Vintermurbruk TML

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Vintermurbruk är ett cementbaserat torrbruk för murning under vinterförhållanden temperaturintervallet -15°C till +5°C. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm. 

  • Lätt att använda
  • God arbetbarhet

Användningsområden

  • För tunnfogsmurning av lecablock, betongblock och bränt tegel vintertid
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530509 Vintermurbruk TML 53050 25 kg
Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i kallt vatten och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga spacklet är arbetsbart i en halvtimme till en timme.

Arbetsinstruktioner

Blockbruk Vinter är avsett för murningsarbete i temperaturintervallet -15°C till +5°C. Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murningsarbeten. Finlands byggbestämmelsesamling B8, Tegelkonstruktioner. Direktiv 2007. SFS-handbok 176.

Observera 

Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9–1.3, under andra tider som beställningsprodukt.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 4 kg / H75 - UH150
ca 7 kg / UH200 - RUH380

Vattenbehov 2,5–3,0 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Användningstemperatur

-15°C...+5°C

Brukstid 0,5–1 h
Tryckhållfasthet

M 10

Vidhäftningshållfasthet

≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Brandbeständighet A1
Värmeledningsförmåga 0,72 [w/(m•K)], P=50%
Kloridhalt < 0,01 %
Vattenångans genomträngningsförmåga

µ 15/35

Vattenabsorptionskoefficient

0,15 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)