Korrobetong K 45

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Korro Betong K45 är en cementbetong för platser där det krävs täta betongytor som är resistenta mot slitage och frätande ämnen. Den maximala kornstorleken är 3 mm eller 10 mm. 

  • Lätt att använda
  • Frosttåligt
  • God arbetbarhet

Användningsområden

  • Grundkonstruktioner och grundunderlag
  • Golv i industrihallar
  • I sur jord
  • Jordbruksbyggnader
  • Reparationer och gjutning av betongkonstruktioner
  • Fogning av prefabricerade betongelement
  • Fogning av natursten
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530264 Korrobetong K 45 53026 25 kg
6416841330260 Korrobetong K 45 33026 1000 kg

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i tre till fem minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Den färdiga betongen är arbetbar i ca en timme.

Förberedelser

Form- och förstärkningsarbetet utförs i enlighet med normala arbetsmetoder och tillverkarnas anvisningar.

Gjutning

Gjutningsarbetet utförs i enlighet med normala arbetsmetoder, tillverkarnas anvisningar och myndighetsföreskrifter.

Härdning

Nygjutna ytor måste sprejas med vatten eller skyddas med plastfilm som förhindrar alltför stor avdunstning av fukt. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Efterbehandlingen ska pågå i minst två dagar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

90 kg/m2 med 50 mm skikttjocklek

Vattenbehov 3 mm 2,5–3,0 l/25 kg (finns i säckar på 25 kg och 1000 kg), 10 mm 92–112 ml/kg (finns i säckar på 1000 kg)
Färdig massa 12–13 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm eller 10 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1 h
Hållfasthetsklass C 35/45
Hållfasthetsutvckling

1 dag ca 10 MPa, 7 dagar ca 40 MPa, 28 dagar ca 50 MPa

Brandbeständighet A1
Belastningsklasser XF 4, XC 4, XS 2, XD 3 (50 år) XF 3, XC 4, XS 2, XD 3 (100 år)
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.