Snabbetong PB

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Snabbetong är en torrbetong med mycket hög hållfasthetsutveckling. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm.

  • Lätt att använda
  • Extremt snabb hållfasthetsökning
  • God arbetbarhet
  • God väderbeständighet

Användningsområden

  • Reparationer av betongstrukturer både inom- och utomhus
  • Gjutning av strukturer som måste tas i bruk snabbt
  • Reparationer av balkonger
  • Gjutning för golvbeläggning
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530240 Snabbetong PB 53024 25 kg
6416841331281 Snabbetong PB 33128 1000 kg

Underlaget

Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts. Ta bort cementpasta från betongytor. Vät det torra underlaget tills det mörknar. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Den färdiga betongen är arbetsbar i ca en timme.

Reparation

Formar är konstruerade på sådant sätt att gjutningen ska bli så enkel som möjligt och så att massan kan kompakteras. Snabbbetong kan kompakteras genom att packning eller vibrerering.

Gjutning av golv

Sprid ut betongen på ett oskadat och rent underlag och kompaktera den försiktigt. Rekommenderad tjocklek på betongskiktet är 5 till 75 mm. Golv kan läggas efter 4 till 7 dagar beroende på vattenhalt och torkningsbetingelser. Kontrollera vilka fuktriktvärden som tillverkaren och RYL anger.

Härdning

Behovet av efterbehandling får bedömas från fall till fall och styrs av användningssyfte och torkningsförhållanden.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

50 mm skikt 90 kg/m2.

Vattenbehov 2,9 - 3,2 l / 25 kg
Färdig massa 12 - 13 l / 25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1 h
Hållfasthetsklass C 30/37
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.