Tiivislaasti Heavy M100/600

Kysy lisätietoa

Tuotekuvaus

Fescon Tiivislaasti M100/600 Heavy on ankarille ja erittäin ankarille olosuhteille altistuvien julkisivumuurausten sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muurauksiin. Käyttö erityisesti merenrantakohteissa, kun rakenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä suola-, tuuli- ja säärasitusta vastaan. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. 

 • Erittäin ankarille olosuhteille altistuvat muuratut julkisivut
 • Erittäin pieni vedenimukyky
 • Vähentää kuorimuurin vedenläpäisyä
 • Puristuslujuus M5
 • Säänkestävä
 • Hyvät työstettävyysominaisuudet
 • Saatavana 20 vakioväriä. Värilliset tuotteet ovat tilaustuotteita, kts. toimitusehdot
 • Erikoisvärit sävytettävissä projektikohtaisesti

Käyttökohteet

 • Merenrantakohteissa, kun rakenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä tuuli- ja säärasitusta vastaan
 • Tiilimuurausten jälkisaumaukseen
 • Muurattujen saumojen korjauksiin
Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
GTIN-koodi Tuotenimi Tuotenumero Pakkauskoko
6416841344601 TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 1000 KG 34460 1000 kg
6416841345011 TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALK. 1000 KG 34501 1000 kg
6416841345028 TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG 34502 1000 kg
6416841345035 TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA 1000 KG 34503 1000 kg
6416841345042 TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG 34504 1000 kg
6416841345059 TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG 34505 1000 kg
6416841345066 TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA 1000 KG 34506 1000 kg
6416841345073 TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG 34507 1000 kg
6416841345080 TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA 1000 KG 34508 1000 kg
6416841345097 TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG 34509 1000 kg
6416841345189 TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG 34518 1000 kg
6416841345202 TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN 1000 KG 34520 1000 kg
6416841345165 TIIVISLAASTI HEAVY 72 ALLI 1000 KG 34516 1000 kg
6416841345141 TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI 1000 KG 34514 1000 kg
6416841344649 TIIVISLAASTI HEAVY 74 HAUKKA 1000 KG 34464 1000 kg
6416841345110 TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU 1000 KG 34511 1000 kg
6416841345127 TIIVISLAASTI HEAVY 77 NAAKKA 1000 KG 34512 1000 kg
6416841345103 TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA 1000 KG 34510 1000 kg
6416841345240 TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI 1000 KG 34524 1000 kg
6416841345219 TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI 1000 KG 34521 1000 kg
6416841344410 TIIVISLAASTI HEAVY 82 METSO 1000 KG 34441 1000 kg
6416841345226 TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO 1000 KG 34522 1000 kg
6416841345196 TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI 1000 KG 34519 1000 kg
6416841345233 TIIVISLAASTI HEAVY 86 PYY1000 KG 34523 1000 kg
Alusta
 • Muurattavan tiilen tai rakenteen lämpötila on > 0°C
 • Tiili
 • Tiililetkat ovat suojattuna sateelta. Tiilet eivät saa olla märkiä, lumisia eivätkä jäisiä
Pohjustus
 • Muurattavia rakenteita ei pohjusteta
Tuotteen sekoitus ja levitys
 • Työn aikana tulisi välttää voimakasta tuulta, auringonpaistetta ja sadetta.
 • Työskentelyn aikana lämpötilan tulee olla +5°C...+25°C.
 • Säkillinen (25kg) kuivajauhetta sekoitetaan 3,7 – 4,2 litraan puhdasta vettä. 
 • Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Laastin vesimäärä on oikea silloin, kun laasti on koossapysyvää ja vesi ei erotu laastin pintaan.
 • Vesimäärän tulee olla tuotekortin ohjeiden mukainen. Ohjevesimäärästä poikkeaminen heikentää muurauslaastin lujuusarvoja, lisää erottumisriskiä ja vaikuttaa lujuuden kehitykseen sekä heikentää työstettävyyttä. 
 • Tuote sekoitetaan tasaiseksi massaksi laastivispilän, betonimyllyn, taso- tai putkisekoittajan avulla. Sekoitusaika maksimissaan n. 10 minuuttia.
 • Hyvin kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa tartuntaa voidaan parantaa kostuttamalla muurattavat saumat tai tiilet mattakosteaksi. Irtonaista vettä ei saa esiintyä.  
 • Saumauksen aikana laastin vesimäärä on pidettävä samana, koska vesimäärävaihtelut näkyvät sauman värieroina.
 • Saumaustekniikka vaikuttaa sauman tiiveyteen. Saumaustyö viimeistellään tiivistämällä saumaraudalla ja poistamalla tiilen reunoihin tarttunut laasti harjaamalla muurausharjalla vinottain saumojen yli.
 • Liikuntasaumat toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti
 • Valmiin muurauslaastin työaika on n. 3 tuntia. 
 • Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä.
 • Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti.
 • Jälkihoitona muuraussaumat pidetään kosteana n. 3 vuorokautta muurauksen jälkeen olosuhteista ja kohteesta riippuen vesisumutuksella.
Jälkisaumaus aiemmin muurattuun saumaan
 • Saatavana 20 vakioväriä, erikoisvärit tilauksesta. 
 • Jälkisaumauksesta tulee laatia erillinen suunnitelma ja työ toteutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan.
 • Jälkisaumauksessa vanhaa muuraussaumaa poistetaan vähintään 20 mm:n syvyydeltä. Sauman poistossa on varmistuttava muurauksen kantokyvyn riittävyydestä.
 • Sauma puhdistetaan pölyttömäksi ja kostutetaan mattakosteaksi.
 • Jälkisaumaustyössä kuiva-aines lisätään ohjevesimäärään, annetaan tekeytyä n. 10 min., jonka jälkeen uusintasekoituksessa muurauslaastia lisätään niin, että laastista tulee ns. maakosteaa. Tällä sekoitustavalla varmistetaan laastin ilmapitoisuus. 
 • Jälkisaumauksessa tehdään ensin pystysaumat ja sen jälkeen vaakasaumat, yli 20 mm:n jälkisaumat tehdään kahdessa vaiheessa. Työssä tulee varmistaa laastin hyvä tartunta tiileen ja sauman tiiveys.
 • Maakostean jälkisaumalaastin työaika on n. 1 – 2 h.
 • Jälkihoitona muuraussaumat pidetään kosteana n. 3 vuorokautta valun jälkeen olosuhteista ja kohteesta riippuen vesisumutuksella
 • Pienen vedenimukyvyn omaavat alustat tai muurauskappaleet jälkisaumataan Korjauslaasti KL 1,2:lla tai Julkisivupinnoite JSP 1,5:lla.
Muuta huomioitavaa
 • Muuraustyössä noudatetaan suunnittelijoiden ohjeita ja viranomaismääräyksiä.
 • Muurauslaasteissa saattaa esiintyä pieniä sävyeroja pien- ja suursäkkien sekä kesä- ja talvilaatujen välillä, joten muurauslaastin laatua ei tule vaihtaa keskellä seinää.
 • Täyttää kansallisen standardin SFS 7001 liitteen 4 vaatimukset

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Vedentarve 3,7 - 4,2 l / 25 kg
Olomuoto jauhe
Sideaine sementti
Väri 20 vakioväriä, erikoisvärit tilauksesta
Maksimiraekoko

2,0 mm

Pakkauskoko 1000 Kg
Varastointi

varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi

Käyttölämpötila

+5°C…+25°C 

Työstettävyysaika 3 h
Puristuslujuus

M 5

Tartuntalujuus

≥0,16  N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a

Palokäyttäytyminen A1
Lämmönjohtavuus 0,77 [w/(m•K)], P=50%
Kloridipitoisuus < 0,1 % (EN 998-2:2016)
Pakkasenkestävyys kyllä
Vedenimukerroin

0,01 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.

Helsingin ATT Bysa & Sandis

 • Julkisivumuuraus
 • Uudiskohde

Tiivislaasti M100/600 Talvi

 • Ankarille olosuhteille altistuvien kohteiden muurauslaasti talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C…+5°C
 • Voimakkaan viistosaderasituksen alaisiin kohteisiin
 • Suurin raekoko 2,0 mm
 • Puristuslujuus M 5

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme