Stenlim KVL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Stenlim KVL är ett cementbaserad tunnfogningsmurbruk som innehåller tillsatsmedel som förbättrar dess väderbeständighet, arbetbarhet och vidhäftningsförmåga. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm. 

  • God arbetbarhet
  • Utmärkt väderbeständighet
  • God vidhäftning vid underlaget

Användningsområden

  • Tunnfogsmurning
  • Grov beläggning
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530325 Stenlim KVL 53032 25 kg
Underlaget

Underlaget måste vara rakt och slätt. Till de lämpliga avjämningsprodukterna hör Fescon Socle och Levelling Plaster. Underlaget måste också vara oskadat, rent och tillräckligt fuktigt för att mörkna. Om underlaget är för torrt förkortas putsbrukets öppethållandetid. Undvik även att göra grovbeläggningen i starkt solljus eller stark vind (en film bildas på ytan). Beläggningen ska inte heller påföras vid lägre temperatur än +5 °C. Det mest kompakta cementpastaskiktet måste tas bort från betongytan. Lägg ut ca en meter plast längs sockelns fot för att samla upp eventuell beläggning som faller ned. Den grova beläggningen måste vara torr och dammfri. Vid behov ska den siktas (2 m siktöppning), tvättas och torkas. Kontrollfogarna på stora ytor samt fönster- och dörrkarmar kan även beläggas med Rough Coating-bruk. När bruket har härdat i ungefär en dag ska kontrollfogarna och fönster- och dörrkarmar täckas för med maskeringstejp.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i minst tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

För att stenarna ska bli raka, kan första lagret muras med Fescon Masonry Mortar M100/600. Skiktet måste hinna härda innan tunnfogsmurningen påbörjas. För på Fescon Stone Adhesive på ena sidan och kanten av en tegelsten med en 9x6x6 mm fixkam. Arbetet går snabbare om bruket stryks på flera stenar samtidigt. ”Limma” stenarna med förskjutning med en fogtjocklek på ca 2 mm. Korrigera placeringen genom att knacka försiktigt med en hammare. Sammankoppla väggarna med stålband. Normalt används en separat, tillfällig ram vid dörr- och fönsteröppningar. Den temporära ramen kan tidigast tas bort två dagar efter murning. Ta bort överflödigt bruk med en murslev.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

grov beläggning 3–6 kg/m2 beroende på grovhet
tunnfogstegel 200x75x270 2 kg/m2
NKH 270x130x75 4 kg/m2

Vattenbehov 5–6 l/25 kg
Färdig massa 16–18 l/25 kg
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h
Skjuvhållfasthet

> 0,31 N/mm2 (medel)

Köldtålighet inga skador på 100 cykler