Tätningsbruk Heavy M100/600

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Tätningsbruk Heavy är ett cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel i murade fasader som utsätts för hårda och extrema påfrestningar. Används särskilt för havsstrandsobjekt som kräver ett särskilt skydd mot salt-, vind- och väderpåfrestningar på strukturerna. Kan användas för efterfogning av tegelmurning samt reparation av murade fogar. Med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. 

 • Murbruk för murning av objekt som utsätts för extrema påfrestningar
 • Mycket låg vattenabsorption
 • Minskar hålmurens vattengenomsläpplighet
 • Tryckhållfasthet M 5
 • Väderbeständig
 • God bearbetbarhet
 • Finns i 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor
 • Specialfärger tillhandahålls projektspecifikt

Användningsområden

 • Särskilt som skydd mot vind- och väderpåfrestningar för havsstrandsobjekt
 • För efterfogning av tegelmurning
 • För reparation av murade fogar
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841344601 Tätningsbruk Heavy M100/600 Vinter 34460 1000 kg
6416841345011 Tätningsbruk Heavy 39 Kvartsvit 34501 1000 kg
6416841345028 Tätningsbruk Heavy 59 Nävervit 34502 1000 kg
6416841345035 Tätningsbruk Heavy 40 Kalkgrå 34503 1000 kg
6416841345042 Tätningsbruk Heavy 41 Korngul 34504 1000 kg
6416841345059 Tätningsbruk Heavy 42 Tegelröd 34505 1000 kg
6416841345066 Tätningsbruk Heavy 45 Jordbrun 34506 1000 kg
6416841345073 Tätningsbruk Heavy 46 Torvbrun 34507 1000 kg
6416841345080 Tätningsbruk Heavy 48 Svartgrå 34508 1000 kg
6416841345097 Tätningsbruk Heavy 52 Ljuslin 1000 kg 34509 1000 kg
6416841345189 Tätningsbruk Heavy 44 Sandbrun 34518 1000 kg
6416841345202 Tätningsbruk Heavy 71 Svan 34520 1000 kg
6416841345165 Tätningsbruk Heavy 72 Nedan 1000 kg 34516 1000 kg
6416841345141 Tätningsbruk Heavy 73 Gök 34514 1000 kg
6416841344649 Tätningsbruk Heavy 74 Hök 1000 kg 34464 1000 kg
6416841345110 Tätningsbruk Heavy 75 Lärka 34511 1000 kg
6416841345127 Tätningsbruk Heavy 77 Kaja 34512 1000 kg
6416841345103 Tätningsbruk Heavy 79 Fjällripa 34510 1000 kg
6416841345240 Tätningsbruk Heavy 80 Lavskrika 34524 1000 kg
6416841345219 Tätningsbruk Heavy 81 Kricka 34521 1000 kg
6416841344410 Tätningsbruk Heavy 82 Tjäder 1000 kg 34441 1000 kg
6416841345226 Tätningsbruk Heavy 83 Dalripa 34522 1000 kg
6416841345196 Tätningsbruk Heavy 85 Korp 34519 1000 kg
6416841345233 Tätningsbruk Heavy 86 Hassel höna 1000 kg 34523 1000 kg

Underlag

 • Teglen eller strukturen som muras ska ha en temperatur på > 0°C
 • Tegel
 • Tegelpallen skyddas mot regn. Tegelstenarna ska skyddas mot vatten, snö och is.

Grundning

 • Strukturerna som muras grundas inte

Blandning och applicering av produkten

 • Arbetet bör inte utföras under kraftig vind, solsken eller regn.
 • Arbetstemperaturen är +5°...+25°C.
 • En säck (25 kg) med torrpulver blandas i 3,7–4,2 liter rent vatten.
 • Vi rekommenderar att man inte lägger till den maximala mängden vatten redan i början. Murbruket har rätt vattenmängd när det är fast och inget vatten separeras på murbrukets yta.
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Avvikelse från den rekommenderade vattenmängden försämrar murbrukets hållfasthetsvärden, ökar risken för separering och påverkar hållfasthetsutvecklingen samt försämrar bearbetningsförmågan.
 • Produkt blandas till en jämn, enhetlig massa med en spackelblandare, betongblandare, tvångsblandare eller rörblandare. Den maximala blandningstiden är ca 10 minuter.
 • Om arbetsförhållandena är mycket torra eller varma kan man förbättra vidhäftningen genom att fukta fogarna och teglen som ska muras så att de blir mattfuktiga. Inget löst vatten får förekomma.
 • Brukets vattenmängd ska vara densamma under hela fogningsarbetet, eftersom skillnader i vattenmängd kan resultera i färgskillnader.
 • Fogningstekniken påverkar fogens täthet. Avsluta fogningen genom att jämna till fogarna med en fogslev. Avlägsna murbruk som har fastnat på tegelkanterna med en murborste genom att borsta snett över fogarna.
 • Rörelsefogar utförs enligt strukturplanerna.
 • Färdigt tätningsbruk är bearbetbart i ca 3 timmar.
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart.
 • Torkat murbruk avlägsnas mekaniskt.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.

Efterfogning till tidigare murad fog

 • Finns i 20 standardfärger, specialfärger på beställning.
 • Vid efterfogning avlägsnas den gamla murfogen på minst 20 mm djup, dock till högst 15 % av murningens djup eller enligt konstruktörens anvisningar.
 • Rengör fogen från damm och fukta fogen tills ytan är mattfuktig.
 • Blanda det torra pulvret i den angivna vattenmängden och låt stå i 10 minuter. Blanda sedan om och lägg till murbruk tills massan är jordfuktig. På så sätt säkerställs rätt lufthalt i murbruket.
 • Vid efterfogning bearbetas först vertikala fogar och därefter horisontella fogar. Fogar på över 20 mm bearbetas i två steg.
 • Den jordfuktiga efterfogningsmassan har en bearbetningstid på ca 1–2 h.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.
 • Underlag eller murverk med låg vattenabsorption eftertätas med Reparationsbruk KL 1,2 eller Fasadputs JSP 1,5.

Observera

 • Murarbetet ska följa planerarnas anvisningar och myndighetsbestämmelser.
 • Murbruket lämpar sig inte för murning av insidan av eldstäder och bakugnar eller för murning av rökkanaler inomhus.
 • Murbruk kan ha små nyansskillnader mellan små och stora säckar samt sommar- och vinterkvaliteter, så murbrukets kvalitet bör inte ändras mitt på väggen.
 • Uppfyller kraven i bilaga 4 till den nationella standarden SFS 7001.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Vattenbehov 3,7 – 4,2 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Färg 20 standardfärger, specialfärger på beställning
Maximal kornstorlek

2,0 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten

Användningstemperatur

+5°C…+25°C 

Brukstid 3 h
Tryckhållfasthet

M 5

Vidhäftningshållfasthet

≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Brandbeständighet A1
Värmeledningsförmåga 0,77 [w/(m•K)], P=50%
Kloridhalt < 0,01% (EN 998-2:2016)
Köldtålighet ja
Vattenabsorptionskoefficient

0,01 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.