Gjutbetong SR JB 1000/3

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Gjutbetong SR JB 1000/3 är en mycket höghållfast, salt- och frostbeständig specialbetong med ett sulfatbeständigt cementbindemedel. Tack vare den lilla expansionen före bindningen fyller den gjututrymmet väl. Tillämpas vid krävande precisionsgjutning, begränsad och svår återfyllning och återfyllningsgjutning, installation och sammanfogning av prefabricerade betongelement samt vid gjutning av ankare. Betongstandarden är SFS EN 206-1, hållfasthetsklass C 60/75 och produktens maximala kornstorlek är 4,0 mm. 

 • Självtätande
 • För skikttjocklekar 30–100 mm
 • Mycket effektivt skydd mot korrosion av stål
 • Utmärkta gjutegenskaper (smidig, följsam)
 • God vidhäftningsförmåga
 • Liten krympning vid torkning
 • Frostbeständig
 • Pumpbar

Minsta leveransparti 3 stora säckar.

Användningsområden

 • Gjutning av ankare
 • Maskinunderlag
 • Gjutning av pelare
 • Eftergjutning och fogning av element
 • Formsprutning
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841332080 Gjutbetong SR JB 1000/3 1000 kg 33208 1000 kg
Underlag
 • Temperaturen i underbyggnaden bör vara mellan +5°C...+25°C.
 • Produkten gjuts på betongunderlag
 • Underlaget måste vara rent, fast, dammfritt och absorberande
 • Lösa lager, cementlim och andra föroreningar har avlägsnats mekaniskt för att säkerställa vidhäftningsförmågan mellan produkten och underlaget. Bästa fäste fås på ett grovt underlag
Primer
 • Betongunderlaget fuktas med vatten till en matt yta. Det får inte finnas rinnande vatten. Vi rekommenderar att du börjar väta underlaget dagen före installationen så att vattnet hinner tränga tillräckligt djupt in i underlaget.
 • Betongunderlaget måste vara tillräckligt fuktigt för att förhindra att vattnet i produkten absorberas in i underlaget för snabbt.
 • Man får inte använda separata vätskor för vidhäftningsprimer.
Blandning och applicering
 • Arbetsområdet måste skyddas mot stark vind, sol och regn.
 • Under gjutning och härdning ska luftens och underlaget temperatur vara mellan +5°C...+25°C.
 • Produkten blandas till en slät pasta med en rörmix eller brukblandare. Vid användning av brukblandaren är blandtiden 1 till 3 minuter. Vid blandning med en murbruksblandare eller betongblandare är blandningstiden ca 5 minuter.
 • Vattenmängden måste motsvara anvisningarna på produktkortet. Om man inte följer anvisningarna om vattenmängden minskar produktens hållfasthetsvärden, risken för separation ökar, hållfasthetsutvecklingen påverkas och bearbetbarheten försämras.
 • Arbetstiden är ca 1 timme från blandning.
 • Produkten kan appliceras med pump eller för hand på underlaget. Gjutningen bör utföras så snabbt som möjligt efter att massan har blandats, så att den nyblandade massans expansion kan utnyttjas till fullo. Massan är smidig och ingen tätning krävs. Gjutningen kan vid behov kompletteras med stampning eller mycket lätt vibration. Vid gjutning av tjocka skikt (över 100 mm) är det lämpligt att gjuta i flera skikt. Varje skikt måste härda i minst 24 timmar före nästa pågjutning.
 • Gjutformen måste vara tät eftersom gjutbetong är mycket smidig och följsam. Normala gjutningar kan utföras från en sida. Bygg formen på denna sida högre och bredare så att gjutbetongen kan fylla gjututrymmet med sin egen vikt.
 • Verktygen tvättas med vatten omedelbart efter avslutat arbete.
Efterbehandling
 • Under härdningen måste man se till att den installerade produkten är tillräckligt fuktad så att härdningsreaktionen fungerar korrekt och den önskade hållfastheten uppnås.
 • Ytan på den installerade produkten hålls fuktig i 7 dygn. Beroende på förhållandena och platsen kan vätning ske med vattenspray, plastfilm eller Fesco-efterbehandling.
 • Särskilt på våren bör efterbehandlingen påbörjas omedelbart och utföras noggrant, eftersom den relativa luftfuktigheten ofta är lägre än 40 % RH. Den låga relativa luftfuktigheten i kombination med solljus och vind torkar ut ytan mycket snabbt.
Övriga punkter att notera
 • Vid gjutning av ankare måste borrhålet vara 40 mm större än den del som ska fästas

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 2,0 kg/m²/mm

Vattenbehov 2,3 – 2,4 l / 25 kg
Färdig massa ca. 500 l / 1000 kg
Konsisten pulver
Bindemedel sulfatresistent cement
Färg grå
Maximal kornstorlek

4 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Täthet

ca. 2100 kg / m3

Skikttjocklek

30 – 100 mm 

Fiber ej fiberförstärkt
Tillsatsämnen

tillsatser för att förbättra väderbeständighet, pumpbarhet, bearbetning

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid ca 1 timme
Kan beträdas ca 8 timme
Hållfasthetsklass C60/75 (R4, EN 1504-3)
Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa (R4, EN 1504-3)

Brandbeständighet A1
Belastningsklasser XC4, XS3, XD3, XA3, XF4 (50 v), XC4, XS3, XD3, XA3, (100 år)
Köldtålighet frostbeständig, för inomhus- och utomhusbruk