Grovbetong S 100

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Cementbetong S 100 är en cementbetong som lämpar sig för de vanligaste gjutningsarbetena i byggnader. Den maximala kornstorleken är 10 mm. 

  • Lätt att använda
  • God arbetbarhet
  • Frosttåligt

Användningsområden

  • Fundament
  • Trappor
  • Grundmurar
  • Golv
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530219 Grovbetong S 100 53021 25 kg
6416841330963 Grovbetong S 100 33096 500 kg
6416841330215 Grovbetong S 100 33021 1000 kg
Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda ordentligt. Blandningen görs vanligen med en betongblandare, men små mängder av betong kan även blandas med spade. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Hitta rätt plasticitet genom att tillsätta vatten under blandningen. Tillsätt inte mer vatten än vad riktlinjerna anger eftersom det minskar styrkan i betongen och ökar krympningen. Den färdiga betongen är arbetbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Form- och förstärkningsarbetet utförs i enlighet med normala arbetsmetoder och tillverkarnas anvisningar.

Gjutningsarbetet utförs i enlighet med normala arbetsmetoder och tillverkarnas anvisningar. Den lägsta användningstemperaturen är +5 °C.

Härdning

Nygjutna ytor måste sprejas med vatten eller skyddas med plast som förhindrar alltför stor avdunstning av fukt. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Efterbehandlingen ska pågå i minst två dagar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

90 kg/m2 med 50 mm skikttjocklek

Vattenbehov 2,5–3,0 l/25 kg
Färdig massa 12–13 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

10 mm

Förpackningsstorlek 25 kg, 500 kg och 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h
Tryckhållfasthet

ca 25 MPa

Brandbeständighet A1
Köldtålighet frosttåligt