Vintervertikalfogbetong TPSB K40

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Vertikalfogbetong är en CE-märkt, industriellt tillverkad, färdig att använda torr betong som uppfyller kraven på kvalitet och hållfasthet. Uppfyller betongstandarden SFS EN 206-1 med hållfasthetsklass C 30/37 och en maximal kornstorlek på 4 mm. Produkten används för fogning av vertikalt och horisontellt betongelement. Produkten används för vertikal och horisontell fogning av betongelement under vinterförhållanden vid temperaturer på -15°C...+5°C.

Den optimerade sammansättningen av vertikalfogbetongen gör att man får täta fogar som inte behöver vibreras separat. Tack vare sina goda vidhäftningsegenskaper rinner inte produkten och möjliggör bearbetning av betongfogar på insidan till önskad kvalitetsnivå. Vertikalfogbetong har utvecklats för att ge en tätare fogstruktur än traditionell gjuten vertikalfog.

Vertikalfogbetong i sommarkvalitet används i temperaturområdet +5°C till +25°C.

 • Produkt tillverkad i Finland och certifierad med FI-märket under överinseende av Kiwa Inspecta
 • Hållfasthetsklass C 30/37
 • Uppfyller kraven enligt SFS EN 206-1
 • För fogar upp till 150 mm breda
 • Färdig massa ca 500 l/1000 kg

Användningsområden

 • Vertikal och horisontell gjutning av betongelement
 • Som underlag för betongelement
 • Fyllningar av hål, fyllningar av sprickor och annan efterbehandling
 • För skarvar över 15 mm breda
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841330949 Vintervertikalfogbetong TPSB K40 33094 1000 kg

Underlaget

 • Temperaturen i underbyggnaden bör vara -15°C…+5°C
 • Underlaget måste vara rent, fast, dammfritt och absorberande.
 • Betongelement som ska fogas måste vara fria från löst vatten, snö och is.
 • Stora temperaturskillnader kan leda till att vatten kondenserar på betongelementets yta. Man kan förhindra kondens genom att värma upp den omgivande konstruktionen. Detta är särskilt viktigt vid kalla och fuktiga förhållanden.
 • Vid behov måste det svaga cementlimskiktet avlägsnas. Bästa fäste fås på ett grovt underlag.
 • Fogen måste vara tillräckligt bred (minst 15 mm) för att gjutmassan ska kunna fylla fogen helt.
Primer
 • Vid behov fuktas betongunderlaget till en matt konsistens innan produkten appliceras, inget löst eller fruset vatten får förekomma.
 • Flytande primers används inte med produkten.

Tillblandning

 • Arbetet bör inte utföras under kraftig vind, solsken eller regn.
 • Vid arbete bör temperaturen ligga på -15°C...+5°C. Vind och frost måste tas med i beräkningen.
 • Produkten blandas till en slät pasta med en rörmix eller brukblandare. Vid användning av brukblandaren är blandtiden 1 till 3 minuter. Vattenmängden i produkten är rätt när betongen inte rinner vertikalfogen.
 • Vattenmängden måste motsvara anvisningarna på produktkortet. Om man inte följer anvisningarna om vattenmängden minskar produktens hållfasthetsvärden, risken för separation ökar, hållfasthetsutvecklingen påverkas och bearbetbarheten försämras.
 • Arbetstiden är ca 1 timme från blandning.
 • Efter blandning pumpas massan in i fogen och jämnas till med en stålspackel. Elementfogen vibreras inte.
 • Fogen, som är öppen på båda sidor, formas genom att ena sidan av fogen formas med en stoppbräda. Brädan tas bort när den vertikala betongen har hårdnat något. Slutligen jämnas fogytan på brädans sida ut med en stålspackel.
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart.

Härdning

 • Elementens fogar hålls fuktiga i 2 till 3 dagar efter gjutningen.

Beläggning

 • Elementets fogar beläggs på ett sätt som är lämpligt för den avsedda användningen. Produkten kan också lämnas utan beläggning eller utan bestrykning.
 • Risken för sprickbildning på grund av krympning av betongelement kan minskas genom att använda Fescons tätskiktssystem i fogar i anslutning till torra innerutrymmen. Behandla de invändiga betongfogarna med primer. Applicera primer över fogen och lägg tätskiktstejpen över den våta primern. Applicera ytterligare ett lager med primer över tejpen när det föregående lagret har torkat. Utför sedan avjämningsarbetet på normalt sätt.

Observera 

 • Vinterprodukter tillgängliga 15.9. –1.3., övriga tider beställs på begäran.
 • Fogbredder på mer än 150 mm bedöms på platsspecifik basis tillsammans med entreprenören för vertikal fogning.
 • När temperaturen sjunker till < -15°C måste betongfogen skyddas i sju dagar så att den inte fryser.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca. 2,0 kg/m²/mm

Vattenbehov 3,2 - 3,7 l/25 kg (130–175 mm bred, EN 1015-3)
Färdig massa ca. 500 l / 1000 kg
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

4 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 8 månader vid förvaring på en torr plats

Täthet

ca. 2100 kg / m3

Skikttjocklek

fogbredd min. 15 mm

Fiber ej fiberförstärkt
Tillsatsämnen

tillsatser för att förbättra väderbeständighet, pumpbarhet, bearbetning

Användningstemperatur

-15°C...+5°C

Brukstid ca. 1 h
Hållfasthetsklass C 30/37
Brandbeständighet A1
Belastningsklasser XC4, XF1, XS1, XD2, XA1 (50 v), XC3, XF1, XS1, XD2, XA1 (100 v)
Kloridhalt < 0,05 %
Lufthalt 5 – 9 %
Köldtålighet frostsäker
Vattentålighet

vattentät

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.