Meillä Fesconilla vastuullisuus alkaa jo tuotekehitysvaiheessa

Vastuullinen tuotekehitys Fesconilla

Vastuullisuus alkaa jo tuotekehitysvaiheessa

Jokaisella kolmella liiketoiminta-alueellamme on oma tuotekehitysyksikkönsä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Tuotekehitys on liiketoimintamme kulmakivi. Reilun kolmenkymmenen vuoden aikana mm. laastituotteita on kehitetty ja tuotu markkinoille yli 200. Tuotekehityksen tuloksena on myös syntynyt mm. patentoitu leijupetikattilan käyttömenetelmä sekä petimateriaali, joka on kiteytettyä kvartsivapaata masuunikuonaa eli Granulia. Tuotekehityksemme lähtee asiakkaan tarpeesta. Tuotekehityksen alkumetreillä mietitään koko tuotteen elinkaarta yhdessä asiakkaan kanssa. Kehitystyöllä tähdätään optimoituun tuotteeseen, joka tuo kustannussäästöjä, työn tuottavuuden kasvua ja parhaan mahdollisen kestävän tuoteratkaisun. Tuotekehityksessä tulevaisuuden panostuksemme tulevat olemaan mm. koneellistamisessa ja siihen soveltuvien tuotteiden kehityksessä. Kuluttajat toivovat myös entistä helppokäyttöisempiä tuotteita. Tuotannosta ja tuotteen elinkaaresta syntyvää hiilijalanjälkeä pyritään saamaan koko ajan mahdollisimman pieneksi. Autamme myös asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.

Fescon yritysvastuu

Laastituotteiden tuotekehitys - laatu ja kestävyys

Tuotekehityksessä keskitytään tuotteen laatuun ja kestävyyteen. Tuotteen on kestettävä määrätty aika, jotta esimerkiksi rakennuksen pintamateriaalia ei tarvitse turhaan uusia. Kestävästi rakennettu rakennus, oikeilla tuotteilla, hillitsee ilmastonmuutosta ja suojaa sään ääri-ilmiöiltä. Tuotteiden helppokäyttöisyys ja työstettävyyteen ovat tärkeitä käyttäjälle. Monipuolisesta tuotevalikoimastamme löytyy juuri oikea tuote kuhunkin käyttötarkoitukseen. Laastituotteissa hiekkaan on lisättävä sementtiä, jotta tuotteen valmistus olisi mahdollista. Suurin osa laastien ympäristöpäästöistä muodostuu sementin hiilijalanjäljestä. Sementtiteollisuus etsii vähäpäästöisempiä tuotantomenetelmiä sementin valmistukseen. Osa sementin käytöstä on mahdollista korvata geopolymeerituotteilla, joiden tutkimustyössä myös Fescon on ollut mukana. Tällä hetkellä olemme panostaneet aktiivisesti tuotekehitykseen sekä tuotteen tasalaatuisuuteen. Reseptit on optimoitu ja tuotteessa käytetään vain juuri tarvittava määrä sementtiä. Lujuus ja työstöominaisuudet saavutetaan sementin, runkoaineiden ja lisäaineiden tarkalla suhteituksella.

Hiekkatuotteiden tuotekehitys Fesconilla

Hiekkaliiketoiminnan tuotekehitys panostaa kierrätettävyyteen

Hiekkaliiketoiminnan tuotekehityksessä olemme keskittyneet erityisesti kierrätettävien tuotteiden sekä tuotteiden uusiokäytön kehittämiseen sekä kiertotaloustuotteiden hyödyntämiseen. Merkittävänä tuotekehityksenä voidaan pitää mm. patentoitua leijupetikattilan käyttömenetelmää sekä petimateriaalia, joka on kiteytettyä kvartsivapaata masuunikuonaa eli Granulia. Ympäristölle merkittävää on, että tuote on tehty terästeollisuuden sivutuotteesta, sillä voi vähentää polttoprosessin päästöjä ja sen menekki on perinteistä hiekkaa pienempi. Tuotekehityksemme tavoitteena on ympäristösystävällinen tuote ja tuotanto, hiilidioksidipäästöjen pienentäminen, niin omassa kuin asiakkaankin toiminnassa. Myös tuotteiden käyttöturvallisuuteen panostetaan vahvasti. Luonnonhiekka voi sisältää mm. kvartsin haitallista kidemuotoa kristobaliittia, jolla on asbestin kaltaisia haittavaikutuksia ihmisille. Masuunikuonassa tämä on puhdas nolla, koska se ei sisällä kvartsia. Esimerkiksi hiekkapuhalluksessa käytettävä luonnonhiekka pyritään korvaamaan täysin tällä käyttäjälle turvallisella kiertotaloustuotteella. Henkilöstömme laaja-alainen raaka-ainetietous sekä hiekan ominaisuuksien tuntemus ovatkin korvaamaton apu ja etu tuotekehityksessä.

Nanten tuotteiden tuotekehitys

Nanten-tuotteiden tuotekehitys - nestemäisten tuotteiden kehitys

Nanten-tuotteiden tuotekehityksessä olemme keskittyneet nestemäisten tuotteiden kehitykseen. Tuotekehityksessä olemme panostaneet kestävyyteen, pitkään käyttöikään ja ympäristöön. Tuotteet ovat pitkäikäisiä. Mikäli lattioita tarvitsee uudistaa, paikattavaa pintaa ei tarvitse poistaa, vaan uusi pinnoite voidaan asentaa vanhan materiaalin päälle. Näin uuden lattiapinnan tai värin vaihtaminen ei synnytä tarpeetonta jätettä. Uusia tuotteita kehitettäessämme sekä nykyisten tuotteiden vaihtoehtoisia raaka-aineita testatessamme etsimme raaka-ainevaihtoehdoista turvallimman niin työntekijälle kuin loppukäyttäjälle. Otamme myös ympäristön huomioon valinnoissamme. Nanten-tuotteissa pyritään korvaamaan mm. raakaöljypohjaisia kemikaaleja luonnosta saatavilla materiaaleilla ja biopohjaisilla tuotteilla, joiden valmistuksessa hyödynnetään ravinnoksi soveltumattomia kasvipohjaisia ainesosia. Tuotekehityksessä keskitymme mm. vesipohjaisten ja entistä vähäpäästöisempien tuotteiden tuotekehitykseen. Tästä viimeisempänä esimerkkinä HM- ja SL-pinnoitteiden uudet Low VOC menetelmät.

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme