Julkaistu: 21.09.2021

Fesconilla ympäristötyötä tehdään pitkäjänteisesti

Ympäristöasiat huomioidaan jo tuotekehityksessä
Fescon hiilidioksidipäästöjen pienentäminen


Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, ympäristöasiat sekä vastuullisuus toiminnassa ovat nousseet nykypäivän puheenaiheiksi. Organisaatioihin kohdistuu julkista painostusta sekä lainsäädännöllisiä vaatimuksia edistää aktiivisesti kestävää kehitystä. Fesconille nämä asiat ovat tuttuja, sillä ympäristöasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota jo vuodesta 2006, jolloin Fescon sai ISO 14001:2015 ympäristöhallintajärjestelmän -sertifikaatin

ISO 14001 -sertifikaatti noudattaa ympäristönäkökohtia ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Ympäristöstandardi tukee kestävää kehitystä sekä ekologisten että taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta. Standardeissa otetaan huomioon raaka-aineiden ja muiden resurssien käytön tehostaminen, energiankulutuksen vähentäminen, prosessien tehostuminen, jätemäärien ja jätteenkäsittelykulujen vähentäminen sekä materiaalien uusiokäyttö. 

”Vuonna 2006 aloimme systemaattisesti seurata toimintamme ympäristövaikutuksia ja kehittää niitä suotuisampaan suuntaan”, kertoo Kimmo Peltola, Fescon Oy:n toimitusjohtaja. ”Pääasiassa meidän hiilidioksidipäästöt muodostuvat sementistä sekä hiekan kuivauksessa käytettävästä propaanikaasusta. Olemme tulleet päästöissä roimasti alas vuosien saatossa”, iloitsee Peltola. 

Fescon Oy on ottanut käyttöön myös EPD -laskelmatyökalun (Environmental Product Declaration), jolla pystytään laskemaan tuotteen elinkaaren hiilijalanjälki. Ympäristöselosteen tarkoituksena on vertailla eri tuotteiden valmistuksessa syntyviä ympäristövaikutuksia. Tällä pystytään toteamaan mm. raaka-aineiden hankinnasta, käsittelystä, kuljetuksista, valmistuksesta sekä mahdollisesta rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheessa syntyneet ympäristövaikutukset. Uusi työkalu auttaa ohjaamaan yhä vahvemmin ympäristöystävällisempiin tuotteisiin jo niiden tuotekehitysvaiheessa.

”Laskelmista on hyötyä niin yritystasolla kuin myös asiakaskunnallemme, kuten rakennuttajille, suunnittelijoille sekä rakennusliikkeille. Vertailu on helpompaa ja myös koko rakennusprojektin hiilijalanjäljen laskeminen helpottuu”, summaa Peltola hyötyjä.


Ympäristöasiat huomioidaan jo tuotekehityksessä

Hiekkaan on lisättävä sementtiä, jotta tuotteen valmistus olisi mahdollista. Sementin tilalle etsitäänkin maailmanlaajuisesti korvaavia aineita. Myös Fesconilla on tehty tutkimustyötä geopolymeeribetonien kehityksessä. Näitä ratkaisuja odotellessa, Fescon on panostanut aktiivisesti tuotekehitykseen sekä tuotteen tasalaatuisuuteen.

”Reseptimme on optimoitu ja tuotteessa käytetään vain juuri tarvittava määrä sementtiä. Eli emme laita tuotteeseen lisää sementtiä ”varmuuden vuoksi” tuomaan perusteetonta vahvuutta, vaan olemme panostaneet tuotannon tasalaatuisuuteen”, kertoo Kimmo Peltola. 

Tuotekehityksessä keskitytään myös erityisesti tuotteen laatuun ja kestävyyteen. Tuotteen on kestettävä määrätty aika, jotta esimerkiksi rakennuksen pintamateriaalia ei tarvitse turhaan uusia. Kestävästi rakennettu rakennus, oikeilla tuotteilla, hillitsee ilmastonmuutosta ja suojaa ääri-ilmiöitä. Kuivatuotteissa tuotevalikoima on laaja, mikä mahdollistaa tuotekehityksen optimoimaan tuotteen sekä laadun että ympäristön kannalta. 

Huippuun hiottu tuotantoketju

Fesconin tehtaat sijaitsevat hiekkakuoppien läheisyydessä, joten kuljetusmatkat ovat lyhyet. Hiekka otetaan vastuullisesti, Suomen lainsäädännön mukaisesti, määrätyiltä alueilta ja pohjavesiä saastuttamatta. Tehtaat sijaitsevat myös maantieteellisesti ympäri Suomea, joten hiekan kuljetus asiakkaille voidaan toimittaa lähimmän tehtaan kautta ja näin vähentää kuljetuspäästöjä. 

Tehtaille tuotu hiekka kuivataan ennen tuotteen valmistusprosessia. Kuivaus- sekä muihin tuotantolaitteisiin on investoitu ja toiminto optimoitu niin, että toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja vähän energiaa vievää. 

”Meillä investoidaan tehtaille aina parasta tekniikkaa, jotta myös tätä kautta saadaan minimoitua tuotannosta syntyneet haitalliset ympäristövaikutukset”, hehkuttaa Peltola.

Peltola viittaa kommentillaan BAT:iin (Best available technology), jonka periaatteena on ehkäistä ympäristöpäästöjä tehokkaimmilla teknisillä valinnoilla.

Energian käyttöä seurataan aktiivisesti ja tiiviisti jokaisella tehtaalla. Hiekan kuivauksen energiankulutusta on saatu Hausjärven tehtaan laastituotannossa pienennettyä vuodesta 2009 25 % prosenttia. Toimintaa analysoidaan jatkuvasti ja tehdään tarvittaessa jatkotoimenpiteitä. 

Kuivatuksen jälkeen hiekka seulotaan eri fraktioihin.

”Aikoinaan tätä hukkaa syntyi paljonkin, mutta nykyisellään tutkimusten, kehittämisen ja investointien jälkeen kuivaushukka on merkittävästi vähentynyt”, kertoo Eero Majanen Fescon Oy:n hiekkapuolen liiketoimintajohtaja. 

”Myös täydellinen raaka-aineiden tuntemus on ensiarvoisen tärkeää hukan pienentämisessä. Tällöin jo hiekkakuopalla pystytään analysoimaan eri käyttäjäkunnalle soveltuvat tuotteet.”, analysoi Majanen.

”Tuotannossa syntyy myös erittäin hienojakoista pölyä, toisin sanottuna perunajauhotyyppistä hiekkaa”, selventää Majanen. ”Pölynpoistojärjestelmän avulla pöly kerätään talteen ja käytetään esimerkiksi maanrakennuksen perusparannusaineena”, jatkaa Majanen.

Fesconilla on kehitetty myös hiekkaa korvaavia tuotteita ja panostettu myös kierrätykseen. Esimerkiksi voimalaitosten käyttämälle petihiekalle on kehitetty ja patentinkin saanut kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli. Granuli on täysin suomalainen tuote ja valmistettu terästeollisuuden sivutuotteesta. 

Kuten huomata saattaa, Fescon ei ole ensikertalainen näissä asioissa, vaan työtä on tehty jo vuosikaudet ja tehdään edelleen yhteisen hyvinvoinnin hyväksi. 

”Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet, energiankulutusta on vähennetty, hävikkiä pienennetty, kierrätystä lisätty ja korvaavia tuotteita luotu. Ja joka vuosi meillä on uudet tavoitteet parantaa edelleen ympäristötoimintojamme, listaa Peltola vuosien työn tulosta. ”Kiitos kuuluu aktiiviselle ja innovatiiviselle henkilöstölle, että näihin tuloksiin on päästy”, kiittää Peltola henkilöstöään.

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme