Tegelspackel TTF

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Tegelbruk TTF är en cementbaserad avjämningsmassa för innerväggar.

Användningsområden

  • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
  • Lämplig för murblock, tegel, lättbetong och putsade ytor
  • På gamla målade ytor används Fescon Plattsättningsbruk som fästbruk
  • Avjämningsmassan kan inte användas för golvavjämning, mjuk kalkcementputstning eller ytor som avjämnats med vattenlöslig massa
  • När det krävs vidhäftning av ett förstärkande membran med färdigblandat lim måste man använda Fescon avjämningsmassa VF, VHF eller WTT
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841201034 Tegelspackel TTF 20103 20 kg
Underlaget

Innan avjämningsmassan påförs, ska torra och vattenabsorberande underlag vätas.

Tillblandning

Se förpackningen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med blandarstav i ca en till två minuter. Låt avjämningsmassan vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Den färdiga avjämningsmassan är arbetbar i ca fyra timmar.

Sprida ut avjämningsmassan

Sprid ut avjämningsmassan på underlaget med antingen avjämningsspruta eller murslev. Överflödig massa kan samlas upp och återanvändas. Om flera skikt avjämningsmassa påförs, ska det underliggande skiktet härda helt innan nästföljande skikt förs på. Beroende på förhållandena tar härdningen en till två dagar. Vid behov ska den torkade ytan slipas efter varje påföring av ett nytt skikt avjämningsmassa.

Beläggning

Den avjämnade ytan kan sandpappras, kaklas eller målas med en cementtålig färg. Du kan även glätta ytan med en fuktig svamp. Vänta tills avjämningsmassan har härdat en stund före glättning.

Härdning

I torra miljöer ska den avjämnade ytan vätas med sprutvatten.

Underhållsinstruktioner

En yta som blivit smutsig kan dammsugas, spacklas om, målas eller tapetseras i enlighet med anvisningarna från färg- eller tapettillverkaren.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,2 kg/m² 

Vattenbehov 4,8–5,6 l/20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Stommaterial Kalkstenspulver och natursand. Kalkstenspulver innehåller små mängder kvarts, men viktinnehållet av alveolär kvarts är mindre än 1%, så produkten klassificeras inte som skadlig när det gäller kvarts.
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

2 - 10 mm

Lägsta brukstemperatur

+10°C

Brukstid 4 h
Bestrykningsbarhet målning, tapetsering och kakelsättning
Härdningstid

ca 1 dag vid +20°C, ca 2 dagar vid +10°C
torktiden varierar med skikttjockleken och fuktigheten i området som ska torka

Tryckhållfasthet

28 dagar ca 5 MPa

Vidhäftningshållfasthet

> 0,5 MPa (för betongyta)

Brandbeständighet A1
Vattentålighet

vattentät