Julkaistu: 17.10.2023

Väinölän koulun sisäpinnat uusittiin kevytrappauksella

Käpylässä sijaitsevan Väinölän koulun 2000 neliömetrin sisäpinnoissa ratkaisuna on Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65
Väinölän koulu Käpylä Väinölän koulu valmistui Helsingin Käpylään vuonna 1929. Lapsia viettämässä välituntia 1970-luvun lopussa. (Lähde: Helsingin kaupunginmuseo)

Yli 90-vuotias Väinölän peruskoulu Helsingin Käpylässä avataan ensi talvena perusteellisen korjausurakan jälkeen. Sisäilman laadun parantamisen lisäksi myös rakennuksen julkisivu ja sisäseinäpinnat ehostuvat uudenveroisiksi. Sisäpinnoissa ratkaisuna on kevytrappaus, jonka etuna on se, että yhdellä rappaustuotteella saadaan valmis pintarakenne.

Oikein toteutetut muuratut rakenteet ovat tunnetusti pitkäikäisiä. Toisaalta aikanaan tehdyn työn viimeistelyn laatu vaihtelee, mikä toisinaan ilmenee syvyyssuuntaisia poikkeamia tuottaneina epätarkkuuksina mitoissa. Rappauksia uusittaessa tällä on huomattava vaikutus rappauslaastin menekkiin ja myös rappaustyön tehokkuuteen.

– Vaikka hyvään työn jälkeen tähdättäessä ei mennä nopeus edellä, on selvää, että tehokkuuteen on pyrittävä. Kun on hyvä tuote ja osaavat tekijät, laadukas lopputulos on saavutettavissa lyhyessäkin asennusajassa, pohtii Väinölän koulun rappausurakoitsijan Robert Rakentajat Oy:n edustaja Matti Kuokkanen.

Kuokkanen korostaa myös logistiikan keskeistä merkitystä urakan tuottavuuden osatekijänä. Kun rappausrakenne on toteutettavissa vain yhdellä tuotteella valmiiksi, säästyy hänen mukaansa jopa viidennes rappaustyön kokonaiskustannuksista.

– Merkittävä osa rakentamisesta on logistiikkaa. Kun se tehostuu ja yksinkertaistuu, kustannusvaikutus on välittömästi suuri, Kuokkanen toteaa.

Robert Rakentajat on erikoistunut rapattuihin ja muurattuihin rakenteisiin – sekä sisäpinnoilla että julkisivuissa. Tällä hetkellä yhtiöllä on meneillään Väinölän peruskoulun rappausurakan lisäksi työmaa muun muassa Finlandia-talon peruskorjausprojektissa. Väinölän peruskoulun korjaustyömaa käynnistyi alkuvuodesta. – Sisärappaukset valmistuivat jo toukokuussa, julkisivurappaukset jatkuvat kuluvan vuoden lokakuun loppuun, Kuokkanen kertoo.

Puhtaalle pinnalle

Pelkän tehokkuuden mittareilla lopputuloksen laatua ei tietenkään tule arvioida. Oleellista on, että vanha tiilipinta on ennen rappausta saatu ehyeksi ja puhtaaksi. Jos vanha pinta on liian kuiva, sitä pitää kastella. Tähän liittyvä harkinta on oleellinen osa rappausurakoitsijan ammattitaitoa. Tätä täydentää valmistajan tietotaito, jonka merkitys on sitä suurempi, mitä monisyisemmistä resepteistä on kysymys.

– Muun muassa tällä Väinölän koulun työmaalla ja muissakin Helsingin kaupungin rakennuttamissa peruskorjauskohteissa on ollut tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä työmaan kanssa. Koemme aivan oleelliseksi seikaksi teknisen laadun varmistamisen. Perusteellinen tuotetuntemus on tässäkin suhteessa välttämätöntä, kertoo Fesconin tuotepäällikkö Janette Niskala. Valmistajan tuotetuntemuksen avulla kokenutkin urakoitsija saa varmuuden siitä, että valittu tuote on täsmälleen oikea kulloiseenkin kohteeseen. Työtekniset yksityiskohdat taas ovat kokeneen rappaajan nimenomaista ammattitaitoa.

– Yksi etu kevytrappauksesta on vielä mainittava: sen yhteydessä riittää yksi rassauskerta eli lopullisen pinnan viimeistely, Matti Kuokkanen kertoo

Kerralla valmis rappausrakenne

Perinteisessä rappaustekniikassa lopullinen rakenne koostuu useista rappauskerroksista, joista kussakin käytetään toisistaan poikkeavia rappauslaasteja. Kun vanha rappaus korvataan uudella, on aiemmin tarvittu kolme eri työvaiheissa toteutettavaa rappauskerrosta: tartuntarappaus, täyttörappaus ja pintarappaus.

– Kevytrappauksen idea on se, että nämä kolme eri työvaiheissa toteutettavaa rappauskerrosta ovat korvattavissa kerralla valmiin rakenteen tuottavalla yhdellä rappauksella. Tämä perustuu siihen, että kerralla pintaan ruiskutettavan rappauksen määrä voi kevytrappauksessa olla moninkertainen, toteaa Fescon Oy:n tuotepäällikkö Keijo Neffling.

 

Kehittämistyöllä tuloksia

Kevytrappaustuotteen kehittämistyö käynnistyi runsaat kymmenen vuotta sitten. Tuote tuli markkinoille muutamaa vuotta myöhemmin – sen jälkeen, kun monien kokeilujen jälkeen oli löytynyt optimaalinen materiaalikoostumus. Keskeistä onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa oli Nefflingin mukaan sopivan polymeerin ja sitä sisältävän laastin reseptin löytyminen. Tämän tarkempaa tietoa ei haastattelun yhteydessä heru, sillä reseptin yksityiskohdat ovat tarkoin varjeltu liikesalaisuus. Kun resepti oli tuotekehitysvaiheessa hyväksi todettu, oli vielä hiottava työtekniikkaa. Kokemuksen myötä ilmeni, että rappauspohjan ollessa rakenteellisesti heikko, kevytrappauksessa tarvitaan syväpohjusteeksi kutsuttua rappausmateriaalia ennen varsinaisen rappauksen aloittamista. Tällaista tarvetta on jonkin verran ollut myös Väinölän koulun sisäpintojen rappauksia uusittaessa. Pääosin on kuitenkin selvitty sillä, että vanhaan tiilipintaan asti purettu vanha rappaus on korvattu yhdellä paksulla kerroksella uutta kevytrappausta. Kevytrappaus poikkeaa perinteisestä myös siinä, että vettä tarvitaan huomattavasti vähemmän. Tämä vaikuttaa luonnollisesti rakenteen kuivumisnopeutta lyhentävästi ja sitä kautta työprosessia nopeuttavasti. Näin saavutetaan laadukas lopputulos tehokkaasti rakennusfysiikan lainalaisuuksia kunnioittaen. Väinölän koululla kaikkiaan 2 000 neliömetrin suuruinen sisäseinäpinta-ala tulee rapatuksi kevytrappaustekniikalla vain noin viidessä kuukaudessa perinteisellä tekniikalla kuluvan runsaan puolen vuoden asemesta.

Väinölän koulun sisärappaukset kevytrappauslaastilla Kevytrappausta käyttämällä asennusaika lyhenee merkittävästi perinteiseen rappaukseen verrattuna.
Seinien täyttö kevytrappauslaastilla Ruiskutettavan rappauksen määrä voi kevytrappauksessa olla moninkertainen.
Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme