Murbruk M100/600

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Murbruk M100/600 är ett cementbaserat murbruk. Maximal kornstorlek 2,0 mm. Lämplig för murning av fasader och mellanväggar. För efterfogning av vertikala tegel-, natur- och skifferstensytor samt för reparation av murverksfogar. För skorstensmurning av kalla delar av rökkanaler, så som i kalla vindsutrymmen och ovanför yttertaket samt för murning av ett separat tegelskal runt eldstaden. 

 • Tryckhållfasthet M 5
 • Väderbeständig
 • God bearbetbarhet
 • Finns i 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor
 • Specialfärger tillhandahålls projektspecifikt

Användningsområden

 • För murning av fasader och mellanväggar
 • För eftermurning av vertikala tegel-, natur- och skifferstensytor
 • För reparation av murade fogar
 • För murning av ett separat tegelskal runt eldstaden
 • För skorstensmurning av kalla delar av rökkanaler, så som i kalla vindsutrymmen och ovanför yttertaket
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530387 Murbruk M100/600 53038 25 kg
6416841330376 Murbruk M100/600 33037 500 kg
6416841330383 Murbruk M100/600 33038 1000 kg
6416841530394 Murbruk 39 Kvartsvit 53039 25 kg
6416841330390 Murbruk 39 Kvartsvit 33039 1000 kg
6416841530592 Murbruk 59 Nävervit 53059 25 kg
6416841330598 Murbruk 59 Nävervit 33059 1000 kg
6416841530400 Murbruk 40 Kalkgrå 53040 25 kg
6416841330406 Murbruk 40 Kalkgrå 33040 1000 kg
6416841330413 Murbruk 41 Korngul 33041 1000 kg
6416841330420 Murbruk 42 Tegelröd 33042 1000 kg
6416841330451 Murbruk 45 Jordbrun 33045 1000 kg
6416841530462 Murbruk 46 Torvbrun 53046 25 kg
6416841330468 Murbruk 46 Torvbrun 33046 1000 kg
6416841530486 Murbruk 48 Svartgrå 53048 25 kg
6416841330482 Murbruk 48 Svartgrå 33048 1000 kg
6416841530523 Murbruk 52 Ljuslin 53052 25 kg
6416841330529 Murbruk 52 Ljuslin 33052 1000 kg
6416841330444 Murbruk 44 Sandbrun 33044 1000 kg
6416841339225 Murbruk 71 Svan 33922 1000 kg
6416841339263 Murbruk 72 Nedan 33926 1000 kg
6416841339270 Murbruk 73 Gök 33927 1000 kg
6416841339218 Murbruk 74 Hök 33933 1000 kg
6416841339249 Murbruk 75 Lärka 33924 1000 kg
6416841339256 Murbruk 79 Fjällripa 33925 1000 kg
6416841339201 Murbruk 77 Kaja 33920 1000 kg
6416841339287 Murbruk 80 Lavskrika 33928 1000 kg
6416841339324 Murbruk 81 Kricka 33932 1000 kg
6416841339218 Murbruk 82 Tjäder 33921 1000 kg
6416841339362 Murbruk 83 Dalripa 33936 1000 kg
6416841339348 Murbruk 85 Korp 33934 1000 kg
6416841339355 Murbruk 86 Hassel höna 33935 1000 kg
Underlag
 • Teglen eller strukturen som muras ska ha en temperatur på > 0°C
 • Tegel, natursten, skiffersten
 • Tegelpallen skyddas mot regn. Tegelstenarna ska skyddas mot vatten, snö och is.
Grundning
 • Strukturerna som muras grundas inte
Blandning och applicering av produkten
 • Arbetet bör inte utföras under kraftig vind, solsken eller regn.
 • Arbetstemperaturen är +5°C...+25°C.
 • En säck (25 kg) med torrpulver blandas i 3,0–3,5 liter rent vatten. 
 • Vi rekommenderar att man inte lägger till den maximala mängden vatten redan i början. Murbruket har rätt vattenmängd när det är fast och inget vatten separeras på murbrukets yta.
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Avvikelse från den rekommenderade vattenmängden försämrar murbrukets hållfasthetsvärden, ökar risken för separering och påverkar hållfasthetsutvecklingen samt försämrar bearbetningsförmågan. 
 • Produkt blandas till en jämn, enhetlig massa med en spackelblandare, betongblandare, tvångsblandare eller rörblandare. Den maximala blandningstiden är ca 10 minuter.
 • Om arbetsförhållandena är mycket torra eller varma kan man förbättra vidhäftningen genom att fukta fogarna och teglen som ska muras så att de blir mattfuktiga. Inget löst vatten får förekomma.  
 • Brukets vattenmängd ska vara densamma under hela fogningsarbetet, eftersom skillnader i vattenmängd kan resultera i färgskillnader.
 • Fogningstekniken påverkar fogens täthet. Avsluta fogningen genom att jämna till fogarna med en fogslev. Avlägsna murbruk som har fastnat på tegelkanterna med en murborste genom att borsta snett över fogarna.
 • Rörelsefogar utförs enligt strukturplanerna.
 • Färdigt murbruk är bearbetbart i ca 3 timmar. 
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart.
 • Torkat murbruk avlägsnas mekaniskt.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.
Efterfogning till tidigare murad fog
 • Finns i 20 standardfärger, specialfärger på beställning. 
 • Vid efterfogning avlägsnas den gamla murfogen på minst 20 mm djup, dock till högst 15 % av murningens djup eller enligt konstruktörens anvisningar. 
 • Rengör fogen från damm och fukta fogen tills ytan är mattfuktig.
 • Blanda det torra pulvret i den angivna vattenmängden och låt stå i 10 minuter. Blanda sedan om och lägg till murbruk tills massan är jordfuktig. På så sätt säkerställs rätt lufthalt i murbruket. 
 • Vid efterfogning bearbetas först vertikala fogar och därefter horisontella fogar. Fogar på över 20 mm bearbetas i två steg. 
 • Den jordfuktiga efterfogningsmassan har en bearbetningstid på ca 1–2 h.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.
 • Underlag eller murverk med låg vattenabsorption eftertätas med Reparationsbruk KL 1,2 eller Fasadputs JSP 1,5.
Observera
 • Murarbetet ska följa planerarnas anvisningar och myndighetsbestämmelser.
 • Murbruket lämpar sig inte för murning av insidan av eldstäder och bakugnar eller för murning av rökkanaler inomhus.
 • Murbruk kan ha små nyansskillnader mellan små och stora säckar samt sommar- och vinterkvaliteter, så murbrukets kvalitet bör inte ändras mitt på väggen.
 • Uppfyller kraven i bilaga 4 till den nationella standarden SFS 7001

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 1,2 kg/MRT
ca 1,5 kg/NKH
ca 1,7 kg/NRT

Vattenbehov 3,0–3,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Färg 20 standardfärger, specialfärger på beställning
Maximal kornstorlek

2,0 mm

Förpackningsstorlek 25 kg i utvalda färger, 500 kg (grå) och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

ämnen som förbättrar bearbetningsförmågan och väderbeständigheten

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid 3 h
Tryckhållfasthet

M 5

Vidhäftningshållfasthet

≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Brandbeständighet A1
Värmeledningsförmåga 0,67 [w/(m•K)], P=50%
Kloridhalt < 0,01 % (EN 998-2:2016)
Köldtålighet ja
Vattenångans genomträngningsförmåga

µ 15/35

Vattenabsorptionskoefficient

0,2 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)