Grundspackel LF RD

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescons Grundspackel LF RD är ett lågdammande grundspackel för innerväggar, med polymer som bindemedel. 

Användningsområden

  • Vägg- och takytor i torra utrymmen
  • Lämplig för underlag och skivor med stenmaterial
  • Avjämningsmassan kan inte användas för avjämning av golv eller som grund för plattläggning 
  • Låg dammighet vid blandning
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202413 Grundspackel LF RD 20241 20 kg
Tillblandning

Se förpackningen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med blandarstav i ca en till två minuter. Låt avjämningsmassan vila i minst femton minuter och blanda igen en kort stund. Den färdiga avjämningsmassan är arbetsbar i ca en dag. Vidhäftningen och nötningsbeständigheten hos utjämningsmassan kan förbättras genom att tio procent av vattnet ersätts med Fescon Primer.

Arbetsinstruktioner

Underlaget måste vara fast, rent och dammfritt, och allt som kan minska vidhäftningen måste avlägsnas. Under utjämningsarbetet skyddas känsliga ytor innan arbetet påbörjas. Sprid ut avjämningsmassan på underlaget (underlagets fuktighet < 90%) med antingen avjämningsspruta eller murslev.  Överflödig massa kan samlas upp och återanvändas. Om flera skikt avjämningsmassa påförs, ska det underliggande skiktet härda helt innan nästföljande skikt förs på. Beroende på förhållandena tar härdningen en till två dagar. Vid behov ska den torkade ytan slipas efter varje påföring av ett nytt skikt avjämningsmassa. Den plana ytan kan behandlas med Ytspackel LRF, tapetseras eller målas.

Andra överväganden

Lämna inte massan i pumpar och slangar längre än en dag. Spacklet kan gulna om konstruktionen är alltför fuktig. Utjämningsarbetet utförs i enlighet med de allmänna kvalitetskraven för byggnadsarbeten (finska SisäRYL 2013).

 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,2 kg/m² (bredspackling max. 1–3 mm/applicering)

Vattenbehov 4,8-5,6 l/20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel polymerlim
Stommaterial Kalkstenspulver. Kalkstenspulver innehåller små mängder kvarts, men viktinnehållet av alveolär kvarts är mindre än 1%, så produkten klassificeras inte som skadlig när det gäller kvarts.
Färg ljus färg
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

1 - 5 mm

Lägsta brukstemperatur

+10°C

Brukstid 1 dag
Bestrykningsbarhet avjämning, målning eller tapetsering
Härdningstid

ca 1 dag vid +20°C, ca 2 dagar vid +10°C
torktiden varierar med skikttjockleken och fuktigheten i området som ska torka

Vidhäftningshållfasthet

> 0,5 MPa (för betongyta)

Brandbeständighet A2
Belastningsklasser RL 01 – RL 03 (RL 04 med primer)
Vattentålighet

inte vattentät