Silikatfasadfärg

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Silicate Façade Paint är en vattenlöslig fasadfärg på natriumsilikatbas för stenytor. 

 • Utmärkt diffusion, CO2-genomsläpplig
 • Diffusionsöppen
 • Håller sig ren tack vare sin vattenbeständighet
 • Påförs med roller eller spruta – korroderar inte genom svaveldioxid till exempel
 • God väderbeständighet
 • Innehåller inte aromatiska lösningsmedel
 • Matt
 • Icke-förtvålad

Användningsområden

 • Stenfasader som är förbehandlade med silikatbaserad färg eller beläggning
 • Gamla och nya ytor som är putsade med kalkcementbruk
 • Gamla målade kalk-, kakelcement- och mineralfärgsytor
 • Fescon Meshing- och Fibre Plaster-ytor
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841760623 Silikatfasadfärg vit 76062 12,5 l
Silikatfasadfärg HR 1 Fescon färger 50322 12,5 l
Silikatfasadfärg HR 2 andra färger 50323 12,5 l
Underlaget

Underlaget måste vara solitt, rent och torrt, och får inte vara behandlat med fett, vax eller silikon eller täckt med damm eller andra skikt som minskar vidhäftningsförmågan. Ge nytt mineralbruk tillräcklig tid att bindas enligt reglerna för putsningsteknik. Den minsta bindningstiden är två dagar/mm bruk (riktvärde). Vi rekommenderar en påföring av Fescon Silicate Primer på alla underlag.

 

Arbetsinstruktioner

Gör en testmålning innan arbetet påbörjas för att säkerställa att kulören är rätt.

För på ett underlag och ytbehandla omedelbart med Fescon Silicate Façade Paint förtunnad med max. 15 % Fescon Silicate Primer. För på ett eller två ytskikt med oförtunnad Fescon Silicate Façade Paint. Vid påföring med spruta är maximalt 5 % förtunning tillåten. För på färgen med borste, roller eller luftfri spruta med ett munstycke av storlek 0,031" och ett spruttryck på 150 bar. Underlaget måste vara torrt. Vid målning och torkning ska lufttemperaturen minst vara +8°C och den relativa luftfuktigheten inte överstiga 80 %. Ytan kan målas igen efter ca 12 timmar och torkar på ca fyra till fem dagar. Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning.

Underhållsinstruktioner

En smutsig yta som behandlats med Fescon Silicate Façade Paint kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Måla om med Fescon Silicate Façade Paint. En behandling räcker till en rengjord yta som är fri från skador. Ett grundskikt behövs även för skadade områden där färg tagits bort eller hål har fyllts igen.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 0,18 – 0,25 l/m²/applicering

Konsisten flytande
Bindemedel kaliumsilikat
Färg kulörer ur Fescons färgschema
Maximal kornstorlek

S1 < 100 µm (fint)

Förpackningsstorlek 12,5 l
Lagring

måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än +25°C

Täthet

ca 1,50 g/cm³

Lägsta brukstemperatur

+8°C

Torktid

ytan är torr och kan målas efter ca 12 h

Vattenångans genomträngningsförmåga

sd-värde klass V1 (hög),  [m] < 0,01

Vattengenomträngning

klass W3 (låg) < 0,10 kg/m2h0.5

Luftens relativa fuktighet mindre än 80 %
Kolgenomsläppning

C0 (inget krav)

Torrskiktets tjocklek

E3 100–200 µ0

Förtunning Fescon Silicate Primer
Nyansens hållbarhet

A1 (BFS-bulletin #26)

Glans

G3 matt

VOC-halt

40 g/l (EU-gränsvärde A/c: 40 g/l (2010)