Djupgående primer

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Djupgående primer är en vattenlöslig, lösningsmedelsfri, nästan luktfri och färglös primer med akrylpolymerhartsbindemedel för inom- och utomhusbruk. Kan användas som primer för olika färger och puts. 

 • Mjölkaktig, färglös efter torkning
 • Stort penetrationsdjup
 • Förstärker underlaget
 • Lösningsmedelsfritt
 • Alkaliresistent
 • Genomsläpplig för vattenånga
 • Hög diffusion

Användningsområden

 • Begränsar/jämnar ut absorptionen hos sugande underlag.
 • Murade väggar
 • Putsade ytor
 • Betong
 • Dispersionsmålade ytor
 • Absorberande och slitstarka gamla målade ytor
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841760661 Djupgående primer 10 l 76066 10 l
Underlaget
 • Underlaget ska vara fast och torrt.
 • Ta bort smuts, damm, cementpasta och allt löst material från underlaget.
Arbetsinstruktioner
 • Fördela den välblandade primern i ett tunt, jämnt lager. Förtunna inte med mer än 30 %.
 • Arbeta med en borste eller en spruta (munstycke 0,18–0,28 mm). Bäst resultat uppnås genom att produkten borstas ut.
 • Kan övermålas efter 4–5 timmar beroende på förhållandena på platsen.
 • Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart efter användning.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

slät, normalt sugande bruk cirka 170 ml/m2

Konsisten flytande
Förpackningsstorlek 10 l
Lagring

måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än +25°C.

Täthet

1,01 g/cm3

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Torktid

4–5 h beroende på förhållandena

Förtunning vatten
Applicering pensel, roller, sprutning
Transport varm transport
VOC-halt

max. 30 g/l EU-gränsvärde för produktkat. A/h 30 g/l) (2010)