Gjutbetong TJB Vinter

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Gjutbetong Vinter är en specialbetong som expanderar innan den binder. Den gör gjutningsarbete möjligt vid så låga temperaturer som -15oC. 

  • Hållfasthetsklass C 40/50 (28 dagar vid -5°C, +28 dagar vid +2°C)
  • Inga klorider
  • God arbetbarhet
  • Utmärkta gjutegenskaper
  • Liten krympning vid torkning

Användningsområden

  • Fogning av prefabricerade element
  • Fogning av kommunaltekniska anslutningar
  • Fogning
  • Ankarinfästning
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530141 Gjutbetong TJB Vinter 53014 25 kg
6416841330147 Gjutbetong TJB Vinter 33014 1000 kg
Underlaget

Underlaget måste också vara oskadat, rent och tillräckligt fuktigt för att mörkna. Snö och is måste smältas bort från underlaget. Ta också bort eventuellt skikt av cementpasta. Bäst vidhäftning uppnås med ett strävt underlag. Formen måste vara tät, eftersom Fescon Gjutbetong Vinter är mycket smidig och flyter lätt när den är arbetbar. När du använder galvaniserat stål måste du vara helt säker på att ytbeläggningen är passiverad.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i tre till fem minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två till tre minuter. Låt massan vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Om du inte kan använda betongen omedelbart efter blandning rekommenderar vi att du blandar igen före gjutning. Den färdiga betongen är arbetbar i ca en halvtimme. Om flera påsar blandas samtidigt, kan värmen från hydratiseringsreaktionen förkorta bearbetningstiden. Vi rekommenderar att man blanda en eller två påsar åt gången.

Arbetsinstruktioner

Man bör gjuta så snabbt som möjligt efter blandningen. Vibrera betongen vid behov. Rekommenderad skikttjocklek är 15–100 mm. Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murningsarbeten.

Härdning

Den färska gjutningen måste skyddas från snö och regn. Gjutningen skyddas med ett plasthölje eller betonghärdare. Efterbehandlingen bör fortsätta i cirka 7 dagar. Hållfasthetsutvecklingen fortsätter utan ytterligare uppvärmning när temperaturen är över -15 °C.

Observera 

Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9–1.3, under andra tider som beställningsprodukt.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Vattenbehov 3,5–4,0 l/25 kg torr produkt
Färdig massa 11–12 l/25 kg torr produkt
Sammansättning portlandcement, natursand (max. kornstorlek 3,0 mm), tillsatser som får den färska massan att expandera, ger bättre arbetbarhet och säkerställer hållfasthetsutveckling vid minusgrader.
Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 8 månader på en torr plats

Användningstemperatur

-15°C...+5°C

Brukstid ca 0,5 h
Smidighet ca 1 sVB
Blandningsförhållande ca 3 h
Hållfasthetsklass C 40/50
Hållfasthetsutvckling

hållfasthetsutveckling med en vattenmängd på 3,8 l/25 kg torrt material (prisma styrka)

Ändring i densitet < +5 %
Brandbeständighet A1
Belastningsklasser XC 4, XD 3, XS 3,XF 1, XA 1