Våtrumsspackel WTT

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Våtrumsspackel WTT är ett grundlager av bruk för torra, fuktiga och våta innerväggar, i synnerhet om väggen ska kaklas.

Användningsområden

  • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
  • Lämplig för ytor av murblock, lättbetong, tegel och betong
  • Avjämningsmassan kan inte användas för avjämning av golv eller ovanpå mjukt kalkcementbruk
  • Grundlager av bruk för fastsättning av förstärkningsmembran för vattentätande förblandat lim
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841201072 Våtrumsspackel WTT 20 kg 20107 20 kg
Underlaget

Innan avjämningsmassan påförs, ska torra och vattenabsorberande underlag vätas.

Tillblandning

Se förpackningen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i avjämningsmassan. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med blandarstav i ca en till två minuter. Låt avjämningsmassan vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Den färdiga avjämningsmassan är arbetsbar i ca fyra timmar.

Sprida ut avjämningsmassan

Sprid ut avjämningsmassan på underlaget med antingen avjämningsspruta eller murslev. Överflödig massa kan samlas upp och återanvändas. Om flera skikt avjämningsmassa påförs, ska det underliggande skiktet härda helt innan nästföljande skikt förs på. Beroende på förhållandena tar härdningen en till två dagar. Vid behov ska den torkade ytan slipas efter varje påföring av ett nytt skikt avjämningsmassa.

Beläggning

Den avjämnade ytan kan sandpappras, kaklas eller målas med en cementtålig färg.
Du kan även glätta ytan med en fuktig svamp. Vänta tills avjämningsmassan har härdat en stund före glättning. Innan plattor sätts ska underlaget behandlas med Fescon Adhesive Primer och, vid behov, även med Fescon Waterproofing Compound.

Härdning

I torra miljöer ska den avjämnade ytan vätas med sprutvatten.

Andra överväganden

Lämna inte massan i pumpar och slangar längre än en dag. Massan kan gulna om konstruktionen är alltför fuktig. Utjämningsarbetet utförs i enlighet med de allmänna kvalitetskraven för byggnadsarbeten (finska SisäRYL 2013).

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,2 kg/m²
partiell avjämning: 30 mm
ytskikt 2–10 mm skikt

Vattenbehov 4,0 - 6,0 l / 20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Färg ljusgrå
Maximal kornstorlek

0,5 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

2 - 10 mm

Lägsta brukstemperatur

+10°C

Brukstid 4 h
Bestrykningsbarhet målning, tapetsering och kakelsättning
Härdningstid

ca 1 dag vid +20°C, ca 3 dagar vid +10°C
torktiden varierar med skikttjockleken och fuktigheten i området som ska torka

Vidhäftningshållfasthet

> 0,5 MPa (för betongyta)

Brandbeständighet A1
Belastningsklasser RL 01 – RL 05
Vattentålighet

vattentät