Korrobetong SR C35/45

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Korrobetong SR C35/45 är en salt- och frostbeständig hållfast specialbetong, med ett sulfatbeständigt cementbindemedel. Lämpliga användningsområden är för ytor av tät betong som är motståndskraftiga mot nötning och korrosion. Användningsområdena omfattar gjutning, reparation och förstärkning av betongkonstruktioner som balkonggolv, hamnkonstruktioner, parkeringsplatser eller industribyggnader. Betongstandarden är SFS EN 206-1, hållfasthetsklass C35/45 och produktens maximala kornstorlek är 4,0 mm. 

 • Tryck- och hållfasthet i klass R4 enligt EN 1504-3
 • Hållfasthetsklass C 35/45
 • För skikttjocklekar på 30–100 mm (max. max. 150 mm)
 • Pumpbar med en tillräckligt kraftfull murbrukspump

Minsta leveransparti 3 stora säckar.

 

Användningsområden

 • Gjutning, reparation och förstärkning av betongkonstruktioner
 • Balkonggolv
 • Hamnkonstruktioner
 • Parkeringsgarage
 • Industriell byggverksamhet
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841332042 Korrobetong SR C35/45 1000 kg 33204 1000 kg
Underlag
 • Temperaturen i underbyggnaden bör vara mellan +5°C...+25°C
 • Produkten gjuts på ett underlag av betong eller tillverkas som en flytande konstruktion
 • Underlaget måste vara rent, fast, dammfritt och absorberande
 • Lösa lager, cementlim och andra föroreningar har avlägsnats mekaniskt för att säkerställa vidhäftningsförmågan mellan produkten och underlaget. Bästa fäste fås på ett grovt underlag
 • För utomhusbruk rekommenderas att rengöra substratet med vatten med hjälp av en högtryckstvätt, vilket också ger den nödvändiga fukten.
 • Järnstängerna rengörs från löst rost.
 • Montera ny armering om det behövs.
 • Gjuten betong implementeras som en förstärkt struktur när den gjuts mot marken eller som en flytande och förstärkt struktur när underlaget är svag betong (substratets draghållfasthet <0,5 MPa) eller isolering. Den flytande golvkonstruktionen måste separeras från de omgivande konstruktionerna, till exempel med en kantlist
Primer
 • Betongunderlaget fuktas med vatten till en matt yta. Det får inte finnas rinnande vatten. Vi rekommenderar att du börjar väta underlaget dagen före installationen så att vattnet hinner tränga tillräckligt djupt in i underlaget. På renoveringsplatser med mycket torra och fuktabsorberande underlagskonstruktioner rekommenderas att man fuktar flera gånger.
 • Betongunderlaget måste vara tillräckligt fuktigt för att förhindra att vattnet i produkten absorberas in i underlaget för snabbt.
 • Man får inte använda separata vätskor för vidhäftningsprimer.
Blandning och applicering
 • Arbetsområdet måste skyddas mot stark vind, sol och regn.
 • Under gjutning och härdning av produkten bör luft- och underlagstemperaturen vara mellan +5°C...+25°C.
 • Produkten blandas till en slät pasta med en rörmix eller brukblandare. Vid användning av brukblandaren är blandtiden 1 till 3 minuter. Vid blandning med en murbruksblandare eller betongblandare är blandningstiden ca 5 minuter.
 • Vattenmängden måste motsvara anvisningarna på produktkortet. Om man inte följer anvisningarna om vattenmängden minskar produktens hållfasthetsvärden, risken för separation ökar, hållfasthetsutvecklingen påverkas och bearbetbarheten försämras.
 • Arbetstiden är ca 1 timme från blandning.
 • Produkten kan appliceras med pump eller för hand på underlaget. Produkten tätas och rätas ut med rätskiva. Vid behov slipas den bearbetade ytan till den kvalitetsnivå som krävs för användningen, t.ex. med ett slipverktyg av polyuretan och/eller en stålspackel. Slipning av ytan utförs när produkten har stelnat något.
 • För stora ytor rekommenderas en skikttjocklek på 30–100 mm. Tjockare skikt läggs på i flera lager och det undre lagret får torka i 24 timmar innan nästa lager läggs på. Vid lagning av hål kan djupet på de enskilda hålen vara upp till 150 mm.
 • Verktygen tvättas med vatten omedelbart efter avslutat arbete.

 

Efterbehandling
 • Under härdningen måste man se till att den installerade produkten är tillräckligt fuktad så att härdningsreaktionen fungerar korrekt och den önskade hållfastheten uppnås. Detta förhindrar också att sprickor uppstår och att ytan lossnar från underlaget.
 • Ytan på den installerade produkten hålls fuktig i 7 dygn. Beroende på förhållandena och platsen kan vätning ske med vattenspray, plastfilm eller Fesco-efterbehandling.
 • Särskilt på våren bör efterbehandlingen påbörjas omedelbart och utföras noggrant, eftersom den relativa luftfuktigheten ofta är lägre än 40 % RH. Den låga relativa luftfuktigheten i kombination med solljus och vind torkar ut ytan mycket snabbt.
Beläggning
 • Produkten kan beläggas eller lämnas obelagd.
 • Produktens hållfasthet och andra tekniska egenskaper är tillräckliga för underlag till nästan alla beläggningsmaterial. Det måste dock säkerställas att produktens tekniska egenskaper uppfyller beläggningstillverkarens krav för underlaget.

Övriga punkter att notera

 • För golvkonstruktioner där produkten gjuts betongunderlag, skikttjocklek 30–100 mm
 • Kan användas på flytande, förstärkta (t.ex. # 150/5 mm) golv. I detta fall är skikttjockleken 50–100 mm.
 • Vid gjutning av ytor större än 15 m² ökar risken för sprickbildning, varför ett tillräckligt antal krympningsfogar bör utformas i golvkonstruktionen i enlighet med BY45/BLY 7 Betongbjälklag 2014.
 • Vid gjutning av stora golvytor som fästs vid underlaget bör draghållfastheten hos underlagsbetongen vara> 1,5 MPa. Vid dimensioneringen av ytplattan är vidhäftningsförmågan på underlaget en central faktor som förhindrar att ytplattan på grund av krympning lossnar från underlaget.
 • Den torkade produkten kan endast avlägsnas mekaniskt.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 2,0 kg/m²/mm

Vattenbehov 2,5 – 3,0 l / 25 kg
Färdig massa ca 500 l / 1000 kg
Konsisten pulver
Bindemedel sulfatresistent cement
Färg grå
Maximal kornstorlek

4 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Täthet

ca 2100 kg/m3

Skikttjocklek

30–100 mm (flytande och förstärkt min. 50 mm, skiktning max. 150 mm)

Fiber ej fiberförstärkt
Tillsatsämnen

tillsatser för att förbättra väderbeständighet, pumpbarhet, bearbetning

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid ca 1 timmar
Kan beträdas ca 8 timmar
Hållfasthetsklass C35/45 (R4, EN 1504-3)
Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa (R4, EN 1504-3)

Brandbeständighet A1
Belastningsklasser XC4, XS3, XD3, XA2, XF4 (50 V), XC4, XS3, XD3, XA2, XF3 (100 år)
Lufthalt 5 – 9 %
Köldtålighet frostbeständig, för inomhus- och utomhusbruk
Vattentålighet

vattentät