Julkaistu: 13.11.2020

Fescon innovoi jälleen - perinteistä märkälaastia nykyaikaisin menetelmin - Patenttihakemus jätetty

Kehitystyön tuloksena syntyi menetelmä märkälaastin valmistukseen, joka tuo merkittäviä säästöjä ja etuja työmaahankkeissa
Fescon märkälaastijärjestelmästä patentti haussa Märkälaastijärjestelmästä on patentti haussa


Perinteistä märkälaastia käytetään nykyisinkin varsin paljon korjausrakentamisessa. Nykyinen toimintamalli märkälaastin käytössä on työmaalla tilaa vievä ja työläs, joten tilalle piti saada tehokkaampi menetelmä - samoin laatuvaatimuksin. Asiakkailta tulleiden ehdotusten pohjalta Fescon alkoi kehittää työvaiheita nopeuttavaa sekä helpottavaa ratkaisua. Toiveina oli myös kyetä valmistamaan märkälaastia työmaaolosuhteissa. 

Perinteisen märkälaastin valmistus on tarkka prosessi

Vanhimmat rappaukset on tehty perinteisellä märkälaastilla, mikä valmistetaan kalkkihiekkalaastin pohjalta. Märkälaastissa käytetään sideaineena kalkkia, joka kypsytetään veden kanssa. Tämä on märkälaastin valmistuksen tärkein työvaihe. Vanhimmissa märkälaasteissa sideaineena käytettiin hydraulista kalkkia, mutta se on nykyisin korvattu pääosin sementillä. Märkälaastia käytettiin laajasti rappauksissa aina 60- ja 70 -luvuille asti. Sen jälkeen yleistyi kuivarappauslaastit. Märkälaastin etuna kuivarappauslaasteihin on valmistuksessa käytettävä kalkki. Sen imeytyessä hyvin massaan, laastin työstäminen on helppoa.

Perinteisesti valmistettu märkälaasti tuodaan työmaalle betoniautolla valmiina seoksena, josta se  tyhjennetään erilliselle vaihtolavalle. Tämän jälkeen seos lapioidaan betonimyllyyn, johon lisätään sideaineena toimiva sementti. Työ on hidasta ja se sisältää paljon käsin tehtävää raskasta lapiointityötä.

Kehitystyön tuuppasi liikkeelle asiakkaan tarve

Fesconin asiakkailta tulleiden ehdotusten pohjalta alkoi kehitystyö siitä, miten olisi mahdollista kehittää nykyaikainen valmistusmenetelmä perinteiselle märkälaastille. Työvaiheita pitäisi saada nopeutettua ja helpotettua. Lisäksi mietittiin miten työmaalla pystyttäisiin valmistamaan itse märkälaastia sinne kuivana toimitetuista kalkkihiekkalaastisäkeistä ja aina juuri sen verran kuin kulloinkin tarvitsee.

”Märkälaastille ei ollut myöskään olemassa valmiita siiloratkaisuja laastin valmistuksen nopeuttamiseksi, joten sellainen piti kehittää”, toteaa kehitystyössä mukana ollut Fesconin tuotepäällikkö Keijo Neffling. 

Pitkän kehitystyön lopputuloksena syntyi oma laastisammio, missä kalkkilaasti voidaan kypsyttää käyttövalmiiksi. 

”Muutaman tunnin kypsymisprosessin aikana kalkki liukenee täysin veteen. Tämä aika riittää täydelliseen kypsymiseen, jolloin saadaan kypsän kalkkilaastin erityisominaisuudet käyttöön. Pidempää kypsymisaikaa ei tarvita”, tarkentaa Keijo Neffling.

Sammion etuna on se, että märkälaasti pysyy tasalaatuisena koko ajan. Märkälaasti siirtyy sammiosta automaattisesti alle asennettuun betonimyllyyn tai tasosekoittimeen, johon lisätään käsin sementti ja tarvittaessa vettä. Myllystä laasti johdetaan pumppuun ja sitä kautta märkälaasti on valmis ruiskuttettavaksi kohteeseen. 

Merkittäviä säästöjä ja etuja työmaahankkeissa 

Työmaalle toimitetaan Fesconin märkälaastisiilojärjestelmä sekä kalkkihiekkalaastia säkeissä. Työmaa voi itse valmistaa märkälaastia tarpeen mukaan. Uusi menetelmä puolittaa laastinsekoituksessa tarvittavan henkilötyömäärän. Työergonomia paranee lapioimisen vähenemisen vuoksi. Menetelmän ansiosta laasti pysyy tasalaatuisena, joka takaa tasaisen työn jäljen. Aikataulutus sekä logistiikkakustannukset on helpommin hallittavissa, koska kalkkihiekkalaastisäkit voi säilöä työmaalla ja ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Järjestelmä on kompakti ja tilaa säästävä, joten se sopii erinomaisesti myös kaupunkiolosuhteisiin. Menetelmä vähentää myös kuljetuskustannuksia sekä -päästöjä, koska kuormien mukana ei enää kuljeteta laastin mukana vettä vaan se lisätään vasta työmaalla.

Fescon märkälaastisammiot Märkälaastisammiot kuuluvat olennaisena osana järjestelmään

Lisätietoja ratkaisusta:

Keijo Neffling, tuotepäällikkö, julkisivut
puh. +358 50 404 9371
keijo.neffling [at] fescon.fi

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme