Spackelmassa SF

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Spackelmassa är en polymerbaserad spackelmassa och fogprodukt för innerväggar. Spackelmassa är lämpligt för utjämning av målade underlag och fogning av gipsskivor.

Användningsområden

  • Vägg- och takytor i torra utrymmen
  • Lämplig för ytor av block, betong, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor
  • Avjämning av målade ytor
  • Fogning av gipsskivor
  • Spacklet kan inte användas för avjämning av golv eller som grund för plattläggning
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841201003 Spackelmassa SF 20 kg 20100 20 kg

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med blandarstav i ca en till två minuter. Låt spackelmassan vila i minst femton minuter och blanda igen en kort stund. Den färdiga spackelmassan är arbetsbar i en dag.

Arbetsinstruktioner

Sprid ut massan på underlaget med antingen avjämningsspruta eller murslev. Överflödig massa kan samlas upp och återanvändas. Om flera skikt spackelmassa påförs, ska det underliggande skiktet härda helt innan nästa skikt läggs på. Beroende på förhållandena tar härdningen en till två dagar. Slipa vid behov den torkade ytan efter varje nytt skikt.

Applicera spackelmassan i fogen så att den fyller ut fördjupningen som bildas av de avsmalnande kanterna. Använd en bred stålspackel och tryck in fogremsan i spacklet. Lägg på spackelmassa ovanpå fogremsan tills massan fyller ut fogen. Dra sedan ut spacklet med bred stålspackel så att det ligger i nivå med skivornas yta. När spacklet har torkat putsas fogarna med slippapper. I hörnen och i vinklarna mellan vägg och tak böjer du fogremsan i en 90-gradersvinkel och trycker in den i spacklet med en stålspackel. Lägg på mer spackel på remsan och bred ut. Skruv- och spikhuvuden spacklas två gånger. Slipa av första skiktet när det har torkat. Gör den slutliga slipningen när spacklet är helt torrt.

Den spacklade ytan kan tapetseras eller målas.

Andra överväganden

Lämna inte spackelmassan i pumpar och slangar längre än en dag. Spacklet kan gulna om konstruktionen är alltför fuktig.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Vattenbehov 6,2-7,2 l/20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel polymerlim
Färg ljus färg
Maximal kornstorlek

0,1 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 2 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+10°C

Brukstid 1 dag
Bestrykningsbarhet målning och tapetsering
Härdningstid

ca 1 dag vid +20°C, ca 2 dagar vid +10°C
torktiden varierar med skikttjockleken och fuktigheten i området som ska torka

Vidhäftningshållfasthet

> 0,5 MPa (för betongyta)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.