Tätningsbruk M100/600

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Tätningsbruk M100/600 är ett cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel i murade fasader som utsätts för hårda påfrestningar. Lämpad för objekt som utsätts för kraftigt slagregn. Lämpad för efterfogning av vertikala tegel, natur- och skifferstensytor samt för reparation av murverksfogar. Med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. 

 • För murade fasader som utsätts för extrema påfrestningar
 • Låg vattenabsorption
 • Minskar hålmurens vattengenomsläpplighet
 • Tryckhållfasthet M 5
 • Väderbeständig
 • God bearbetbarhet
 • Finns i 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor
 • Specialfärger tillhandahålls projektspecifikt

Användningsområden

 • För objekt som utsätts för kraftigt slagregn
 • För eftermurning av vertikala natur- och skifferstensytor
 • För reparation av murade fogar
 • För efterfogning av tegelmurning
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841331007 Tätningsbruk M100/600 33100 1000 kg
6416841331335 Tätningsbruk 39 Kvartsvit 33133 1000 kg
6416841331014 Tätningsbruk 59 Nävervit 33101 1000 kg
6416841331045 Tätningsbruk 40 Kalkgrå 33104 1000 kg
6416841331038 Tätningsbruk 41 Korngul 33103 1000 kg
6416841344250 Tätningsbruk 42 Tegelröd 34425 1000 kg
6416841331052 Tätningsbruk 45 Jordbrun 33105 1000 kg
6416841331069 Tätningsbruk 46 Torvbrun 33106 1000 kg
6416841331076 Tätningsbruk 48 Svartgrå 33107 1000 kg
6416841344274 Tätningsbruk 52 Ljuslin 34427 1000 kg
6416841344182 Tätningsbruk 44 Sandbrun 34418 1000 kg
6416841344137 Tätningsbruk 71 Svan 34413 1000 kg
6416841344168 Tätningsbruk 72 Nedan 34416 1000 kg
6416841344083 Tätningsbruk 73 Gök 34408 1000 kg
6416841344144 Tätningsbruk 74 Hök 34414 1000 kg
6416841344113 Tätningsbruk 75 Lärka 34411 1000 kg
6416841344120 Tätningsbruk 77 Kaja 34412 1000 kg
6416841344106 Tätningsbruk 79 Fjällripa 34410 1000 kg
6416841344243 Tätningsbruk 80 Lavskrika 34424 1000 kg
6416841344298 Tätningsbruk 81 Kricka 34429 1000 kg
6416841344151 Tätningsbruk 82 Tjäder 34415 1000 kg
6416841344229 Tätningsbruk 83 Dalripa 34422 1000 kg
6416841344199 Tätningsbruk 85 Korp 34419 1000 kg
6416841344236 Tätningsbruk 86 Hassel höna 34423 1000 kg
Underlag
 • Teglen eller strukturen som muras ska ha en temperatur på > 0°C
 • Tegel, natursten, skiffersten
 • Tegelpallen skyddas mot regn. Tegelstenarna ska skyddas mot vatten, snö och is.
Grundning
 • Strukturerna som muras grundas inte
Blandning och applicering av produkten
 • Arbetet bör inte utföras under kraftig vind, solsken eller regn.
 • Arbetstemperaturen är +5°C...+25°C.
 • En säck (25 kg) med torrpulver blandas i 2,9–3,8 liter rent vatten. 
 • Vi rekommenderar att man inte lägger till den maximala mängden vatten redan i början. Murbruket har rätt vattenmängd när det är fast och inget vatten separeras på murbrukets yta.
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Avvikelse från den rekommenderade vattenmängden försämrar murbrukets hållfasthetsvärden, ökar risken för separering och påverkar hållfasthetsutvecklingen samt försämrar bearbetningsförmågan. 
 • Produkt blandas till en jämn, enhetlig massa med en spackelblandare, betongblandare, tvångsblandare eller rörblandare. Den maximala blandningstiden är ca 10 minuter.
 • Om arbetsförhållandena är mycket torra eller varma kan man förbättra vidhäftningen genom att fukta fogarna och teglen som ska muras så att de blir mattfuktiga. Inget löst vatten får förekomma.  
 • Brukets vattenmängd ska vara densamma under hela fogningsarbetet, eftersom skillnader i vattenmängd kan resultera i färgskillnader.
 • Fogningstekniken påverkar fogens täthet. Avsluta fogningen genom att jämna till fogarna med en fogslev. Avlägsna murbruk som har fastnat på tegelkanterna med en murborste genom att borsta snett över fogarna.
 • Rörelsefogar utförs enligt strukturplanerna.
 • Färdigt tätningsbruk är bearbetbart i ca 3 timmar. 
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart.
 • Torkat murbruk avlägsnas mekaniskt.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.
Efterfogning till tidigare murad fog
 • Finns i 20 standardfärger, specialfärger på beställning. 
 • Vid efterfogning avlägsnas den gamla murfogen på minst 20 mm djup, dock till högst 15 % av murningens djup eller enligt konstruktörens anvisningar. 
 • Rengör fogen från damm och fukta fogen tills ytan är mattfuktig.
 • Blanda det torra pulvret i den angivna vattenmängden och låt stå i 10 minuter. Blanda sedan om och lägg till murbruk tills massan är jordfuktig. På så sätt säkerställs rätt lufthalt i murbruket. 
 • Vid efterfogning bearbetas först vertikala fogar och därefter horisontella fogar. Fogar på över 20 mm bearbetas i två steg. 
 • Den jordfuktiga efterfogningsmassan har en bearbetningstid på ca 1–2 h.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.
 • Underlag eller murverk med låg vattenabsorption eftertätas med Reparationsbruk KL 1,2 eller Fasadputs JSP 1,5.

 

Observera
 • Murarbetet ska följa planerarnas anvisningar och myndighetsbestämmelser.
 • Murbruket lämpar sig inte för murning av insidan av eldstäder och bakugnar eller för murning av rökkanaler inomhus.
 • Murbruk kan ha små nyansskillnader mellan små och stora säckar samt sommar- och vinterkvaliteter, så murbrukets kvalitet bör inte ändras mitt på väggen.
 • Uppfyller kraven i bilaga 4 till den nationella standarden SFS 7001.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Vattenbehov 2,9–3,8 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Färg 20 standardfärger, specialfärger på beställning
Maximal kornstorlek

2,0 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid 3 h
Tryckhållfasthet

M 5

Vidhäftningshållfasthet

≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Brandbeständighet A1
Värmeledningsförmåga 0,82 [w/(m•K)], P=50%
Kloridhalt < 0,1 % (EN 998-2:2016)
Köldtålighet ja
Vattenabsorptionskoefficient

0,05 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)