Ytspackel VHF

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Ytspackel VHF är en cementbaserad avjämningsmassa för innerväggar.

Användningsområden

  • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
  • Lämplig för block-, lättbetong- och grundspackel VF-ytor
  • På gamla målade ytor används Fescon Tile Adhesive Plaster som fästbruk
  • Avjämningsmassan kan inte användas för golvavjämning, mjuk kalkcementputstning eller ytor som avjämnats med vattenlöslig massa
  • Grundlager av bruk för fastsättning av förstärkningsmembran för vattentätande förblandat lim
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841201058 Ytspackel VHF 20105 20 kg

Underlaget

Innan avjämningsmassan påförs, ska torra och vattenabsorberande underlag vätas.

Tillblandning

Se förpackningen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med blandarstav i ca en till två minuter. Låt avjämningsmassan vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Den färdiga avjämningsmassan är arbetsbar i ca fyra timmar.

Sprida ut avjämningsmassan

Sprid ut avjämningsmassan på underlaget med antingen avjämningsspruta eller murslev. Överflödig massa kan samlas upp och återanvändas. Om flera skikt avjämningsmassa påförs, ska det underliggande skiktet härda helt innan nästföljande skikt förs på. Beroende på förhållandena tar härdningen en till två dagar. Vid behov ska den torkade ytan slipas efter varje påföring av ett nytt skikt avjämningsmassa.

Beläggning

Den avjämnade ytan kan sandpappras, kaklas eller målas med en cementtålig färg. Du kan även glätta ytan med en fuktig svamp. Vänta tills avjämningsmassan har härdat en stund före glättning.

Härdning

I torra miljöer ska den avjämnade ytan vätas med sprutvatten.

Underhållsinstruktioner

En yta som blivit smutsig kan dammsugas, spacklas om, målas eller tapetseras i enlighet med anvisningarna från färg- eller tapettillverkaren.

Andra överväganden

Lämna inte massan i pumpar och slangar längre än en dag. Spacklet kan gulna om konstruktionen är alltför fuktig.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,2 kg/m²

Vattenbehov 7,2–8,0 l/20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,3 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

0 - 3 mm

Lägsta brukstemperatur

+10°C

Brukstid 4 h
Bestrykningsbarhet målning, tapetsering och kakelsättning
Härdningstid

ca 1 dag vid +20°C, ca 2 dagar vid +10°C
torktiden varierar med skikttjockleken och fuktigheten i området som ska torka

Tryckhållfasthet

28 dagar ca 5 MPa

Vidhäftningshållfasthet

> 0,5 MPa (för betongyta)

Brandbeständighet A1
Belastningsklasser RL 01 – RL 05
Vattentålighet

vattentät

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.