Menestyksekästä liiketoimintaa ja hyvää johtamista - Fescon yksi vuoden 2020 kasvajista

Julkaistu: 30.11.2020
Fescon kasvuyritys 2020


Kasvaja-sertifikaatti myönnetään vain pienelle osalle suomalaisyrityksiä

Kasvaja-sertifikaatti on paitsi osoitus huomattavasta liikevaihdon kasvusta kolmena vuotena peräkkäin, myös merkki hyvästä johtamisesta ja kyvystä luoda menestyksekästä liiketoimintaa. Merkittävä liikevaihdon kasvu viittaa siihen, että yrityksen liikevaihdon vuotuinen kasvu on ylittänyt alan keskimääräiset kasvulukemat vähintään 10 prosentilla.

Anna määrä

yksikköä
Lisää