Tätningsbruk M100/600 Vinter

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Tätningsbruk M100/600 Vinter ä för objekt som utsätts för extrema påfrestningar under vinterförhållanden i temperaturintervallet -15°C...+5°C. Lämpad för efterfogning av vertikala tegel, natur- och skifferstensytor samt för reparation av murverksfogar. Med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. 

 • För murade fasader som utsätts för extrema påfrestningar
 • Låg vattenabsorption
 • Minskar hålmurens vattengenomsläpplighe
 • Tryckhållfasthet M 5
 • Väderbeständig
 • God bearbetbarhet
 • Finns i 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor
 • Specialfärger tillhandahålls projektspecifikt

Användningsområden

 • För objekt som utsätts för kraftigt slagregn
 • För eftermurning av vertikala natur- och skifferstensytor
 • För reparation av murade fogar
 • För efterfogning av tegelmurning
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841331106 Tätningsbruk M100/600 Vinter 1000 kg 33110 1000 kg
6416841335418 Tätningsbruk 39 Kvartsvit Vinter 33541 1000 kg
6416841331199 Tätningsbruk 59 Nävervit Vinter 33119 1000 kg
6416841345424 Tätningsbruk 40 Kalkgrå Vinter 34542 1000 kg
6416841345417 Tätningsbruk 41 Korngul Vinter 34541 1000 kg
6416841345158 Tätningsbruk 42 Tegelröd Vinter 34515 1000 kg
6416841345455 Tätningsbruk 45 Jordbrun Vinter 34545 1000 kg
6416841345622 Tätningsbruk 46 Torvbrun Vinter 34562 1000 kg
6416841345479 Tätningsbruk 48 Svartgrå Vinter 34547 1000 kg
6416841345172 Tätningsbruk 52 Ljuslin Vinter 34517 1000 kg
6416841345486 Tätningsbruk 44 Sandbrun Vinter 34548 1000 kg
6416841335579 Tätningsbruk 71 Svan Vinter 34557 1000 kg
6416841345615 Tätningsbruk 72 Nedan Vinter 34561 1000 kg
6416841345684 Tätningsbruk 73 Gök Vinter 34568 1000 kg
6416841345547 Tätningsbruk 74 Hök Vinter 34554 1000 kg
6416841345561 Tätningsbruk 75 Lärka Vinter 34556 1000 kg
6416841345509 Tätningsbruk 77 Kaja vinter 34550 1000 kg
6416841345608 Tätningsbruk 79 Fjällripa Vinter 34560 1000 kg
6416841345660 Tätningsbruk 80 Lavskrika Vinter 34566 1000 kg
6416841345585 Tätningsbruk 81 Kricka Vinter 34558 1000 kg
6416841345516 Tätningsbruk 82 Tjäder Vinter 34551 1000 kg
6416841345677 Tätningsbruk 83 Dalripa Vinter 34567 1000 kg
6416841345639 Tätningsbruk 85 Korp Vinter 34563 1000 kg
6416841345653 Tätningsbruk 86 Hassel höna Vinter 34565 1000 kg
Underlag
 • Teglen eller strukturen som muras ska ha en temperatur på > -15°C
 • Tegel, natursten, skiffersten
 • Tegelpallen skyddas mot regn. Tegelstenarna ska skyddas mot vatten, snö och is.
Grundning
 • Strukturerna som muras grundas inte
Blandning och applicering av produkten
 • Arbetet bör inte utföras under kraftig vind, solsken eller regn.
 • Arbetstemperaturen är -15°C...+5°C. Vindens och kylans samverkan ska beaktas.
 • En säck (25 kg) med torrpulver blandas i 2,9–3,8 liter rent vatten.
 • Vi rekommenderar att man inte lägger till den maximala mängden vatten redan i början. Murbruket har rätt vattenmängd när det är fast och inget vatten separeras på murbrukets yta.
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Avvikelse från den rekommenderade vattenmängden försämrar murbrukets hållfasthetsvärden, ökar risken för separering och påverkar hållfasthetsutvecklingen samt försämrar bearbetningsförmågan.
 • Produkt blandas till en jämn, enhetlig massa med en spackelblandare, betongblandare, tvångsblandare eller rörblandare. Den maximala blandningstiden är ca 10 minuter.
 • Om arbetsförhållandena är mycket torra eller varma kan man förbättra vidhäftningen genom att fukta fogarna och teglen som ska muras så att de blir mattfuktiga. Inget löst vatten får förekomma. 
 • Brukets vattenmängd ska vara densamma under hela fogningsarbetet, eftersom skillnader i vattenmängd kan resultera i färgskillnader.
 • Fogningstekniken påverkar fogens täthet. Avsluta fogningen genom att jämna till fogarna med en fogslev. Avlägsna murbruk som har fastnat på tegelkanterna med en murborste genom att borsta snett över fogarna.
 • Rörelsefogar utförs enligt strukturplanerna.
 • Färdigt tätningsbruk är bearbetbart i ca 3 timmar.
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart.
 • Torkat murbruk avlägsnas mekaniskt.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.
 • Beroende på förhållandena och objektet efterbehandlas de murade fogarna i temperaturer > 0°C genom att hålla dem fuktiga med sprutvatten i cirka tre dygn efter murningen.
Efterfogning till tidigare murad fog
 • Finns i 20 standardfärger, specialfärger på beställning.
 • Vid efterfogning avlägsnas den gamla murfogen på minst 20 mm djup, dock till högst 15 % av murningens djup eller enligt konstruktörens anvisningar.
 • Rengör fogen från damm och fukta fogen tills ytan är mattfuktig.
 • Blanda det torra pulvret i den angivna vattenmängden och låt stå i 10 minuter. Blanda sedan om och lägg till murbruk tills massan är jordfuktig. På så sätt säkerställs rätt lufthalt i murbruket.
 • Vid efterfogning bearbetas först vertikala fogar och därefter horisontella fogar. Fogar på över 20 mm bearbetas i två steg.
 • Den jordfuktiga efterfogningsmassan har en bearbetningstid på ca 1–2 h.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.
 • Underlag eller murverk med låg vattenabsorption eftertätas med Reparationsbruk KL 1,2 eller Fasadputs JSP 1,5.
Observera
 • Murarbetet ska följa planerarnas anvisningar och myndighetsbestämmelser.
 • Murbruket lämpar sig inte för murning av insidan av eldstäder och bakugnar eller för murning av rökkanaler inomhus.
 • Murbruk kan ha små nyansskillnader mellan små och stora säckar samt sommar- och vinterkvaliteter, så murbrukets kvalitet bör inte ändras mitt på väggen.
 • När temperaturen sjunker till < -15°C måste det murade området skyddas från frysning i sju dygn.
 • Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9 – 1.3, under andra tider som beställningsprodukt.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Vattenbehov 2,9 – 3,8 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Färg 20 standardfärger, specialfärger på beställning
Maximal kornstorlek

2,0 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, bearbetbarheten och väderbeständigheten samt sänker vattnets fryspunkt

Användningstemperatur

-15°C...+5°C

Brukstid 1 h
Tryckhållfasthet

M 5

Vidhäftningshållfasthet

 ≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Brandbeständighet A1
Värmeledningsförmåga 0,97 [w/(m•K)], P=50%
Kloridhalt < 0,1 % (EN 998-2:2016)
Köldtålighet ja
Vattenabsorptionskoefficient

0,1 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)