Julkaistu: 19.04.2022

Fesconilla koetaan työniloa ja onnistumisia - Henkilöstö viihtyy

Henkilöstö viihtyy Fesconilla
Fescon henkilöstövastuu

 

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara, jonka vuoksi huolehdimme aktiivisesti henkilöstön työhyvinvoinnista. Meille henkilöstövastuu tarkoittaa ennenkaikkea hyvää työilmapiiriä sekä turvallista työympäristöä. Arvomme luovat pohjan hyville toimintatavoille, eettisten ohjeiden noudattamiseen sekä toiminnan ja työn tekemisen vastuullisuudelle. Jokaisen fesconilaisen työpanos on tärkeä, jota yrityksessämme arvostamme. Vaalimme tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta, keskinäistä luottamusta ja hyvää ilmapiiriä emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää. Fesconin yrityskulttuuri mahdollistaa oppimisen ja kehittymisen. Esihenkilöt toimivat valmentavalla otteella. Perheyrityksenä ymmärrämme ja edistämme henkilöstön työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Hyvinvoivan, osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla varmistamme kilpailukykymme tulevaisuudessa. 

 

Turvallinen työpaikka on henkilöstön etuoikeus

Haluamme olla turvallinen työpaikka kaikille työntekijöillemme. Panostamme vahvasti työturvallisuuteen yhdessä henkilöstön kanssa ja seuraamme toteutumista säännöllisesti työturvallisuustarkastuksin. Tapaturmia ehkäistään riskiarviointien avulla ja niitä seurataan säännöllisesti. Kaikki tapaturmat kirjataan, analysoidaan ja korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Kehitämme toimintaamme investoimalla parhaisiin markkinoilla oleviin laitteisiin ja työturvallisuusvälineisiin. Seuraamme aktiivisesti lainsäädäntöä ja reagoimme nopeasti tarvittaviin muutoksiin. Käytämme tuotteissamme vain turvallisia pääosin euroopasta hankittuja raaka-aineita, jotta työntekijämme ja loppukäyttäjämme voivat tuotteitamme turvallisesti käyttää. Kaikki raaka-aineemme ovat EU:n kemikaalilainsäädännön mukaisia. Varmistamme raaka-aine- ja tuotetietomme ajantasaisuuden automaattisesti päivittyvästä kemikaalirekisteriohjelmistosta. Meillä on paljon työntekijöitä, mutta ei yhtäkään ylimääräistä, joten panostamme työntekijöidemme työssäjaksamiseen ja terveyteen. Tarjoamme  henkilöstöllemme normaalia kattavamman työterveyspalvelun sekä kannustamme liikkumaan työajan ulkopuolella tukien tätä liikunta- ja kulttuurieduin sekä työkykyä ylläpitävällä harrastetoiminnalla.

 

Meillä työntekijät tulevat kuulluksi

Uskomme, että tyytyväinen, motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä haluaa kehittyä työssään ja osallistuu aktiivisesti tuotteiden ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Vuosittaisilla henkilöstökyselyillä saamme arvokasta tietoa  ja palautetta henkilöstömme hyvinvoinnista. Tulosten perusteella laadimme toimintasuunnitelman sekä mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Pitkät työsuhteet, henkinen hyvinvointi sekä työtyytyväisyyskyselyjen kokonaistulokset kertovat tyytyväisestä henkilöstöstämme. Hyvinvoivassa työyhteisössämme on tilaa tulla kuulluksi, oppia uuttaa ja jakaa kokemuksellista tietoa. Huomioimme työntekijämme myös yksilöllisesti tavoitekeskustelujen muodossa, joissa käymme läpi nykyhetken, molemmin puoliset palautteet sekä henkilökohtaiset tavoitteet. Liiketoimintamme jatkuva kasvu mahdollistaa myös toimenkuvan kehittymisen yrityksessämme.

 

Arvojemme mukainen työpaikka

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että olemme arvojemme mukainen työpaikka, jonne on mukava tulla ja jossa koetaan onnistumisen ja työn iloa. Panostamme vahvasti rekrytointiin sekä perehdyttämiseen, sillä uskomme, että avoin ja keskusteleva ilmapiiri on työyhteisömme kulmakivi. Perehdyttämisen kautta henkilö oppii tuntemaan työympäristönsä ja -tavat, työtoverinsa sekä yrityskulttuurin. Henkilöstömme on meille tärkeintä ja valtava voimavara yrityksemme tulevaisuudelle.

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme