Nanten EP W2 Måla och lack

Be om mer information

Produktbeskrivning

Betongmålarfärg tål vatten, normala tvättmedel, salter och vid tillfällig påfrestning utspädda syror och baser.

Användningsområden

  • Utrymmen med lättare påfrestning, såsom lager- och källarutrymmen
  • Värmedistributionsrum
  • Garage
  • Kan användas för beläggning av golv på mark.
  • Lämpar sig också för målning av väggytor både för inom- och utomhusbruk.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN EP W2 MÅLA DEL A - FÄRG NANTEN  257 3 L 15100 3 l
NANTEN EP W2 MÅLA DEL A - OTHER FÄRG 3 L 15102 3 l
NANTEN EP W2 LACK DEL A 3 L 15108 3 l
NANTEN EP W2 MÅLA OCH LACK DEL B 6 L 15199 6 l

Förblanda EP W 2 Epoxis A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt volymproportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Vid priming, tillsätt vattnet sist efter blandning av komponenten och fortsätt att blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 98 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbete och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +10 °C och luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %. Se till att målfärgen lämpar sig för det underlag som ska beläggas.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Om primingen är äldre än två dygn ska ytan ruggas upp och slipavfallet avlägsnas. Ytbeläggningen görs med oförtunnad EP W2 Betongfärg. Förblanda EP W2 A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt volymproportion med varandra och blanda omsorgsfullt och mekaniskt med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Häll ut massan i en pöl eller ett enhetligt stråk på golvet och applicera med roller eller gummiskrapa + roller.

Bristfällig blandning kan orsaka ojämn härdning eller tonskillnader på den färdiga ytan. Skrapa inte rester av blandningen från kärlets kanter på golvet.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Standardfärg 257 på Nanten-färgkartan. Kan tonas enligt Nanten- och RAL-färgkartan. Lacken är färglös.
Förpackningsstorlek I serier på nio liter (3 l + 6 l).
Lagring

+ 5 °C ...+ 25 °C, lagringsperiod högst tolv månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 45 minuter. Brukstiden förkortas när ämnet är i kärlet och temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr fem tim. (+ 25 °C) och nio tim. (+15 °C).
Torr, tål lätt trafik cirka tolv tim. (+ 25 °C) och cirka 24 tim. (+ 15 °C).
Helt härdad efter cirka sju dygn.

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl-S1
Vattenångans genomträngningsförmåga

Klass I < 5 m

Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Häll ut massan i en pöl eller ett enhetligt stråk på golvet och applicera med roller eller gummiskrapa + roller.
VOC-halt

Den maximala halten flyktiga organiska föreningar (VOC) i den färdigberedda blandningen är mindre än 140 g/l (Direktiv 2004/42/EC, klass A/j).