Julkaistu: 26.10.2022

Edistyksellistä voimalaitosyhteistyötä

Fesconilla panostetaan vahvasti Suomen voimalaitosasiakkaiden palveluun sekä sitä kautta ympäristöasioihin. Nyt yrityksen patentoima voimalaitosten polttokattiloissa käytettävä GR-Granuli on valloittamassa seuraavaksi muita pohjoismaita.
Fesconilla edistyksellistä voimalaitosyhteistyötä

Fesconilla panostetaan vahvasti Suomen voimalaitosasiakkaiden palveluun sekä sitä kautta ympäristöasioihin. Nyt yrityksen patentoima voimalaitosten polttokattiloissa käytettävä GR-Granuli on valloittamassa seuraavaksi muita pohjoismaita.

Fesconin teknologiajohtaja Tapio Klasila on työskennellyt voimalaitosten tehokkuuden kehittämiseksi jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Hänen kokemuksensa, monet keksintönsä sekä sitä kautta patentit ovat auttaneet asiakkaita saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä ja sitä kautta entistä kannattavampaa liiketoimintaa.

Klasilan aloitteesta Fescon patentoi vuonna 2020 voimalaitosten käyttämän leijupetikattilan käyttömenetelmän sekä pedissä käytettävän materiaalin, joka on kvartsivapaata, terästeollisuuden sivutuotteesta syntynyttä GR-Granulia. Leijupolttoa käytetään energian tuottamiseen niin voimalaitoksissa kuin teollisuudessa ja siitä on tullut eräs tärkeimmistä menetelmistä tuottaa energiaa kiinteistä polttoaineista ympäristöystävällisesti.

– Kehittämämme GR-Granuli on terästeollisuuden masuunikuonasta valmistettu leijupetimateriaali, joka tarjoaa kestävämmän vaihtoehdon perinteiselle polttokattilassa käytettävälle hiekalle. Se hylkii epäpuhtauksia ja kuluttaa kattilaa vähemmän kuin hiekka. Kuona on itseasiassa harhaanjohtava nimi, koska tuote on erittäin puhdasta ja sopii vaikkapa perunamaan lannoitteeksi.


Palvelua avaimet käteen -periaatteella

Tapio Klasilan tehokas voimalaitostiimi palvelee laajasti voimalaitoksia ympäri Suomea. Klasilan puhelin soi yleensä silloin, kun voimalaitokset painivat kattilassa olevan hiekan sintraantumisen kanssa. Se voi pahimmillaan seisauttaa koko tuotannon ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia voimalaitosten toimintaan. Mitä säännöllisempää voimalaitoksiin liittyvä hiekan seuranta ja analysointi ovat, sitä tehokkaammin voimalaitokset toimivat.

– Polttokattiloiden toiminnassa on aina omat riskinsä ja meidän tehtävämme on analysoida, raportoida ja esittää voimalaitosten kattiloiden toimintaan korjausehdotuksia. Joskus kattilan petimateriaaliin voi tulla sinne vieraita partikkeleita ja ne voivat pahimmillaan seisauttaa toiminnan pitkäksikin aikaa. Iso osa meidän työtämme onkin ennakoida, mistä hiekassa tapahtuva muutos voi aiheutua ja mitä sille kannattaisi tehdä. Fesconin tarjoamaa palvelua ei ole aiemmin ollut tässä laajuudessaan kenelläkään muulla suomalaisella yrityksellä.

Tapio Klasila kiertää voimalaitoksia ympäri Suomea. Kohta hän saa pakata laukkunsa myös Ruotsia ja Tanskaa varten, koska Fesconin patentoima ratkaisu on ottanut tuulta alleen myös naapurimaissa.

– Isot kehitysloikat ovat vielä edessä, koska voimalaitostoiminta on alana aika perinteinen ja muutokset tapahtuvat hitaasti. Aloitamme seuraavaksi Granulin toimitukset Tanskaan ja olemme niin ikään kohta lähtövalmiina Ruotsin voimalaitosmarkkinoille.

Perinteinen toimiala voi olla hidas muuttamaan pitkään juurtuneita toimintatapojaan, ja useat voimalaitokset valitsevat edelleen perinteisen luonnonhiekan polttoonsa. Klasila haluaa kuitenkin rohkaista muutokseen ja painottaa GR-Granulin kustannustehokkuutta sekä pieniä käyttöönottokustannuksia.

– Muutostyö perinteisestä hiekasta GR-Granuliin ei ole välttämättä millään tavoin suuri. Joillakin voimalaitoksilla voi olla hiekan kilpailutus käynnissä ja me pystymme tarjoamaan heille kiertotaloudesta syntynyttä GR-Granulia avaimet käteen -periaatteella niiden nykyisillä välineillä. Silloin ei tarvita mitään lisäinvestointeja.

 

Työtä ympäristön eteen

Tapio Klasilan päähän voisi helposti laittaa keksijän hatun, niin innokkaasti ja syvällisesti hän kertoo GR-Granulista ja kohta julkaistavasta tuotteen seuraavasta versiosta, joka on juuri haastatteluhetkellä menossa voimalaitosmittakaavan lopputestiin. Erityisen iloinen hän on tuotteen käytön ympäristövaikutuksista.

– Granulilla on korkea lämmönkestokyky, joten se mahdollistaa korkean palamislämpötilan sekä parantaa siten palamista ja vähentää siitä muodostuvia päästöjä. Polton pohjatuhkaa on myös mahdollista käyttää esimerkiksi tienpohjien rakennusmateriaalina.

Leijupetikattiloissa normaalisti käytettävä hiekka kuluttaa kattilaa ja sitoo poltettavan materiaalin epäpuhtauksia itseensä, joka taas kuluttaa leijupetiä. Näin ei tapahdu GR-Granulia käytettäessä, kertoo Klasila.

– Patentoimamme tuote on erittäin puhdasta ja vähentää merkittävästi myös leijupetimateriaalin vaihtotarvetta, jopa 80 % verrattuna tavanomaiseen hiekkapetiin. Vaihtotarpeen väheneminen säästää myös samassa suhteessa kuljetus-, käsittely-, jäte- ja myös jäteverokustannuksia.

Nyt Klasilan tiimi tarjoaa voimalaitosasiakkailleen mahdollisuutta räätälöityyn laitoksen seisokin seurantatutkimukseen, jossa selvitetään leijupedin kuntoa, koostumusta ja tilaa, kerrostumien syntymekanismia, tulistinputkien ja lämmönsiirtopintojen korroosiotilannetta sekä tuhkien koostumusta.

– Tämän avulla voidaan ennakoida jo hyvissä ajoin mahdollisia vauriomekanismeja, joita voivat olla mm. petiongelmat, kerrostumien muodostumiset ja korroosio. Tutkimustulosten perusteella annetaan suosituksia mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Tämä parantaa ja tehostaa entisestään voimalaitosten toimintaa.

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme