Julkaistu: 13.05.2020

Fescon ei sammaloidu - panostamme tuotekehitykseen täysillä

Pitkäjänteinen kehitystyö ja vankka kokemus antavat liputuksen aihetta Fesconin kotimaisille tuotteille.

Pitkäjänteinen kehitystyö ja vankka kokemus antavat liputuksen aihetta Fesconin kotimaisille tuotteille.

Testaaminen laboratoriossa Fescon laboratorio tuotetestausta.

Fesconilla panostetaan jatkuvaan tuotekehitykseen. Olemassa olevia tuotteita testataan sekä uusia rakentamista helpottavia ja edistäviä tuotteita kehitetään markkinoille. Hausjärvellä sijaitsevan tehtaan yhteydessä on tuotekehityksen ja testauksen käytössä oma laboratorio. Laboratoriossa työskentelee kymmenen henkilöä ja kolme heistä työskentelee tuotekehityksen parissa. Tuotekehitykseen panostetaan suuresti, koska sillä taataan, että Fescon pystyy vastaamaan käyttäjien sekä rakennusalan muuttuviin tarpeisiin, kilpailuun sekä jatkamaan kasvuaan. Näin mahdollistetaan myös uusien työpaikkojen luominen sekä tuotannon pysyminen kotimaassa.

Fesconin tuotekehityksellä on pitkä historia

Fescon Oy perustettiin vuonna 1984 Siilinjärvellä Lujabetonin tuotekehitystoimintaa varten. Fesconin toiminta on alunperin alkanut nimenomaan betonin lisäaineiden tutkimisesta ja sen jälkeen on tullut toimintaan mukaan ensin laastien valmistus ja myöhemmin yrityskauppojen myötä osaamista on laajennettu sisäpuolen tuotteiden ja hiekkatuotteiden maailmaan. Tuotekehitystyö on tarkkuutta vaativaa työtä.  Lisäksi siinä tarvitaan näkemystä kehittää olemassa olevia tuotteita ja luovuutta yhdistellä raaka-aineita toimivaksi tuotteeksi.  Vuosien tuotekehitysosaaminen tuo vankan kokemuksen kautta luotettavuutta tuotteiden käyttäjille.

Uusi tuote käy läpi tarkan seulan

Uusi tuote käy läpi monta erilaista testausvaihetta ennen markkinoille laskua. Tuotteen ominaisuudet testataan ensin laboratorio-olosuhteissa. Jos tuote läpäisee vaadittavat määritykset sitä lähdetään testaamaan pienessä mittakaavassa oikeissa käyttöolosuhteissa. Testauksia tekee Fesconin oma rakennusalan ammattilaisista koostuva henkilökunta. Viimeisin testivaihe tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Työmaalla on mukana henkilökuntaamme, opastamassa tuotteen käytössä. Tuote voi vaatia useammankin testikierroksen ennen kuin palaset loksahtavat kohdilleen ja uusi tuote on valmis markkinoille. Onnistumiset luovat pohjan ja innostuksen jatkuvalle kehitykselle. Lisäksi teemme yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimus- sekä suunnittelutoimistojen kanssa.

Lujuusmittaus Puristuslujuuden mittaus betonille.

Kuuntelemme asiakkaitamme tarkalla korvalla

Tuotekehityksessä huomioidaan tuotteen ominaisuuksien lisäksi myös ympäristön vaikutukset tuotteen valmistuksessa ja käytössä. Pyrimme kaikessa toiminnassamme mahdollisimman pieneen ympäristökuormitukseen ja vastuulliseen rakentamiseen. Käytämme mm. hiekan kuivatuksessa puhtaimpia mahdollisia energiamuotoja kuten puupellettiä ja kaasua. Olemme vähentäneet energiankulutusta 30 % per tuotettu tonni ja vähentäneet hiilidioksidipäästöjä 27 % vuosina 2007 – 2019. Tavoitteenamme on pienentää hiilidioksidipäästöjä jatkossakin, joten Raahen tehdasyksikkömme siirtyy kesäkuussa täysin kaasun käyttöön. Panostamme vahvasti ympäristöasioihin ja siitä merkkinä on ISO 14001 – ympäristösertifikaatti.

Luomme asiakkaillemme menestyksen avaimia

Yhtenä tuotekehityksen menestystarinana toimii uusimpiin tuotteisiimme kuuluva erittäin nopeasti kuivuva ja sisätiloihin soveltuva pumpattava lattiatasoite LB7. Tuotteen kehityksen aloituksena oli asiakkailtamme kuultu toive saada nopeutettua lattiavalujen kuivumisaikaa. Syntyi Lattiabetoni LB7, jonka kuivumisaika on nimensä mukaisesti 7 päivää. Verrattuna valmisbetoniin se nopeuttaa työmaan etenemistä kokonaisaikataulua ajatellen kuukausia. Asiakas saa merkittävää kustannushyötyä.  

Tuotekehityksemme ei rajoitu pelkästään tuotteisiin vaan viemme asiaa eteenpäin myös työmaakalustoihin. Tästä hyvänä esimerkkinä on märkälaastijärjestelmä mikä kehitettiin vastaamaan nykyaikaisia menetelmiä. Märkälaasti on vanha tuote ja sitä käytetään historiallisten kohteiden peruskorjauksessa. Kehitystyön kautta muokkasimme märkälaastista nykyaikaisen version ja kehitimme sen käyttöön sopivan sekoittimen, mikä hoitaa laastin kypsytyksen käyttövalmiiksi. Tämä uusi työtapa puolittaa fyysisen työmiesmäärän mikä aikaisemmin tarvittiin laastin valmistuksessa. Tuotekehityksemme kautta loimme uuden tuotteen ja siihen sopivan työmaakaluston.

Tuotekehitystä tehdään Fesconin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Hiekkapuolen tuotteiden kehityksessä on uusimpana voimalaitoksille suunnattu granulin käyttö polttoprosessissa. Granulin käytöllä voimalaitoksissa saadaan aikaan kustannussäästöä ja tehokkuutta, koska granulin polttolämpötila on korkeampi kuin tavallisesti käytetyn petihiekan. Granulin käyttöön voimalaitosten polttoprosessissa on haettu menetelmäpatenttia.


Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Kolmevuotisella Onhan siinä Avainlippu -kampanjalla Suomalaisen Työn Liitto haluaa nostaa Avainlipun sille kuuluvaan arvoon. Kampanjan tehtävänä on lisätä Avainlippu-alkuperämerkin tunnettuutta ja vaikutusta ostopäätöksiin.

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme