Fyllnadsbruk TLR

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Fyllnadsbruk TLR är ett snabbhärdande och snabbtorkande fyllnadsbruk för innerväggar och torra, fuktiga och våta utrymmen.

Användningsområden

  • Vägg- och takytor på torra, fuktiga och våta områden
  • Lämplig för upprätning, igenfyllning av kanaler och lagning av betong, putsbruk, blockytor, lättbetong, sandkalksten och ytor av bränt tegel
  • Den slutbehandlade ytan är lämplig som underlag för kakelsättning och kan göras vattentät med Fescon Waterproofing Compound
  • På gamla målade ytor används Fescon Tile Adhesive Plaster som fästbruk
  • Fyllnadsbruket kan inte användas för golvavjämning, mjuk kalkcementputstning eller ytor som avjämnats med vattenlöslig massa
  • Kan vid behov kläs med Fescon väggdistanser
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841201089 Fyllnadsbruk TLR 20108 20 kg

Underlaget

Ytorna måste vara solida, rena och dammfria. Svaga och löst sittande material ska noggrant tas bort. Innan putsbruket påförs ska torra och vattenabsorberande underlag vätas med vatten eller Fescon Primer.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med blandarstav eller ett lämpligt blandningsredskap i ca en till två minuter. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca 20–30 minuter.

Sprida ut fyllnadsbruket

Sprid ut bruket på underlaget med antingen avjämningsspruta eller murslev. Om flera putsskikt ska påföras, kan du låta det underliggande skiktet härda eller dra ihop sig med vått i vått-metoden. Vid behov ska den torkade ytan slipas efter påföring av ett nytt skikt bruk.

Sprida ut avjämningsmassan

Sprid ut avjämningsmassan på underlaget med antingen avjämningsspruta eller murslev. Överflödig massa kan samlas upp och återanvändas. Om flera skikt avjämningsmassa påförs, ska det underliggande skiktet härda helt innan nästföljande skikt förs på. Beroende på förhållandena tar härdningen en till två dagar. Vid behov ska den torkade ytan slipas efter varje påföring av ett nytt skikt avjämningsmassa.

Beläggning

Kan ytbehandlas eller göras vattentät efter ca 24 timmar. 

Härdning

I torra miljöer ska den avjämnade ytan vätas med sprutvatten.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,5 kg/m²

Vattenbehov max. 3,8 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel portlandcement, aluminatcement, gips
Stommaterial Kalkstenspulver och natursand. Kalkstenspulver innehåller små mängder kvarts, men viktinnehållet av alveolär kvarts är mindre än 1%, så produkten klassificeras inte som skadlig när det gäller kvarts.
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

övertäckning 5 – 30 mm, partiell avjämning 5 – 50 mm

Lägsta brukstemperatur

+10°C

Brukstid 20-30 min
Bestrykningsbarhet Kan ytbehandlas eller göras vattentät efter ca en dag efter putsning. Relativ fuktighet i underlaget < 85 % RH
Härdningstid

ca 1 dag vid +20oC , ca 3 dagar vid +10oC
torktiden varierar med skikttjockleken och fuktigheten i området som ska torka

Vidhäftningshållfasthet

> 0,5 MPa (för betongyta)

Vattentålighet

vattentät

Utsläppsklassificering motsvarar kraven för emissionsklass M1 för byggmaterial
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.