mycket vattenresistent
 • Hög slitstyrka mot mekanisk belastning
 • Mycket elastisk
 • Samlar i stort sett inte damm
 • Extremt god täckförmåga, ytterst skarpa färger och utmärkt ljusbeständighet
 • Extremt lätt att påföra
 • Alkalitålig och förtvålas därför inte
 • Innehåller ett tillsatsmedel som förebygger alg- och mögeltillväxt
 • Stort färgsortiment som även innefattar starka färger

Användningsområden

 • Betongytor
 • Alla putsade ytor
 • Fibercementskivor
 • Fasta gamla ytskikt
 • För utom- och inomhusbruk
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841760685 Silikonhartsytbeläggning MC 2 mm 235 vit 86068 25 kg
Silikonhartsytbeläggning MC HR 1 Fescon färger 50310 25 kg
Silikonhartsytbeläggning MC HR 2 andra färger 50311 25 kg
Betongytor underlag

Ta bort löst sittande och flagnande ytskikt och färg från betongytorna genom t.ex. vattensandblästring. Ta bort skadad betong genom, beroende på typen av skada och dess omfattning, mejsling, vattensandblästring eller fräsning. Forma hålrummen och rengör rostiga armeringsjärn till klass St 2 eller ersätt med nya armeringsjärn. För på Fescon Adhesive Plaster på järnen och reparera hål med Fescon Repairing Plaster. Täck vid behov över de reparerade ytorna med Fescon Overlaying Plaster. Rugga upp de nya betongytorna och rengör dem från cementpasta genom t.ex. vattensandblästring eller stålborstning. Ytbehandlingarna kan även utföras under elementtillverkningen. Ny betong kan målas efter minst en säsong med värme.

Putsytor underlag

Ta bort löst sittande och flagnande ytskikt och färg från putsytorna. Ta bort putslager som har separerats från underlaget tills du når ett oskadat putslager. Applicera reparationsbruk i två eller tre skikt, eller ytputs, beroende på skadans djup. Forma ytputsens struktur så att den passar ihop med den befintliga putsen. Ta hänsyn till den gamla putsen under arbetet. Låt ställen med djupa putslager och nya putsytor torka i, beroende på förhållandena, 4–8 veckor innan de målas. Vid förbehandling och målning av underlag som innehåller asbest ska de försiktighetsåtgärder som föreskrivs av riksdagen och Arbetsmiljöverket (National Board of Labour Protection) följas.

Tillblandning

Blanda beläggningen före applicering

Testbeläggning

Gör en testbeläggning innan arbetet påbörjas för att säkerställa att kulören är rätt.

Grundning

Grunda med Fescon Silicone Resin Primer MC.

Beläggning

För på putsbruket på väggen och täck hela ytan med en murslev av rostfritt stål. Glätta omedelbart med en fixkam av plast eller en PU-putsbräda. Arbeta i cirklar. Produkten kan även påföras med spruta (6–8 mm stort munstycke) och lämnas orört. Underlaget måste vara torrt. För att undvika fogar ska ytskiktet på sammanhängande fasadytor påföras vid samma tillfälle vått i vått och med material ur samma tillverkningsparti. Om du är tvungen att använda material från ett annat parti, ska materialet från det gamla och nya partiet blandas.  Förtunna vid behov med max. 2 % vatten för att förbättra arbetbarheten.

Vid beläggning och torkning ska lufttemperaturen minst vara +5 °C och den relativa luftfuktigheten inte överstiga 80 %. Om produkten lagrats vid låg temperatur, ska den tillfälligt förvaras vid en temperatur av ca +20 °C innan den används. Arbeta inte med produkten i direkt solljus eller stark vind. Rengör verktygen med vatten.

Härdning

Den färska beläggningen ska skyddas mot för snabb torkning, frost och regn under arbetet och tills skiktet torkat helt.

Underhållsinstruktioner

En smutsig yta kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Måla om med Fescon Silicone Resin Paint. En behandling räcker till en rengjord yta som är fri från skador. Skadade områden där färgen tagits bort eller områden med hål som fyllts igen ska också grundas med förtunnad Silicone Resin Paint.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

2,0 – 4,0 kg/m2 (1,5–3,0 mm)

Konsisten flytande
Färg kulörer ur Fescons färgschema
Maximal kornstorlek

1,5 mm - 2,0 mm - 3,0 mm

Förpackningsstorlek 25 kg behållare
Lagring

Måste förvaras på en torr och sval, men frostskyddad plats vid en temperatur på mellan +5°C och +25°C. Den högsta tillåtna förvaringstemperaturen på +25°C får inte överskridas.

Täthet

ca 1,85 kg/l

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Torktid

torkar inom 1–2 dagar per mm tjocklek, beroende på förhållandena

Vidhäftningshållfasthet vid dragning ≥ 0,5 MPa
Vattengenomträngning

W3 låg

Luftens relativa fuktighet mindre än 80 %
Koldioxids diffusionsmotstånd

ca 75

Vattenångans motstånd

sd-värde  V2 (genomsnittsnivå)

Förtunning vatten
Kan nyanseras kan färgbrytas
Glans

6 helmatt

VOC-halt

< 1 g/l 30 g/l EU-gränsvärde för produktkat. A/g 30 g/l (2010)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.