Finbetong S 30 C30/37

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Finbetong S 30 är ett cementbaserad torrbruk. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm. 

  • Lätt att använda
  • Kan poleras
  • God arbetbarhet
  • Frosttåligt
  • God vidhäftning vid underlaget
  • Skikttjocklek 10 – 70 mm

Användningsområden

  • Reparation av gjutdefekter i betongkonstruktioner
  • Tunngjutna golvytor
  • Fogning av prefabricerade betongelement
  • Puts av grundmurar gjorda av block, t.ex. fogar upptill och nedtill på väggelement
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530202 Finbetong S 30 C30/37 25 kg 53020 25 kg
6416841330208 Finbetong S 30 C30/37 1000 kg 33020 1000 kg
Underlaget

Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts. Ta bort cementpasta från betongytor. Vät det torra underlaget tills det mörknar. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca fem minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Gjutning

Applicera bruket på den plats som ska gjutas och som är så pass fuktig att färgen mörknat. Kompaktera omsorgsfullt. Vid golvgjutning kan det gamla underlaget förstärkas med plastdispersion som fördelas på torr yta.

Putsning

Bruket slammas på en yta som är så pass fuktad att färgen på ytan har mörknat. Rekommenderad skikttjocklek är cirka 20 mm.

Härdning

Spreja behandlade ytor med vatten och/eller skydda dem med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Efterbehandlingen ska pågå i minst en till tre dagar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

20 kg/m2 med 10 mm skikttjocklek

Vattenbehov 2,5–3,1 l/25 kg
Färdig massa 12–13 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm (formen på naturstenar kan variera)

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

10 - 70 mm

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h
Hållfasthetsklass C 30/37
Brandbeständighet A1
Belastningsklasser XF 1, XC 4, XD 2 (50 år)
Köldtålighet Frosttåligt