Murbruk M100/600 Vinter

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Murbruk M100/600 Vinter är ett cementbaserad torrbruk under vinterförhållanden i temperaturintervallet -15°C till +5°C. Den maximala kornstorleken är 2,0 mm. För efterfogning av tegelmurning samt reparation av murade fogar. För skorstensmurning av kalla delar av rökkanaler, så som i kalla vindsutrymmen och ovanför yttertaket samt för murning av ett separat tegelskal runt eldstaden. 

 • Tryckhållfasthet M 5
 • Väderbeständig
 • God bearbetbarhet
 • Finns is 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor
 • Specialfärger tillhandahålls projektspecifikt

 

 

Användningsområden

 • För murning av fasader under vinterförhållanden
 • För eftermurning av vertikala tegel-, natur- och skifferstensytor
 • För reparation av murade fogar
 • För skorstensmurning av kalla delar av rökkanaler, så som i kalla vindsutrymmen och ovanför yttertaket
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841330703 Murbruk M100/600 Vinter 33070 1000 kg
6416841340009 Murbruk 39 Kvartsvit Vinter 34000 1000 kg
6416841340016 Murbruk 59 Nävervit Vinter 34001 1000 kg
6416841340023 Murbruk 40 Kalkgrå Vinter 34002 1000 kg
6416841340030 Murbruk 41 Korngul Vinter 34003 1000 kg
6416841340047 Murbruk 42 Tegelröd Vinter 34004 1000 kg
6416841340054 Murbruk 45 Jordbrun Vinter 34005 1000 kg
6416841340061 Murbruk 46 Torvbrun Vinter 34006 1000 kg
6416841340078 Murbruk 48 Svartgrå Vinter 34007 1000 kg
6416841340085 Murbruk 52 Ljuslin Vinter 34008 1000 kg
6416841340306 Murbruk 44 Sandbrun Vinter 34030 1000 kg
6416841340221 Murbruk 71 Svan Vinter 34022 1000 kg
6416841340252 Murbruk 72 Nedan Vinter 34025 1000 kg
6416841340276 Murbruk 73 Gök Vinter 34027 1000 kg
6416841340153 Murbruk 74 Hök Tjäder Vinter 34015 1000 kg
6416841340269 Murbruk 75 Lärka Vinter 34026 1000 kg
6416841340207 Murbruk 77 Kaja vinter 34020 1000 kg
6416841340245 Murbruk 79 Fjällripa Vinter 34024 1000 kg
6416841340290 Murbruk 80 Lavskrika Vinter 34029 1000 kg
6416841340115 Murbruk 81 Kricka Vinter 34011 1000 kg
6416841340214 Murbruk 82 Tjäder Vinter 34021 1000 kg
6416841340320 Murbruk 83 Dalripa Vinter 34032 1000 kg
6416841340122 Murbruk 85 Korp Vinter 34012 1000 kg
6416841340139 Murbruk 86 Hassel höna Vinter 34013 1000 kg
Underlag
 • Teglen eller strukturen som muras ska ha en temperatur på > -15°C
 • Tegel, natursten, skiffersten
 • Tegelpallen skyddas mot regn. Tegelstenarna ska skyddas mot vatten, snö och is.
Grundning
 • Strukturerna som muras grundas inte
Blandning och applicering av produkten
 • Arbetet bör inte utföras under kraftig vind, solsken eller regn.
 • Arbetstemperaturen är +5°C...-15°C. Vindens och kylans samverkan ska beaktas.
 • En säck (25 kg) med torrpulver blandas i 3,0–3,5 liter rent vatten. 
 • Vi rekommenderar att man inte lägger till den maximala mängden vatten redan i början. Murbruket har rätt vattenmängd när det är fast och inget vatten separeras på murbrukets yta.
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Avvikelse från den rekommenderade vattenmängden försämrar murbrukets hållfasthetsvärden, ökar risken för separering och påverkar hållfasthetsutvecklingen samt försämrar bearbetningsförmågan. 
 • Produkt blandas till en jämn, enhetlig massa med en spackelblandare, betongblandare, tvångsblandare eller rörblandare. Den maximala blandningstiden är ca 10 minuter.
 • Om arbetsförhållandena är mycket torra eller varma kan man förbättra vidhäftningen genom att fukta fogarna och teglen som ska muras så att de blir mattfuktiga. Inget löst vatten får förekomma.  
 • Brukets vattenmängd ska vara densamma under hela fogningsarbetet, eftersom skillnader i vattenmängd kan resultera i färgskillnader.
 • Fogningstekniken påverkar fogens täthet. Avsluta fogningen genom att jämna till fogarna med en fogslev. Avlägsna murbruk som har fastnat på tegelkanterna med en murborste genom att borsta snett över fogarna.
 • Rörelsefogar utförs enligt strukturplanerna.
 • Färdigt murbruk är bearbetbart i ca 1 timmar. 
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart.
 • Torkat murbruk avlägsnas mekaniskt.
 • Beroende på förhållandena och objektet efterbehandlas de murade fogarna i temperaturer > 0°C genom att hålla dem fuktiga med sprutvatten i cirka tre dygn efter murningen.
Efterfogning till tidigare murad fog
 • Finns i 20 standardfärger, specialfärger på beställning. 
 • Vid efterfogning avlägsnas den gamla murfogen på minst 20 mm djup, dock till högst 15 % av murningens djup eller enligt konstruktörens anvisningar.
 • Rengör fogen från damm och fukta fogen tills ytan är mattfuktig.
 • Blanda det torra pulvret i den angivna vattenmängden och låt stå i 10 minuter. Blanda sedan om och lägg till murbruk tills massan är jordfuktig. På så sätt säkerställs rätt lufthalt i murbruket. 
 • Vid efterfogning bearbetas först vertikala fogar och därefter horisontella fogar. Fogar på över 20 mm bearbetas i två steg. 
 • Den jordfuktiga efterfogningsmassan har en bearbetningstid på ca 1–2 h.
 • Beroende på förhållandena och objektet efterbehandlas de murade fogarna i temperaturer > 0°C genom att hålla dem fuktiga med sprutvatten i cirka tre dygn efter murningen.
 • Underlag eller murverk med låg vattenabsorption eftertätas med Reparationsbruk KL 1,2 eller Fasadputs JSP 1,5.
Observera
 • Murarbetet ska följa planerarnas anvisningar och myndighetsbestämmelser.
 • Murbruket lämpar sig inte för murning av insidan av eldstäder och bakugnar eller för murning av rökkanaler inomhus.
 • Murbruk kan ha små nyansskillnader mellan små och stora säckar samt sommar- och vinterkvaliteter, så murbrukets kvalitet bör inte ändras mitt på väggen.
 • När temperaturen sjunker till < -15°C måste det murade området skyddas från frysning i sju dygn.
 • Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9–1.3, under andra tider som beställningsprodukt.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 1,2 kg/MRT
ca 1,5 kg/NKH
ca 1,7 kg/NRT

Vattenbehov 3,0–3,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Färg 20 standardfärger, specialfärger på beställning
Maximal kornstorlek

2.0 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

med tillsatsämnen som förbättrar bearbetbarheten och väderbeständigheten samt sänker vattnets fryspunkt

Användningstemperatur

-15°C…+5°C

Brukstid 1 h
Tryckhållfasthet

M 5

Vidhäftningshållfasthet

≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Brandbeständighet A1
Värmeledningsförmåga 0,72 [w/(m•K)], P=50%
Kloridhalt < 0,1 % (EN 998-2:2016)
Vattenångans genomträngningsförmåga

µ 15/35

Vattenabsorptionskoefficient

0,2 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)