Tätningsbruk Heavy M100/600 Vinter

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Tätningsbruk Heavy är ett cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel i murade fasader som utsätts för hårda och extrema påfrestningar under vinterförhållanden i temperaturintervallet -15°C...+5°C. Används särskilt för havsstrandsobjekt som kräver ett särskilt skydd mot vind- och väderpåfrestningar på strukturerna. Kan användas för efterfogning av tegelmurning samt reparation av murade fogar. Med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. 

 • Murbruk för murning av objekt som utsätts för extrema påfrestningar
 • Mycket låg vattenabsorption
 • Minskar hålmurens vattengenomsläpplighet
 • Tryckhållfasthet M 5
 • Väderbeständig
 • God bearbetbarhet
 • Finns i 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor
 • Specialfärger tillhandahålls projektspecifikt

Användningsområden

 • Särskilt som skydd mot vind- och väderpåfrestningar för havsstrandsobjekt
 • För efterfogning av tegelmurning
 • För reparation av murade fogar
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841346001 Tätningsbruk Heavy M100/600 Vinter 34600 1000 kg
6416841345318 Tätningsbruk Heavy 39 Kvartsvit Vinter 34531 1000 kg
6416841345325 Tätningsbruk Heavy 59 Nävervit Vinter 34532 1000 kg
6416841345332 Tätningsbruk Heavy 40 Kalkgrå Vinter 34533 1000 kg
6416841345349 Tätningsbruk Heavy 41 Korngul Vinter 34534 1000 kg
6416841345356 Tätningsbruk Heavy 42 Tegelröd Vinter 34535 1000 kg
6416841345363 Tätningsbruk Heavy 45 Jordbrun Vinter 34536 1000 kg
6416841345370 Tätningsbruk Heavy 46 Torvbrun Vinter 34537 1000 kg
6416841345387 Tätningsbruk Heavy 48 Svartgrå Vinter 34538 1000 kg
6416841345295 Tätningsbruk Heavy 52 Ljuslin Vinter 1000 kg 34539 1000 kg
6416841345783 Tätningsbruk Heavy 44 Sandbrun Vinter 34578 1000 kg
6416841345905 Tätningsbruk Heavy 71 Svan Vinter 34590 1000 kg
6416841345462 Tätningsbruk Heavy 72 Nedan Vinter 1000 kg 34546 1000 kg
6416841345691 Tätningsbruk Heavy 73 Gök Vinter 34569 1000 kg
6416841345844 Tätningsbruk Heavy 74 Hök Vinter 1000 kg 34584 1000 kg
6416841345004 Tätningsbruk Heavy 75 Lärka Vinter 34500 1000 kg
6416841345134 Tätningsbruk Heavy 77 Kaja vinter 34513 1000 kg
6416841345806 Tätningsbruk Heavy 79 Fjällripa Vinter 34580 1000 kg
6416841345943 Tätningsbruk Heavy 80 Lavskrika Vinter 34594 1000 kg
6416841345912 Tätningsbruk Heavy 81 Kricka Vinter 34591 1000 kg
6416841345714 Tätningsbruk Heavy 82 Tjäder Vinter 1000 kg 34571 1000 kg
6416841345929 Tätningsbruk Heavy 83 Dalripa Vinter 34592 1000 kg
6416841345790 Tätningsbruk Heavy 85 Korp Vinter 34579 1000 kg
6416841345950 Tätningsbruk Heavy 86 Hassel höna Vinter 1000 kg 34595 1000 kg

Underlag

 • Teglen eller strukturen som muras ska ha en temperatur på > 0°C
 • Tegel
 • Tegelpallen skyddas mot regn. Tegelstenarna ska skyddas mot vatten, snö och is.

Grundning

 • Strukturerna som muras grundas inte

Blandning och applicering av produkten

 • Arbetet bör inte utföras under kraftig vind, solsken eller regn.
 • Arbetstemperaturen är -15°C...+5°C. Vindens och kylans samverkan ska beaktas.
 • En säck (25 kg) med torrpulver blandas i 3,7–4,2 liter rent vatten. 
 • Vi rekommenderar att man inte lägger till den maximala mängden vatten redan i början. Murbruket har rätt vattenmängd när det är fast och inget vatten separeras på murbrukets yta.
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Avvikelse från den rekommenderade vattenmängden försämrar murbrukets hållfasthetsvärden, ökar risken för separering och påverkar hållfasthetsutvecklingen samt försämrar bearbetningsförmågan. 
 • Produkt blandas till en jämn, enhetlig massa med en spackelblandare, betongblandare, tvångsblandare eller rörblandare. Den maximala blandningstiden är ca 10 minuter.
 • Om arbetsförhållandena är mycket torra eller varma kan man förbättra vidhäftningen genom att fukta fogarna och teglen som ska muras så att de blir mattfuktiga. Inget löst vatten får förekomma.  
 • Brukets vattenmängd ska vara densamma under hela fogningsarbetet, eftersom skillnader i vattenmängd kan resultera i färgskillnader.
 • Fogningstekniken påverkar fogens täthet. Avsluta fogningen genom att jämna till fogarna med en fogslev. Avlägsna murbruk som har fastnat på tegelkanterna med en murborste genom att borsta snett över fogarna.
 • Rörelsefogar utförs enligt strukturplanerna.
 • Färdigt tätningsbruk är bearbetbart i ca 3 timmar. 
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart.
 • Torkat murbruk avlägsnas mekaniskt.
 • Beroende på förhållandena och objektet efterbehandlas de murade fogarna i temperaturer > 0°C genom att hålla dem fuktiga med sprutvatten i cirka tre dygn efter murningen.

Efterfogning till tidigare murad fog

 • Finns i 20 standardfärger, specialfärger på beställning. 
 • Vid efterfogning avlägsnas den gamla murfogen på minst 20 mm djup, dock till högst 15% av murningens djup eller enligt konstruktörens anvisningar.
 • Rengör fogen från damm och fukta fogen tills ytan är mattfuktig.
 • Blanda det torra pulvret i den angivna vattenmängden och låt stå i 10 minuter. Blanda sedan om och lägg till murbruk tills massan är jordfuktig. På så sätt säkerställs rätt lufthalt i murbruket. 
 • Vid efterfogning bearbetas först vertikala fogar och därefter horisontella fogar. Fogar på över 20 mm bearbetas i två steg. 
 • Den jordfuktiga efterfogningsmassan har en bearbetningstid på ca 1–2 h.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.
 • Underlag eller murverk med låg vattenabsorption eftertätas med Reparationsbruk KL 1,2 eller Fasadputs JSP 1,5.

Observera

 • Murarbetet ska följa planerarnas anvisningar och myndighetsbestämmelser.
 • Murbruket lämpar sig inte för murning av insidan av eldstäder och bakugnar eller för murning av rökkanaler inomhus.
 • När temperaturen sjunker till < -15°C måste det murade området skyddas från frysning i sju dygn.
 • Murbruk kan ha små nyansskillnader mellan små och stora säckar samt sommar- och vinterkvaliteter, så murbrukets kvalitet bör inte ändras mitt på väggen.
 • Uppfyller kraven i bilaga 4 till den nationella standarden SFS 7001.
 • Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9–1.3, under andra tider som beställningsprodukt. 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Vattenbehov 3,7 – 4,2 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Färg 20 standardfärger, specialfärger på beställning
Maximal kornstorlek

2,0 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, bearbetbarheten och väderbeständigheten samt sänker vattnets fryspunkt

Användningstemperatur

-15°C...+5°C

Brukstid 1 h
Tryckhållfasthet

M 5

Vidhäftningshållfasthet

≥0,16  N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Brandbeständighet A1
Värmeledningsförmåga 0,77 [w/(m•K)], P=50%
Kloridhalt < 0,1 % (EN 998-2:2016)
Köldtålighet ja
Vattenabsorptionskoefficient

0,02 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.