Julkaistu: 01.12.2022

Polyuretaanituotteiden turvallinen käyttö

Polyuretaanipinnoitteiden kovettajissa (B-osissa) käytetään di-isosyanaatteja, joille altistuminen voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Euroopan unionin viranomaiset ovat tehneet päätöksen [Komission asetus (EU) 2020/1149], jonka mukaan di-isosyanaatteja sisältävien tuotteiden käyttäjiltä vaaditaan jatkossa asianmukaisen turvallisuuskoulutuksen suorittamista.
Nanten polyuretaanituotteiden turvallinen käyttö

Polyuretaanipinnoitteiden kovettajissa (B-osissa) käytetään di-isosyanaatteja, joille altistuminen voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Euroopan unionin viranomaiset ovat tehneet päätöksen [Komission asetus (EU) 2020/1149], jonka mukaan di-isosyanaatteja sisältävien tuotteiden käyttäjiltä vaaditaan jatkossa asianmukaisen turvallisuuskoulutuksen suorittamista.


Mitä tuotteita koulutusvaatimus koskee? 

Koulutusvaatimus koskee kemikaaleja, joiden di-isosyanaattipitoisuus on yli 0,1 painoprosenttia. Nantenin pinnoitteista vaatimus koskee seuraavia tuotteita: 

Nanten PU Flex Bio B-osa 
Nanten PU Flex Silent B-osa 
Nanten PU W2 B-osa 
Nanten PU Bio B-osa 
Nanten ColorPUR B-osat 


Keitä koulutusvaatimus koskee?
 

Koulutusvaatimus koskee kaikkia teollisuus- tai ammattikäytössä di-isosyanaattituotteita käsitteleviä työntekijöitä, kuten lattiapinnoittajia, ja työtä valvovia esimiehiä.  


Milloin koulutus on suoritettava? 

Koulutus on suoritettava 24.8.2023 mennessä. Kukin yritys vastaa itse siitä, että jokaisella di-isosyanaatteja käyttävällä työntekijällä (tai yksityisellä ammatinharjoittajalla itsellään) on vaadittava koulutus. Kouluttamattomat työntekijät eivät lainsäädännön mukaan saa jatkaa di-isosyanaattituotteiden käyttöä määräajan jälkeen.   


Miten koulutus suoritetaan? 

Lainsäädännön vaatimukset täyttävää koulutusta on saatavana edullisena verkkokoulutuksena Safe use of diisocyanates -sivustolla: https://www.safeusediisocyanates.eu/ 

Työtehtäviä vastaava koulutus voidaan valita eri osioista (lattiapinnoitteet Coatings-osiossa). Suoritetusta koulutuksesta myönnetään todistus, joka on voimassa 5 vuotta.  

HUOM! Koulutusta ei ole vielä saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Suomen- ja ruotsinkieliset koulutusaineistot valmistuvat tämänhetkisten tietojen mukaan tammi-helmikuussa 2023. Suosittelemme asiakkaitamme seuraamaan tiedotusta Safe use of diisocyanates -sivustolla. 

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme